מספר טלפון


*222900 - 02
2229011 - 02 שרכה אלג'נידי ללאלבאן
2229012 - 02 מחמד סאלם עבד רבה שאהין
2229014 - 02 זידאן עמר אלקניבי
2229015 - 02 ג'עפר ד'יאב אלג'נידי
2229016 - 02 חאת'ם מחמוד טאהר אלמחת'סב
2229017 - 02 מאג'דה יוסף אבראהים אלסידאחמד
*222902 - 02
*222903 - 02
*222904 - 02
*222905 - 02
*222906 - 02
*222907 - 02
*222908 - 02
2229091 - 02 מנד'ר מחמד עלי דענא
2229092 - 02 נביל שעבאן חסונה
2229093 - 02 עבדאלרחים מחמד רמצ'אן פאח'ורי
2229094 - 02 מחמד רמצ'אן רסמי אלפאח'ורי
2229098 - 02 נוראלדין יאסין עבד אללה אלזעת'רי
2229099 - 02 נזאר אלג'עברי
*222910 - 02
*222911 - 02
*222912 - 02
*222913 - 02
*222914 - 02
*222915 - 02
2229163 - 02 ח'אלד פהד דאווד אלקואסמי
2229166 - 02 אלג'מעיה אלח'יריה אלאסלאמיה
2229167 - 02 מוסא עבד אלחלים מנאצרה
2229168 - 02 מחמד כאט'ם חריז
2229169 - 02 חיאה מחמד עבד אלמחסין אלזמאערה
*222917 - 02
2229181 - 02 אנור מחמד נעים שחאדה
2229185 - 02 צלאח עאהד מצטפא אלג'עברי
2229187 - 02 שעבאן מחמד סרור
2229189 - 02 מחמד עבד אלחלים בדר
2229191 - 02 זכריא סלים ג'ודה אלבכרי
2229192 - 02 מאג'ד אסמאעיל מחמד אלשיוח'י
2229193 - 02 עצאם ע'אלב צאדק נירוח'
2229195 - 02 עריף צבחי עבד אלמהדי עלי סאלם
2229196 - 02 שעבאן מחמד מחמד סרור
2229198 - 02 מחמד מצבאח עבד אלפת'אח אלסעיד
*222920 - 02
*222921 - 02
2229222 - 02 זכריא ח'אלד אבראהים אלנת'שה
2229223 - 02 איאד חסן מחמד עמרו
2229225 - 02 סעיד עיד ח'ולה זית'ון
2229227 - 02 מחמד ראשד ד'יב אלג'עברי
2229228 - 02 אדיב חמידאן מחמוד אבו-עישה
2229229 - 02 חמדי אחמד אלעשי אלעשי
*222923 - 02
*222924 - 02
2229250 - 02 מחמד נצ'אל יוסף אלעויוי
2229251 - 02 חאת'ם בהאה עלי עויוי
2229254 - 02 ח'אלד עבד אלחמיד אלח'טיב
2229255 - 02 מחמד רשיד מחמד זלום
2229257 - 02 פוזי מחמד אחמד אלזרו
*222926 - 02
2229270 - 02 מחמוד עלי אחמד אלרג'בי
2229271 - 02 נביל מחמוד אלג'נידי
2229272 - 02 עיד מחמד עיד מסך
2229273 - 02 אלהאם עיסא אלבכרי
2229274 - 02 עסמאן אסמאעיל אבו אלצ'בעאת'
2229279 - 02 וזארה שאון אלביאה אלפלסטיניה
2229282 - 02 מחמד עבד אלקאדר אלקואסמי
2229284 - 02 עזאלדין עבד אלחלים אלת'מימי
2229286 - 02 יוסף אחמד רבעי
*222929 - 02
*222930 - 02
*222931 - 02
*222932 - 02
*222933 - 02
*222934 - 02
*222935 - 02
2229360 - 02 ריאץ' נביל אלכרכי
2229361 - 02 דאוד אסחק דאוד אלזעת'רי
2229362 - 02 חאת'ם מרשד סעיד סלהב
2229369 - 02 מחמד עלי אחמד רביע אלרפאעי
*222937 - 02
*222938 - 02
*222939 - 02
*222940 - 02
*222941 - 02
*222942 - 02
*222943 - 02
*222944 - 02
*222945 - 02
*222946 - 02
*222947 - 02
*222948 - 02
*222949 - 02
*222950 - 02
*222951 - 02
*222952 - 02
*222953 - 02
*222954 - 02
*222955 - 02
*222956 - 02
*222957 - 02
*222958 - 02
*222959 - 02
*222960 - 02
*222961 - 02
*222962 - 02
*222963 - 02
*222964 - 02
*222965 - 02
*222966 - 02
*222967 - 02
*222968 - 02
*222969 - 02
*222970 - 02
*222971 - 02
*222972 - 02
*222973 - 02
*222974 - 02
*222975 - 02
*222976 - 02
*222977 - 02
*222978 - 02
*222979 - 02
*222980 - 02
*222981 - 02
*222982 - 02
*222983 - 02
*222984 - 02
*222985 - 02
*222986 - 02
*222987 - 02
*222988 - 02
*222989 - 02
*222990 - 02
*222991 - 02
*222992 - 02
*222993 - 02
*222994 - 02
*222995 - 02
*222996 - 02
*222997 - 02
*222998 - 02
*222999 - 02