מספר טלפון


*222400 - 02
*222401 - 02
2224024 - 02 מחמד אסחק אבו עישה
2224025 - 02 ואאל ח'לף קפישה
2224026 - 02 מחמד ע'אזי דאווד אלקואסמי
2224027 - 02 איהאב נביל בדוי אלג'נידי
2224028 - 02 עאדל ת'יסיר ג'בריל אלג'עברי
2224029 - 02 מחמדוליד וחיד עבדאלחמיד צלאח
*222403 - 02
*222404 - 02
*222405 - 02
*222406 - 02
2224071 - 02 מטיע מחמד מחמוד אלזע'יר
2224072 - 02 נביל מחמד מחמוד אלזע'יר
2224073 - 02 מחמד מחמוד סלימאן אלזע'יר
2224074 - 02 חידר מחמד אלקואסמי
2224075 - 02 עבד אלרחמן מחמוד עמרו
2224079 - 02 ת'מים ח'ירי ח'ליל אבו חמדיה
*222408 - 02
2224090 - 02 נאפד' כמאל ח'לוי נאצר אלדין
2224091 - 02 יסרי נט'מי עבד אלג'ואד צלאח
2224100 - 02 ת'לפון עמומי
2224103 - 02 אסעד ח'ליל אלנת'שה
2224104 - 02 מכרם עבד אללה אלנת'שה
2224105 - 02 מחמד עבד אלהאדי אלדודה
2224106 - 02 פדוי יוסף אלקיסי
2224109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2224110 - 02 יעקוב צאדק אבו זענונה
2224111 - 02 עאטף אבראהים סרחאן שאור
2224112 - 02 חסין עבד אלראוף נאצר אלדין
2224116 - 02 ג'האד אבראהים ראע'ב אלדויך
2224117 - 02 עצאם רג'ב ביוץ' אלת'מימי
2224119 - 02 חאת'ם מצבאח סנקרט
2224130 - 02 מנד'ר כאמל דאווד אלנאט'ר
2224131 - 02 עמראן רשיד עבד אלמנעם אלג'עבה
2224132 - 02 מאג'ד עבד אלסמיע מחמד אלבכרי
2224145 - 02 ואאל עבד אלחי שחאדה
2224146 - 02 עלאם מחפוט' עבד אלסלאם אלאשהב
2224147 - 02 מחמד מסלם סלימאן אטמיזה
2224149 - 02 עפיף מחמוד אחמד אטמיזה
2224151 - 02 עבדאלמג'יד מחמוד אחמד אטמיזה
2224152 - 02 עקל מסלם סלימאן אטמיזה
2224153 - 02 סעדי מסלם מסלם אטמיזה
2224154 - 02 עבדאלהאדי מסלם סלימאן אטמיזה
2224159 - 02 פאאד אבראהים מסלם אטמיזה
2224160 - 02 ג'מאל מחמד מחמוד קבאג'ה
2224161 - 02 ת'יסיר עבד אלפת'אח צאלח אלשלאלדה
2224164 - 02 מחמוד ג'מאל פטאפטה
2224166 - 02 ראאד מחמוד אחמד אטמיזה
2224167 - 02 חלמי מסלם מסלם אטמיזה
2224171 - 02 מחמד עמר אחמד אלהימוני
2224172 - 02 עזאם עבד אלחי קואסמה
2224177 - 02 פח'רי עבד אלח'אלק פטאפטה
2224179 - 02 אחמד ח'ליל אחמד פטאפטה
*222418 - 02
2224190 - 02 מחמד עיד אבראהים אלח'טיב
2224193 - 02 טוארא אלהלאל אלאחמר
2224197 - 02 ספיאן מחמד אלחרבאוי
2224199 - 02 עבדאלחאפט עבד אלג'ואד אבו מיאלה
*222420 - 02
*222421 - 02
*222422 - 02
*222423 - 02
*222424 - 02
*222425 - 02
*222426 - 02
*222427 - 02
*222428 - 02
*222429 - 02
*222430 - 02
*222431 - 02
*222432 - 02
*222433 - 02
*222434 - 02
*222435 - 02
*222436 - 02
*222437 - 02
*222438 - 02
*222439 - 02
*222440 - 02
*222441 - 02
*222442 - 02
*222443 - 02
*222444 - 02
*222445 - 02
*222446 - 02
*222447 - 02
*222448 - 02
*222449 - 02
*222450 - 02
*222451 - 02
*222452 - 02
*222453 - 02
*222454 - 02
*222455 - 02
*222456 - 02
*222457 - 02
*222458 - 02
*222459 - 02
*222460 - 02
*222461 - 02
*222462 - 02
*222463 - 02
*222464 - 02
*222465 - 02
*222466 - 02
*222467 - 02
*222468 - 02
*222469 - 02
*222470 - 02
*222471 - 02
*222472 - 02
*222473 - 02
*222474 - 02
*222475 - 02
*222476 - 02
*222477 - 02
*222478 - 02
*222479 - 02
*222480 - 02
*222481 - 02
*222482 - 02
*222483 - 02
*222484 - 02
*222485 - 02
*222486 - 02
*222487 - 02
*222488 - 02
*222489 - 02
*222490 - 02
*222491 - 02
*222492 - 02
*222493 - 02
*222494 - 02
*222495 - 02
*222496 - 02
*222497 - 02
*222498 - 02
*222499 - 02