מספר טלפון


2215001 - 02 מנג'ד רבחי עלי רבאח אלמחת'סב
2215002 - 02 אמין מחמד אבראהים מלחם
2215003 - 02 מחמד אחמד ח'ליל אלעטאונה
2215004 - 02 אמין מחמד אבראהים מלחם
2215005 - 02 מחמד נעים עסמאן אלשרבאת'י
2215008 - 02 ראת'ב מחמד אלבדוי
*221501 - 02
*221502 - 02
*221503 - 02
2215040 - 02 אחמד עבדאלמחסן מוסא ח'מאיסה
2215041 - 02 מחמד זבן חמדי קפישה
2215043 - 02 מוסא מחמוד מוסא אלג'מל
2215044 - 02 באסם מחמד אחמד עמראן
2215049 - 02 פת'חי מחמוד אמין אלאטרש
*221505 - 02
2215062 - 02 אלמרכז אלנסוי
2215064 - 02 כפאח מחמד אבו עטיה
2215065 - 02 עלי עבדאלכרים יוסף זמאערה
2215066 - 02 רבחי מחמד חסין אבריוש
2215068 - 02 נזאר אבראהים מחמד קדסי דויך
2215069 - 02 עבדאללה מחמד אבראהים מצ'יה
*221507 - 02
*221508 - 02
2215090 - 02 ד'יב מחמוד עדארבה
2215092 - 02 עלאה עבדאלח'אלק אלזעת'רי
2215093 - 02 מחמד סעד אלדין אלנת'שה
2215094 - 02 מדרסה בנאת' אלירמוך אלאסאסיה
2215097 - 02 מראד פוזי אלנת'שה
2215098 - 02 יאסר עלי אטמיזה
2215101 - 02 מאמון מחמד חסן קפישה
2215105 - 02 ג'האד יונס זרו
2215106 - 02 מאג'ד מחמד מלחם
2215107 - 02 ראפע פרח אלג'עברי
2215108 - 02 מחמד חמדי בכר אבו מנשאר
*221511 - 02
2215121 - 02 עזיז רובין זכי אלמחת'סב
2215122 - 02 יוסף סאלם אבראהים בדוי
2215123 - 02 ג'מאל עזאלדין עבדאלסמיע אלנת'שה
2215124 - 02 אחמד עבדאללה מחמד עקיל
2215128 - 02 חסני עבד אלמחסן אלג'עבה
2215129 - 02 פאיז ח'אלד אחמד אחמרו
*221513 - 02
*221514 - 02
*221515 - 02
*221516 - 02
*221517 - 02
*221518 - 02
*221519 - 02
2215201 - 02 אבראהים חמדי מחמד כראמה
2215202 - 02 אדריס וג'יה אדריס אלח'טיב
2215203 - 02 מאהר מחמד אחמד אלת'מימי
2215204 - 02 מאססה אלהיאה אלעאמה ללסת'עלאמאת'
2215205 - 02 ת'יסיר מחמד עבד אלפת'אח אסלימיה
2215208 - 02 "מחמד סאלמ" יוסף עודה אלכרכי
*221521 - 02
*221522 - 02
*221523 - 02
*221524 - 02
*221525 - 02
*221526 - 02
*221527 - 02
*221528 - 02
*221529 - 02
*221530 - 02
*221531 - 02
*221532 - 02
*221533 - 02
*221534 - 02
*221535 - 02
*221536 - 02
*221537 - 02
*221538 - 02
*221539 - 02
*221540 - 02
*221541 - 02
*221542 - 02
*221543 - 02
*221544 - 02
*221545 - 02
*221546 - 02
*221547 - 02
*221548 - 02
*221549 - 02
2215504 - 02 יוסף סלאמה אזריקאת'
2215505 - 02 בסאם ע'אלב טאלב נאצראלדין
2215506 - 02 אחמד ג'אדאללה אחמד מטלק
2215507 - 02 יוסף מחמד אחמד אזריקאת'
2215508 - 02 רסמי מוסא מחמד אלטרדה
*221551 - 02
*221552 - 02
*221553 - 02
2215540 - 02 מחמד אחמד אלדויך
2215541 - 02 מחמד אבראהים אלג'עברי
2215542 - 02 ג'מיל מחמד עלי אבו זינה
2215543 - 02 אמאל אבראהים נאצר אלדין
2215544 - 02 סאמח ע'אלב טאלב נאצר אלדין
2215545 - 02 חפיט'ה אסמאעיל אסחק אלשריף
*221555 - 02
*221556 - 02
*221557 - 02
*221558 - 02
*221559 - 02
*221561 - 02
*221562 - 02
*221563 - 02
*221564 - 02
*221565 - 02
*221566 - 02
*221567 - 02
*221568 - 02
*221569 - 02
*221570 - 02
*221571 - 02
*221572 - 02
*221573 - 02
*221574 - 02
*221575 - 02
*221576 - 02
*221577 - 02
*221578 - 02
*221579 - 02
*221580 - 02
*221581 - 02
*221582 - 02
*221583 - 02
*221584 - 02
*221585 - 02
*221586 - 02
*221587 - 02
*221588 - 02
*221589 - 02
*221590 - 02
*221591 - 02
*221592 - 02
*221593 - 02
*221594 - 02
*221595 - 02
*221596 - 02
*221597 - 02
*221598 - 02
*221599 - 02