מספר טלפון


*222700 - 02
*222701 - 02
*222702 - 02
2227032 - 02 ג'מאל עיסא עמר אלקואסמי
2227034 - 02 אבראהים מחמד חסונה
2227040 - 02 לביב מחמד בדר
2227041 - 02 עבדאללה מחמד אבראהים אבו שח'ידם
2227045 - 02 סאמי עבד אלמעטי אלקדסי
2227051 - 02 נעמאן עמראן מוסא מנשאר שבאנה
2227052 - 02 מנת'צר אחמד עמר
2227056 - 02 האשם סלימאן אלזידאת'
2227058 - 02 יעקוב מנצור נאצר אלדין
2227065 - 02 מאג'דה אלזיר
2227068 - 02 ג'מאל יע'מור
2227070 - 02 חכמת' ע'יאצ'ה עלי אע'א
2227080 - 02 אנור חג'אזי אסחק אלנת'שה
2227087 - 02 מדרסה בני נעים
2227089 - 02 ד נאצר מחמד מצטפא אבו דיה
2227094 - 02 יאסין עסמאן עבדאלרחמן אלת'כרורי
2227097 - 02 עבדאללה סאלם עאיש חמידאת'
2227098 - 02 אחמד עבד אלקאדר ח'ליל צואלחה
*222710 - 02
*222711 - 02
2227120 - 02 סארה מוסא חסין מנאצרה
2227124 - 02 מדרסה בנאת' בני נעים אלסאנויה
2227125 - 02 ח'צ'ר בדוי אלמנאצרה
2227127 - 02 סעיד מחמוד מחמד אלח'טיב
2227128 - 02 מדרסה בני נעים
2227129 - 02 אחמד מחמד ע'ריב עבדה
*222713 - 02
2227142 - 02 אחמד אסמאעיל מחמוד עלי
2227143 - 02 מחמוד אסמאעיל אבראהים מנאצרה
2227146 - 02 אסמאעיל מחמוד אחמד צואלחה
2227147 - 02 רוחי חסני קאסם מנאצרה
*222715 - 02
2227160 - 02 עיסא חסן עבד אללה אלח'צ'ור
2227161 - 02 צלאח אבראהים אסמאעיל מוסא
2227164 - 02 ברהאן מחמד עלי ג'עברי
2227167 - 02 עטא אסמאעיל מנאצרה
2227168 - 02 עלי עבד עליאן אלג'מל
2227169 - 02 רבחי מחמוד עבד אלעט'ים אבו אצביח
2227171 - 02 אבראהים אחמד אבו אלעדס
2227173 - 02 מחמד מוסי חסין חמדאן
2227174 - 02 עבד אלחלים יוסף מחמוד מנאצרה
2227176 - 02 פאיז קאסם עיסי אלטראירה
*222718 - 02
2227193 - 02 שהירה עבד חסן מנאצרה
2227195 - 02 מוסא חאמד מחמוד חסין
2227196 - 02 יוסף אסמאעיל סעיפאן אלטראירה
2227198 - 02 עיסא מוסא יוסף אלבראדעי
2227199 - 02 עלי עבד אלסלאם אלנת'שה
2227206 - 02 עלי מלחם עבד אלרחמן מלחם
2227207 - 02 מדיריה אלקימה אלמצ'אפה דאארה אלג'מארך
2227208 - 02 שרכה אלכרד אח'ואן
2227209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*222721 - 02
2227221 - 02 עיסא מוסא ח'ליל חמידאן
2227222 - 02 ברכאת' עיסא פראח
2227226 - 02 וזארה אלצחה מסת'שפא עאליה
2227227 - 02 אסמאעיל מחמוד קאסם מנאצרה
2227228 - 02 ג'אמעה בולית'כניך פלסטינ דאארה אלת'עלים אלמסת'מר
2227229 - 02 נאג'י שאור
*222723 - 02
*222724 - 02
*222725 - 02
*222726 - 02
*222727 - 02
*222728 - 02
*222729 - 02
*222730 - 02
*222731 - 02
*222732 - 02
*222733 - 02
*222734 - 02
*222735 - 02
*222736 - 02
*222737 - 02
*222738 - 02
*222739 - 02
*222740 - 02
*222741 - 02
*222742 - 02
*222743 - 02
*222744 - 02
*222745 - 02
*222746 - 02
*222747 - 02
*222748 - 02
*222749 - 02
*222750 - 02
*222751 - 02
*222752 - 02
*222753 - 02
*222754 - 02
*222755 - 02
*222756 - 02
*222757 - 02
*222758 - 02
*222759 - 02
*222760 - 02
*222761 - 02
*222762 - 02
*222763 - 02
*222764 - 02
*222765 - 02
*222766 - 02
*222767 - 02
*222768 - 02
*222769 - 02
*222770 - 02
*222771 - 02
*222772 - 02
*222773 - 02
*222774 - 02
*222775 - 02
*222776 - 02
*222777 - 02
*222778 - 02
*222779 - 02
*222780 - 02
*222781 - 02
*222782 - 02
*222783 - 02
*222784 - 02
*222785 - 02
*222786 - 02
*222787 - 02
*222788 - 02
*222789 - 02
*222790 - 02
*222791 - 02
*222792 - 02
*222793 - 02
*222794 - 02
*222795 - 02
*222796 - 02
*222797 - 02
*222798 - 02
*222799 - 02