מספר טלפון


1298100 - 02 וזארה אלת'עלים אלעאלי
1298115 - 02 וזארה אלת'רביה ואלת'עלים
1298130 - 02 בנך פלסטין אלדולי
1298131 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית IVR
1298160 - 02 בנך אלקאהרה עמאן
1298200 - 02 ג'אמעה בירזית'
1298222 - 02 מסת'שפא ראם אללה
1298231 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה PCM
1298244 - 02 אלבנך אלערבי
1298311 - 02 וזארה אלת'ח'טיט ואלת'עאון אלדולי
1298380 - 02 שרכה אלת'אמין אלוטניה