מספר טלפון


*223200 - 02
*223201 - 02
2232020 - 02 ואאל מחמד סמיר זאהדה
2232023 - 02 אבראהים ג'מיל אבראהים דנדיס
2232025 - 02 מחמד רמצ'אן עבד אלמחסן בדר
2232026 - 02 בדוי מחמוד מצטפא אלת'רך
2232028 - 02 עאצם מרשד סעיד סלהב
*223203 - 02
*223204 - 02
*223205 - 02
*223206 - 02
*223207 - 02
*223208 - 02
*223209 - 02
2232102 - 02 צאחב מחמוד ח'מיס אלצאחב
2232104 - 02 חאת'ם טעמה שאכר אבו ארמילה
2232105 - 02 יעקוב רשיד אקניבי
2232106 - 02 נמר מחמוד טה דנדיס
2232108 - 02 נצרי סמור אבו ח'לף
*223211 - 02
*223212 - 02
*223213 - 02
*223214 - 02
2232150 - 02 חסן עבד אלקאדר מחמוד אללקטה
2232151 - 02 עבדאלרחים סלמאן טעמה אלחדאד
2232156 - 02 פאיז מחמד זאיד אלרג'בי
2232157 - 02 רג'אאי סמור אבו ח'לף
2232160 - 02 חמאד חאמד אבו עישה
2232163 - 02 צאלח עסמאן אלת'כרורי
2232164 - 02 אחמד עבד אלעזיז מחמד אקניבי
2232166 - 02 ג'ואד עבד אלע'ני אבו עישה
2232167 - 02 עזאם עבדאלחמיד יאסין טה
2232169 - 02 מחמוד אסמאעיל אחמד חמאד אבוחיה
2232172 - 02 עבד אלרחמן עבד אלקאדר אלכפראוי
2232173 - 02 חמדי עבדאלראזק אשת'י
2232175 - 02 חג'אזי מחמד ג'מג'ום
2232177 - 02 נאיף אבראהים אבו כף
2232178 - 02 מיסרה ג'ודת' ח'מיס אסעיד
2232179 - 02 אבראהים מחמד אבראהים אבו ת'רכי
2232181 - 02 ח'אלד וליד פהמי עג'לוני
2232183 - 02 עדנאן עבד אלמחסן פנונה
2232185 - 02 חאזם עמר אדהם אחמרו
2232186 - 02 חאת'ם מחמד עבד אלמחסן אבו פנון
2232193 - 02 שעבאן ראע'ב אבו שאמה
2232194 - 02 מחמד זהדי סלהב
2232195 - 02 יונס חסין עמרו
2232197 - 02 עלי פוזי מהנא
2232198 - 02 ג'מיל ד'יב אלטויל
2232202 - 02 רשדי מחמד מחמד אקניבי
2232203 - 02 מחמד ת'יסיר מחמד נירוח'
2232206 - 02 עטא חסין שאכר ביומי
2232207 - 02 שרכה אלאיפא לצנאעה אלאחד'יה
2232214 - 02 ג'בר חסן עבד אללה אבו טעימה
2232215 - 02 חג'אזי ג'מאל נעמאן אלעויוי
2232216 - 02 מנד'ר עלי אלטויל
2232221 - 02 עטא מוסא עטא עבידו
2232222 - 02 ג'מאל ח'ליל מחמד אלנג'אר
2232230 - 02 אחמד רשיד עלי אבו חדיד
2232232 - 02 עבד אלהאדי מחמד עלי אבו אסנינה
2232233 - 02 עבדאלמג'יד סלימאן אחמד עמרו
2232238 - 02 עאצם עבד אלחאפט' אלאשהב
2232242 - 02 עמר מחמד פוזי אבו נג'מה
2232249 - 02 עיד ח'ליל רשאד א?ע'א
2232250 - 02 אסמאעיל חסן מחמד דודין
2232252 - 02 יוסף אחמד עבד רבה אלקיסי
2232253 - 02 סעדי מוסא סעיד אלסעאפין
*223227 - 02
*223228 - 02
*223229 - 02
*223230 - 02
*223231 - 02
*223232 - 02
*223235 - 02
*223236 - 02
*223240 - 02
*223241 - 02
*223242 - 02
*223243 - 02
*223246 - 02
*223256 - 02
*223257 - 02
*223259 - 02
*223261 - 02
*223262 - 02
*223263 - 02
*223264 - 02
*223267 - 02
*223270 - 02
*223271 - 02
*223273 - 02
*223275 - 02
*223276 - 02
*223279 - 02
*223283 - 02
*223284 - 02
*223285 - 02
*223286 - 02
*223287 - 02
*223288 - 02
*223289 - 02
*223292 - 02
*223293 - 02
*223296 - 02
*223298 - 02