מספר טלפון


2214220 - 02 מאהר ח'לף נעמאן קפישה
2214221 - 02 צבאח ח'לף נעמאן קפישה
2214222 - 02 צבאח ח'לף נעמאן קפישה
2214301 - 02 ע'אזי עיסי רשיד אטמיזה
2214302 - 02 מחמד אבראהים עבדאלפת'אח עוצ'
2214303 - 02 ג'מאל רמצ'אן עבדאללה אלהימוני
2214304 - 02 אסאמה מחמד האשם אחניחן
2214305 - 02 סאמי סלמאן עבדאלחאפט' אלג'עבה
2214307 - 02 ח'לף מחמד עבדאלרחמן אלמחת'סב
2214310 - 02 שרכה ביסאן אלמת'חדה
2214311 - 02 לילא עמר עלי אלשויכי
2214312 - 02 מחמד רפיק יוסף מחמד סיאג'
2214315 - 02 שאהר מחמוד עבדאלחאפט' אשמר
2214322 - 02 האשם מחמד עטיה אלסעדה
2214323 - 02 נאדיה רג'א מחמד עבדאללה
2214325 - 02 מחמדחמזה חג'אזי עבד אעביד
2214327 - 02 אסעד מחמד עבדאלמעטי אלת'מימי
2214328 - 02 אסעד מחמד עבדאלמעטי אלת'מימי
2214329 - 02 ח'אלד סעיד אלזעת'רי
2214333 - 02 פאיז ח'ליל מחמד חג'אזי
2214336 - 02 ריאץ' מחמוד עטיה אבוג'חישה
2214337 - 02 מחמד סמיח עזאלדין בדוי השלמון
2214338 - 02 שרכה אבוערקוב ללמקאולאת' אלעאמה
2214339 - 02 שרכה אבוערקוב ללמקאולאת'
2214340 - 02 מחמד אסחק עאדל נאצראלדין
2214341 - 02 רובין עזאת' חסן אלקואסמי
2214342 - 02 וליד מחמד עבדאלפת'אח אלטרדה
2214343 - 02 שאהר האשם מחמד חסונה
2214346 - 02 אבראהים מחמד מחמוד עטיה
2214347 - 02 אחמד עבדאלמעטי אחמד ערפה
*221435 - 02
*221436 - 02
2214370 - 02 ת'ופיק מחמד עלי אלאטרש
2214372 - 02 סמיר מוסא אבוזח'ם
2214374 - 02 עבדאלמנעם מחמד עבדאלכרים אלעבדה
2214375 - 02 רביע ד'יב עבדאלמעטי אמריש
2214380 - 02 יחי מחמד עבדאללה אבו מנשאר
2214381 - 02 ח'אלד עלא מחמד קוג'ה
2214382 - 02 בהג'ת' מצטפי עבדאלסמיע אטיאפי
2214383 - 02 מחמד ח'לוי עבדאלרזאק אלהשלמון
2214386 - 02 נעים מצטפא חסין ארשיד
2214388 - 02 שרכה אלג'עברי ללסיראמיך ואלאדואת' אלצחיה
*221439 - 02
2214401 - 02 ח'אלד רשאד אחמד אבוזינה
2214402 - 02 ח'אלד רשאד אחמד אבוזינה
2214406 - 02 צלאח אלדין יחי אבו מנשאר
2214414 - 02 מחי אלדין רשדי באלי
2214415 - 02 צדקי עבדאלרחמן אלג'עבה
2214416 - 02 ח'אלד פארס בדוי אלנת'שה
*221442 - 02
*221443 - 02
*221444 - 02
2214450 - 02 כרם יוסף מחמד אלכראבליה
2214452 - 02 שרכה אלנמורה ללת'ג'ארה ואלמקאולאת'
2214454 - 02 עמאד עבדאלחמיד בכר אבומנשאר
2214455 - 02 אחמד מחמד אחמד קואסמה
2214456 - 02 באסם עבדאלמחסן חמדאן אלאטרש
2214459 - 02 עיסא אחמד עדנאן אבוזינה
*221446 - 02
*221447 - 02
*221448 - 02
*221449 - 02
*221450 - 02
*221451 - 02
*221452 - 02
*221453 - 02
*221454 - 02
*221455 - 02
*221456 - 02
*221457 - 02
*221458 - 02
*221459 - 02
*221460 - 02
*221461 - 02
*221462 - 02
*221463 - 02
*221464 - 02
*221465 - 02
*221466 - 02
*221467 - 02
*221468 - 02
*221469 - 02
*221470 - 02
*221471 - 02
*221472 - 02
*221473 - 02
*221474 - 02
*221475 - 02
*221476 - 02
*221477 - 02
*221478 - 02
*221479 - 02
*221480 - 02
*221481 - 02
*221482 - 02
*221483 - 02
*221484 - 02
*221485 - 02
*221486 - 02
*221487 - 02
*221488 - 02
*221489 - 02
*221490 - 02
*221491 - 02
*221492 - 02
*221493 - 02
*221494 - 02
*221495 - 02
*221496 - 02
*221497 - 02
*221498 - 02
*221499 - 02