מספר טלפון


2211009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2211050 - 02 שרכה אלענאן אלצנאעיה
2211059 - 02 ג'מאל אסמאעיל אלנג'אר
2211085 - 02 אסמאעיל אבראהים נופל
2211107 - 02 אסחק יחיא אבו ג'לוד אלסראחין
2211158 - 02 חסן מחמד אבו עבדה
2211165 - 02 אבראהים עבדאלע'ני שחדה אלסראחין
2211169 - 02 מחמוד עבד רבה אבו חבת'ין
2211173 - 02 אחמד חסן מחמד דבוס
2211176 - 02 פאיז חמדאן ד'יאב אלעדם
2211185 - 02 עבדרבה אחמד עבדרבה אלעמלה
2211196 - 02 אחמד עיסא עבדאלסלאם אלעמלה
2211203 - 02 צדקי מחמד אלעדם
2211219 - 02 סהיל ג'מיל אבראהים אלח'טיב
2211220 - 02 חאת'ם אסמאעיל מחמד עבדאלהאדי אלעמלה
2211225 - 02 צאדק מחמד חמאד אלעדם
2211226 - 02 אמין מוסא אחמד אלעמלה
2211245 - 02 רשדי אחמד שחאדה אלסראחין
2211246 - 02 אבראהים שכרי עבדאלפת'אח אלבשית'י
2211264 - 02 חסאם עבדאלרזאק אלסראחנה
2211278 - 02 מחמוד צאלח עבד אללה אלסראחין
2211281 - 02 ג'מאל מחמד עוץ' אלסראחין
2211289 - 02 אחמד מחמד חסין אלהלאלי
2211291 - 02 השאם אחמד מוסי עקל
2211296 - 02 אחמד טלב מחמוד סראחין
2211301 - 02 מחמוד מחמד עבדאלרחמן אלעכל
2211317 - 02 סלים מוסא סלים אלעדם
2211319 - 02 ג'מאל סלימאן עבדאללה אלעמלה
2211329 - 02 מחמוד אחמד עבדאלעזיז אבראהים
2211332 - 02 פוזי אחמד חמדאן אלעדם
2211334 - 02 ג'מאל אחמד שחאדה אלסראחין
2211335 - 02 באסם עיסא עבדאלסלאם אלעמלה
2211348 - 02 מחמד אחמד עבדאלפת'אח אלעמלה
2211353 - 02 נהאד סמיח סלאמה נמר
2211356 - 02 מרואן מחמוד ח'ליל פוארעה
2211365 - 02 אסמאעיל סאלם חסין פראשאת'
2211368 - 02 מחמד מסלם עבדאלכרים אלעדם
2211373 - 02 מאהר מאג'ד שחדה עקל
2211374 - 02 עיד עבדאללה אסמאעיל אלבשית'י
2211375 - 02 ג'האד שחאדה מחמוד עקל
2211377 - 02 ח'אלד אבראהים עבדאלחמיד אלעמלה
2211381 - 02 רבעי עבדאלעזיז ד'יאב אלעדם
2211387 - 02 עבדאללה עבדאלמעטי עבדאללה אלעכל
2211389 - 02 מחמד עבדאלמעטי עבדאללה אלעכל
2211410 - 02 פאאד עלי אחמד עמלה
2211415 - 02 ח'אלד עבדאלמחסן ג'מעה דאר מסלם
2211904 - 02 רצ'ואן מחמדשפיק עבדאלחי סדר