מספר טלפון


2223001 - 02 שרכה אלאשהב ללת'ג'ארה אלעאמה
2223005 - 02 וזארה אלאוקאף
2223006 - 02 אחמד עבדאלקאדר עבדאללה אלקואסמה
2223007 - 02 צאלח חסין אלדודה
2223008 - 02 ח'צ'ר מחמד סאלם אלשויכי
2223009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2223010 - 02 ראסם עבדאלעט'ים עבד אלחלים אלג'עברי
2223013 - 02 קואת' אל17 אמן אלראאסה
2223014 - 02 חסן טאהר דנדיס
2223015 - 02 אכרם פצ'ל אלנת'שה
2223016 - 02 רזק ג'מיל עיד אבו רמוז
2223017 - 02 חאת'ם צלאח צאלח ג'אבר
*222302 - 02
*222303 - 02
*222304 - 02
*222305 - 02
*222306 - 02
*222307 - 02
*222308 - 02
2223090 - 02 נאדי מחמד חסן אזריקאת'
2223091 - 02 נאצר עבדאלסמיע אחמד אלזע'יר
2223092 - 02 מחמד עבדאלרחמן מחמד נופל
2223093 - 02 ג'האד אליאס מחמד אלג'הברי
2223096 - 02 עדנאן מחמד סאלם אלשעראוי
2223098 - 02 טארק ג'ואד עמרו
2223103 - 02 עבדאלרזאק עבדאלחכים אלג'ולאני
2223104 - 02 ריאץ' עבדאלרחמן עמרו
2223105 - 02 ד בסאם ע'אלב טאלב נאצראלדין
2223106 - 02 מנצור נצאר אלסלאימה
2223107 - 02 סעד סעיד אסעד אלשלודי
2223108 - 02 ג'בריל עבדאלקאדר מחמד סעדה
*222311 - 02
*222312 - 02
2223130 - 02 סאמח צאבר אבראהים אבו רמילה
2223132 - 02 מחמד מחמוד מוסא חסין אלטרדה
2223134 - 02 מרכז אלמראה ללארשאד אלקאנוני אלאג'ת'מאעי
2223135 - 02 ח'לף רצ'ואן ג'אבר
2223139 - 02 חאת'ם אסלים סאלם אזריקאת'
*222314 - 02
*222315 - 02
2223160 - 02 אסאמה מצטפא נאיף מצטפא
2223163 - 02 עצאם רבעי עלי אלשריף
2223164 - 02 נאצר עלי אבו עצבה
2223165 - 02 דאוד אסחק דאוד אלזעת'רי
2223166 - 02 סאלם אשמר אלנת'שה
2223169 - 02 בסאם עלי ד'יב אלזעת'רי
*222317 - 02
*222318 - 02
*222319 - 02
*222320 - 02
*222321 - 02
*222322 - 02
2223231 - 02 עמאד מחמד עטא ע'יס
2223233 - 02 האיל מחמד עבד אבו חמדיה
2223234 - 02 שאהר מחמד עבד אבו חמדיה
2223236 - 02 מחמד אנור יוסף אלרג'בי
2223237 - 02 מחמד ג'מיל יוסף אלרג'בי
2223239 - 02 חמדי פצ'ל סאלם אלעג'לוני
*222324 - 02
*222325 - 02
*222326 - 02
*222327 - 02
*222328 - 02
*222329 - 02
2223302 - 02 טארק ג'ודת' אלבטש אלחסיני
2223305 - 02 יוסף עבדאלהאדי רמצ'אן אלדודה
2223307 - 02 יחיא מחמוד צבחי אבוג'לבוש
2223308 - 02 איאד אנור סעיד אלשריף
*222331 - 02
*222332 - 02
2223330 - 02 נאצר עיסא אחמד אלשרבאת'י
2223332 - 02 וזארה אלת'עלים אלעאלי
2223333 - 02 וזארה אלת'מוין
2223334 - 02 עלאה עוני חאמד חג'אזי
2223336 - 02 אחמד כאמל מוסא אלשיח' דרה
2223337 - 02 צאדק צדקי צאדק אלג'עברי
*222334 - 02
*222335 - 02
*222336 - 02
*222337 - 02
*222338 - 02
*222339 - 02
*222340 - 02
*222341 - 02
*222342 - 02
*222343 - 02
*222344 - 02
*222345 - 02
*222346 - 02
*222347 - 02
*222348 - 02
*222349 - 02
*222355 - 02
*222357 - 02
*222358 - 02
*222359 - 02
*222360 - 02
*222361 - 02
*222362 - 02
*222363 - 02
*222364 - 02
*222365 - 02
*222366 - 02
*222367 - 02
*222368 - 02
*222369 - 02
*222370 - 02
*222371 - 02
*222372 - 02
*222373 - 02
*222374 - 02
*222375 - 02
*222376 - 02
*222377 - 02
*222378 - 02
*222379 - 02
*222380 - 02
*222381 - 02
*222382 - 02
*222383 - 02
*222384 - 02
*222385 - 02
*222386 - 02
*222387 - 02
*222388 - 02
*222389 - 02
*222390 - 02
*222391 - 02
*222392 - 02
*222393 - 02
*222394 - 02
*222395 - 02
*222396 - 02
*222397 - 02
*222398 - 02
*222399 - 02