מספר טלפון


2202000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2202003 - 02 מחמד סלאמה ח'ליל אלחרוב
2202004 - 02 רבחי ח'ליל אחמד אלחרוב
2202006 - 02 עבדאלמג'יד מחמוד חמדאן אלשראונה
2202007 - 02 עבדאלעזיז מחמוד סלאמה אלשראונה
2202008 - 02 ח'ליל סלאמה חסן אלשרחה
*220201 - 02
*220202 - 02
*220203 - 02
*220204 - 02
*220205 - 02
*220206 - 02
*220207 - 02
*220208 - 02
*220209 - 02
*220210 - 02
*220211 - 02
*220212 - 02
*220213 - 02
*220214 - 02
*220215 - 02
*220216 - 02
*220217 - 02
*220218 - 02
*220219 - 02
*220220 - 02
*220221 - 02
*220222 - 02
*220223 - 02
*220224 - 02
2202250 - 02 עיסא אבראהים סלאמה אלחרוב
2202251 - 02 מחמוד אחמד סאלם אלחרוב
2202255 - 02 עבדאלכרים יוסף מחמד אלעואודה
2202256 - 02 רזק חסין מחמד שרואנה
2202260 - 02 עלי אבראהים סלאמה חרוב
2202265 - 02 יוסף מחמוד סלאמה אלשראונה
2202266 - 02 מאהר חסין עבד אלחרוב
2202280 - 02 אסמאעיל סלאמה חסן שרחה
2202288 - 02 מאהר חסין עבד אלחרוב
2202298 - 02 נאצר מחמד מחמוד אעקילאן
*220230 - 02
*220231 - 02
*220232 - 02
*220233 - 02
*220234 - 02
*220235 - 02
*220236 - 02
*220237 - 02
*220238 - 02
*220239 - 02
*220240 - 02
*220241 - 02
*220242 - 02
*220243 - 02
*220244 - 02
*220245 - 02
2202466 - 02 מחמד עודה ח'ליל אלחרוב
2202477 - 02 עמאד מחמד עודה שרחה
2202484 - 02 מחמד עודה ג'בר אלחרוב
2202485 - 02 פאיז אחמד סלאמה אלחרוב
2202486 - 02 מחמד אחמד עבדאללה אלחרוב
2202487 - 02 מחמד עבדאלפת'אח מחמוד אלחרוב
2202488 - 02 עבדאלעזיז ח'ליל מחמד אלשראונה
2202489 - 02 נצ'אל מחמוד מחמד אלחרוב
*220249 - 02
2202501 - 02 אנור אבראהים עבדאלרחמן אלשראונה
2202502 - 02 מחמד קדר עבדאלהאדי אלחרוב
2202505 - 02 מחמד עבדאלקאדר עבדאלהאדי אלחרוב
2202511 - 02 נאצר מחמד עבדאלמהדי אבוג'חישה
2202512 - 02 אמין מחמוד עלי שראונה
2202513 - 02 אחמד עודה ג'בר אלחרוב
2202516 - 02 עיד עודה ג'בר אלחרוב
2202525 - 02 מחמד עבדאלמהדי מחמד אלרג'וב
*220255 - 02
2202666 - 02 חסן עבדאלחמיד סאלם אלעואודה
2202770 - 02 ח'ליל אבראהים מצטפא אלרג'וב
2202777 - 02 וזארה אלת'רביה ואלת'עלים ת'רביה ג'נוב אלח'ליל מדרסה ד'כור אבוג'האד אלאסאסיה