מספר טלפון


2210199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2210451 - 02 סלימאן מחמד סלימאן אלטרוה
2210455 - 02 נאיף עלי מנאע אלג'ראדאת'
2210464 - 02 מוסא מחמד עבדאלחמיד אלמטור
2210465 - 02 ד'יאב אסמאעיל עבדאלרחים אלמטור
2210470 - 02 מדרסה ד'כור עמר בן עבדאלעזיז
2210491 - 02 עלא מחמד סלימאן דאווד
2210493 - 02 סעוד חסן מחמד מטור
2210519 - 02 חסאם עיסא עבד אלכרים אלמשני
2210714 - 02 סעדי עבדאלסלאם מחמד אלטרוה
2210715 - 02 עזמי עבדאלסלאם מחמד אלטרוה
2210738 - 02 בסאם ד'יאב מחמד אלטרוה
2210739 - 02 עבדאלרזאק מחמד עלי אלמטור
2210765 - 02 באסל ד'יאב מחמד אלטרוה
2210889 - 02 וליד ח'אלד עבדאלעזיז עידה
2210933 - 02 סעד חסן מחמד פטור
2210935 - 02 האשם צאדק אלנת'שה
2210936 - 02 עבדאלרחמן צאדק אלנת'שה
2210937 - 02 עלאה עבדאלרחם אלנת'שה
2210938 - 02 סאמר נאצר צאדק עבדאלנבי
2210939 - 02 נאפז אחמד אסחק אלנת'שה
*221094 - 02
*221095 - 02
*221096 - 02
*221097 - 02
*221098 - 02
*221099 - 02