מספר טלפון


*221800 - 02
*221801 - 02
*221802 - 02
*221803 - 02
*221804 - 02
*221805 - 02
*221806 - 02
*221807 - 02
*221808 - 02
*221809 - 02
2218101 - 02 מחמוד עיסא עבד מנאצרה
2218102 - 02 אבראהים סלאמה ג'דיע
2218104 - 02 אלג'מעיה אלח'יריה אלאסלאמיה ללאית'אם
2218106 - 02 מחמד מחמוד חסין אלסראחנה
2218107 - 02 ראאד מחמד עבדאלקאדר עמור
2218108 - 02 ג'האד מחמד עבדאלקאדר עמור
*221811 - 02
*221812 - 02
*221813 - 02
*221814 - 02
*221815 - 02
*221816 - 02
*221817 - 02
*221818 - 02
*221819 - 02
*221820 - 02
*221821 - 02
*221822 - 02
*221823 - 02
*221824 - 02
*221825 - 02
*221826 - 02
*221827 - 02
*221828 - 02
*221829 - 02
*221830 - 02
*221831 - 02
*221832 - 02
*221833 - 02
2218378 - 02 יחיא עבדאלחאפט' מוסא מנאצרה
2218379 - 02 נזהה זכריא ח'אלד מנאצרה
2218380 - 02 זאדה פרחאן עבדאלעזיז מוסא
2218404 - 02 מחמד חסן אבראהים מנאצרה
2218405 - 02 מאג'ד חסן מחמד אלמנאצרה
2218406 - 02 מחמדח'יר אחמד ראשד מנאצרה
2218440 - 02 איאד אחמד יאסין מנאצרה
2218444 - 02 שרכה אלמיאמין ללרח'אם ואלחג'ארה
2218445 - 02 שרכה אלמיאמין ללרח'אם ואלחג'ארה
2218666 - 02 פריד חסן אחמד אלסראחנה
2218676 - 02 משע'ל זהרה אלמדאאן
2218677 - 02 מחמד חסן מואס אלמנאצרה
2218678 - 02 מחמד סלימאן מחמד אלחג'וג'
2218679 - 02 מוסא ח'אלד מחמד מנאצרה
2218680 - 02 ג'מעיה בני נעים אלח'יריה
2218681 - 02 מחמוד חסין קאסם מנאצרה
2218683 - 02 נצ'אל מחמד עבד אלחמיד מואס
2218684 - 02 עיסא מחמוד אבראהים אלח'צ'ור
2218685 - 02 סלימאן עבד אלחלים אלמנאצרה
2218686 - 02 בסאם חסין עבד אללה מנאצרה
2218697 - 02 חסן מחמד עבד אלחלים מנאצרה
2218705 - 02 מוסא מחמד מחמוד אלחג'וג'
2218706 - 02 מחמוד חסן מחמוד מנאצרה
2218707 - 02 חסן מחמד עלי מנאצרה
2218708 - 02 סארה סאלם יוסף מואס
2218710 - 02 צידליה אלאמאנה
2218711 - 02 מחמד עטא יעקוב מואס
2218712 - 02 ג'עפר אחמד עאיש אחמידאת'
2218713 - 02 קאסם אבראהים קאסם אלטראירה
2218717 - 02 צידליה דאר אלדואה
2218719 - 02 פאאד ראפת' עאשור סלהב
2218723 - 02 אבראהים עבד אלסמיע מנאצרה
2218725 - 02 יאסר ח'ליל עלי מנאצרה
2218726 - 02 מחמוד עלי מוסא מנאצרה
2218727 - 02 אחמד מחמוד עלי מנאצרה
2218728 - 02 פיצל מוסא עבדאלפת'אח מנאצרה
2218729 - 02 עאמר מוסא עלי מנאצרה
*221873 - 02
2218740 - 02 ח'אלד עלי מחמד אלטראירה
2218746 - 02 ח'אלד עלי חסן מנאצרה
2218749 - 02 עראבי אסמאעיל חסין מנאצרה
2218750 - 02 אבראהים עאמר סאלם עמור
2218752 - 02 מוסא עבדאלקאדר חמידאת'
2218753 - 02 ח'אלד חסין מחמוד אחמד
2218757 - 02 ח'אלד מצטפא מחמד אלטראירה
2218758 - 02 רצ'ואן מחמד עלי מנאצרה
2218759 - 02 מחמד עבדאלסמיע אבראהים מנאצרה
*221876 - 02
*221877 - 02
*221878 - 02
*221879 - 02
*221880 - 02
*221881 - 02
*221882 - 02
*221883 - 02
*221884 - 02
*221885 - 02
*221886 - 02
*221887 - 02
*221888 - 02
*221889 - 02
*221890 - 02
*221891 - 02
*221892 - 02
*221893 - 02
*221894 - 02
*221895 - 02
*221896 - 02
*221897 - 02
*221898 - 02
*221899 - 02