מספר טלפון


*221900 - 02
2219016 - 02 מחמוד רשיד עטיה אלפרוח'
2219034 - 02 סאמי מחמוד ראשד שחאדה
2219036 - 02 עבדאלמג'יד אבראהים עבדאלעזיז עידה
2219037 - 02 סעיד רשיד עטיה אלפרוח'
2219039 - 02 עבד אלחלים בדר עבדאלחלים אלסיורי
*221904 - 02
*221905 - 02
*221906 - 02
*221907 - 02
*221908 - 02
*221909 - 02
*221910 - 02
*221911 - 02
*221912 - 02
*221913 - 02
*221914 - 02
*221915 - 02
*221916 - 02
*221917 - 02
*221918 - 02
*221919 - 02
*221920 - 02
*221921 - 02
*221922 - 02
*221923 - 02
*221924 - 02
*221925 - 02
*221926 - 02
*221927 - 02
*221928 - 02
*221929 - 02
2219303 - 02 יחיא ח'אלד חסן עאבדין
2219304 - 02 מהנד עבד אלסמיע אסמאעיל אלג'נידי
2219305 - 02 מחמוד אחמד מחמד אלבו
2219306 - 02 סמיר "מחמדיחיא" עבדאלבאסט אלת'מימי
2219308 - 02 נביל ג'בריל יעקוב אלח'יאט
*221931 - 02
*221932 - 02
*221933 - 02
*221934 - 02
*221935 - 02
*221936 - 02
*221937 - 02
2219380 - 02 שרכה יוניבאל ללת'ג'ארה אלעאמת(אלח'ליל)
2219383 - 02 ג'מאל מצבאח עוץ' אלשריף
2219384 - 02 מאג'ד מצבאח מחמוד אלחלואני
2219385 - 02 ג'לאל מחמד מחמוד פרג' אללה
2219388 - 02 ראאד מחמד עבדאלעזיז אלמע'סה
2219389 - 02 יאסר מחמד נוראלדין סידחרבאוי
*221939 - 02
2219440 - 02 אסאמה פאיז דווד אלקואסמה
2219444 - 02 היאה אלאד'אעה ואלת'לפזיון אלפלסטיניה
*221950 - 02
*221951 - 02
*221952 - 02
*221953 - 02
*221954 - 02
2219550 - 02 מדרסה עינון ללבנאת'
2219551 - 02 פאטמה מחמד אחמד אלפרוח'
2219555 - 02 עבדאלחכים עבדאלחי אחמד עידה
2219557 - 02 איוב סלימאן בדוי אלפרוח'
2219558 - 02 מחמוד אחמד מרוח אלפרוח'
2219559 - 02 חאמד אחמד מרוח אלפרוח'
2219560 - 02 עלי מוסא עבדאלכרים אלמטור
2219561 - 02 פאדי מוסא עלי אלמטור
2219562 - 02 אסמאעיל מחמד חמאד אלמטור
2219563 - 02 עזאם אבראהים עבדאלעזיז עידה
2219565 - 02 מחמד מחמוד עבדאלמג'יד אלג'בארין
*221957 - 02
2219580 - 02 מחמד ראשד דיב אלג'עברי
2219581 - 02 רשיד ראשד רשיד אלג'עברי
2219583 - 02 עלי מוסא אסמאעיל אלפרוח'
2219590 - 02 יוסף עבדאלסלאם ג'ראדאת'
2219591 - 02 ג'האד שחדה עטא אלעראמין
2219592 - 02 עבדאללה עמר עבדאלחק אדריס
2219594 - 02 עבדאלקאדר אבראהים אלג'בארין
2219596 - 02 חמדי מחמוד ראשד שחאדה
*221960 - 02
*221961 - 02
2219731 - 02 רצ'ואן "מחמדשפיק" עבדאלחי סדר
2219888 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה אלאדארה