מספר טלפון


*220100 - 02
*220101 - 02
*220102 - 02
*220103 - 02
*220104 - 02
*220105 - 02
*220106 - 02
*220107 - 02
2201080 - 02 שאהר יוסף מחמד אלחריבאת'
2201088 - 02 מג'לס קרוי בית' אלרוש אלפוקא
2201110 - 02 יוסף מחמד מחמד אבו עמרו
2201111 - 02 מדרסה בית' אלרוש אלאסאסיה
2201122 - 02 עאיש מחמד פיאץ' אלחריבאת'
2201124 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2201125 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2201133 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*220120 - 02
*220121 - 02
*220122 - 02
2201230 - 02 מחמוד אבראהים חמאד עמרו
2201232 - 02 יוסף בדוי אבראהים עמרו
2201233 - 02 חסן שחדה עבדרבה עמרו
2201234 - 02 מיסר מחמד מחמוד דודין
2201247 - 02 עטא אללה מחמד חסן אלקיק
*220125 - 02
*220126 - 02
*220127 - 02
*220128 - 02
*220129 - 02
*220130 - 02
*220131 - 02
*220132 - 02
*220133 - 02
*220134 - 02
*220135 - 02
*220136 - 02
*220137 - 02
*220138 - 02
*220139 - 02
*220140 - 02
2201410 - 02 נצר מחמד מחמוד שחאת'ית'
2201411 - 02 ואאל חסין ראע'ב פקיאת'
2201412 - 02 פאיז מחמד סאלם שעאר
2201414 - 02 מחמוד עיסא עבדאללה אלעואודה
2201440 - 02 עמאד עבד אלקאדר עלי אלעמאירה
2201441 - 02 יאסר אחמד עבדאלפת'אח אלפקיאת'
2201444 - 02 מדרסה ד'כור אלברג' אלסאנויה
2201445 - 02 יאסר מחמד עבדאלפת'אח אלפקיה
2201515 - 02 מחמד ח'ליל יוסף אלחריבאת'
2201550 - 02 אבראהים ראע'ב סאלם אלפקיה
2201555 - 02 מג'לס קרוי אלברג'
2201666 - 02 עבאס מחמד חסן אלמלאח
2201777 - 02 נצ'אל עלי חסן אטבישה
2201888 - 02 מדרסה בנאת' אלברג' אלסאנויה