מספר טלפון


2225000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2225001 - 02 מאזן מחמד עבד אלסלאם אעביד
2225004 - 02 ראת'ב מחמד חסין כראג'את'
2225012 - 02 יוסף ת'ופיק יוסף אלדויך
2225014 - 02 עבדאלמג'יד מחמוד מצטפא אלת'רך
2225016 - 02 אמיר זהדי עבד אלפת'אח אלת'מימי
2225042 - 02 מחמד חסן פיאץ' קפישה
2225058 - 02 עזאם סעדי עבד אלרחים אלסעיד
2225062 - 02 מחמד נג'יב כמאל אלג'עברי
2225067 - 02 רצ'ואן עבד אללה מחמד אבו דאווד
2225068 - 02 לג'נה זכאה וצדקאת' אלח'ליל
2225078 - 02 סמיר אבראהים מחמד אעמר
2225081 - 02 צברי ד'יב מחמד שאהין
2225090 - 02 יוסף בדוי עבד אלפת'אח חמאד
2225099 - 02 מחטה אלאנצאר ללמחרוקאת'
2225100 - 02 דאארה אלאת'צאלאת'
2225109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה האת'ף עמומי
2225130 - 02 ג'האד עבד אלמע'ני שחדה אלנת'שה
2225152 - 02 מחמוד אסמאעיל ד'יב שאהין
2225157 - 02 חאמד חמדי אחמד אלעשי
2225158 - 02 אסמאעיל אחמד מחמוד אחמרו
2225159 - 02 מחמד עלי עבד אלסמיע אלקואסמי
*222516 - 02
*222517 - 02
2225192 - 02 סעוד ח'ליל אלנג'אר
2225200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2225207 - 02 עבדאלחי חסין שאכר אלביומי
2225209 - 02 ת'לפון עמומי
2225217 - 02 עבדאללה בדוי אלדאעור
2225219 - 02 יאסר חסין סלימאן
2225225 - 02 ואאל סדר
2225227 - 02 אשרף ת'חסין מוסא אבו אלפילאת'
2225228 - 02 פת'חי סעיד ח'אלד אלזעת'רי
2225229 - 02 יונס עארף עאיש דופש
*222523 - 02
*222524 - 02
*222526 - 02
2225277 - 02 טה מוסא עבד אלעזיז וראסנה
2225278 - 02 ג'מעיה אלכפיף אלח'יריה
2225279 - 02 מחמד עבד אלמהדי מחמד אלרג'וב
2225282 - 02 רפיק חמאד אעביד
2225288 - 02 שרכה רויאל אלצנאעיה אלת'ג'אריה
2225289 - 02 מחמד בדוי אמין דופש
*222529 - 02
2225301 - 02 אבראהים חסין מחמוד יע'מור
2225302 - 02 ראאד מאג'ד עבד אלסמיע אלבכרי
2225304 - 02 עיסא אמין עבד אלעט'ים דופש
2225305 - 02 חסין עבד אלפת'אח חסן אלשעראוי
2225306 - 02 מנד'ר עבד אלפת'אח חסן אלשעראוי
2225311 - 02 אלשרטה אלבחריה
2225314 - 02 שרטה אלבחריה
2225319 - 02 פאיז מחמד ח'ליל אלמחת'סב
2225325 - 02 וליד מחמד אלחלמאן
2225327 - 02 ח'ליל מחמד ע'נאם
2225328 - 02 וזארה שאון אלביאה אלפלסטיניה
2225329 - 02 עבדאלעפו דאווד נאג'י שאור
2225331 - 02 ע'אזי סאלם בדוי קפישה
2225333 - 02 שרטה מחאפט'ה אלח'ליל
2225335 - 02 עבדאלמג'יד עבד אלג'ליל מסודה
2225337 - 02 סמיח מחמד סעדי אלכלבבג'י
2225338 - 02 זיד זידאן שחאדה אלג'מל
2225339 - 02 שאהר מחמד סיאג'
*222534 - 02
*222535 - 02
*222536 - 02
*222538 - 02
*222539 - 02
*222540 - 02
*222542 - 02
*222543 - 02
*222544 - 02
*222545 - 02
*222546 - 02
*222547 - 02
*222548 - 02
*222549 - 02
*222550 - 02
*222551 - 02
*222552 - 02
*222553 - 02
*222554 - 02
*222555 - 02
*222556 - 02
*222557 - 02
*222558 - 02
*222559 - 02
*222560 - 02
*222561 - 02
*222562 - 02
*222563 - 02
*222564 - 02
*222565 - 02
*222566 - 02
*222567 - 02
*222568 - 02
*222569 - 02
*222570 - 02
*222571 - 02
*222572 - 02
*222573 - 02
*222574 - 02
*222575 - 02
*222576 - 02
*222577 - 02
*222578 - 02
*222579 - 02
*222580 - 02
*222581 - 02
*222582 - 02
*222583 - 02
*222584 - 02
*222585 - 02
*222586 - 02
*222587 - 02
*222588 - 02
*222589 - 02
*222590 - 02
*222591 - 02
*222592 - 02
*222593 - 02
*222594 - 02
*222595 - 02
*222596 - 02
*222597 - 02
*222598 - 02
*222599 - 02