מספר טלפון


2233002 - 02 וסאם נאצר עסמאן אלנאט'ר
2233003 - 02 האני מחמוד מצטפא אלת'רך
2233004 - 02 פכת'וריא עזת' אלנאט'ר
2233005 - 02 מדרסה אלח'ליל אלסאנויה אלצנאעיה
2233008 - 02 סלים מחמוד סלים שאהין
*223301 - 02
*223302 - 02
2233030 - 02 בדוי עבד אלחמיד עבד אלבאסט
2233031 - 02 מחמוד מחמד שחאדה אלעבסי
2233036 - 02 ג'מאל מוסא דרויש אלאקרע
2233037 - 02 אנור חסן אלקאצ'י
2233038 - 02 ג'ודי חמידאן מחמד סלהב
*223304 - 02
2233050 - 02 ג'אמעה בולית'כניך פלסטין
2233051 - 02 מחמד ראע'ב עבד אלסלאם אלקצראוי
2233052 - 02 מחמד ת'יסיר קפישה
2233055 - 02 אסחק חמדי אסחק שאהין
2233056 - 02 מחמד נאג'י אלשעראוי
2233059 - 02 פוזי עבד אלע'ני אחמד אבו אסנינה
2233060 - 02 ח'ליל ד'יב ח'ליל אלטויל
2233061 - 02 נאאל מחמד פיצל אלכרכי
2233065 - 02 עדנאן יונס עבדאלמג'יד אבות'באנה
2233067 - 02 עבדאלסלאם פאאד עבדאלסמיע אבו ח'לף
2233069 - 02 שרכה מג'מועה אלת'חריר
2233070 - 02 מחמד ח'ליל דהמאן
2233071 - 02 שרכה מג'מועה אלת'חריר
2233074 - 02 ח'אלד אחמד אלעויוי
2233075 - 02 מחמד פיאץ' מחמד אסמאעיל קפישה
2233077 - 02 עמראן וזוז
2233079 - 02 ממדוח ח'ליל יוסף עאבדין
2233080 - 02 עצאם ת'ופיק מצטפא אבו עפיפה
2233084 - 02 אסמאעיל חסן עלי עמרו
2233087 - 02 עדנאן ח'ליל מחמד ח'ליל נירוח'
2233090 - 02 מסת'שפא מחמד עלי אלמחת'סב
2233096 - 02 עזאם עבד אלמעטי עבד אלג'ואד חריז
2233098 - 02 אסמאעיל צלאח יעקוב אלמחת'סב
2233102 - 02 נעים סלים נעים קפישה
2233104 - 02 ע'אלב אסחק מוסא אלמחת'סב
2233105 - 02 נאג'ח שעבאן ע'אנם
2233107 - 02 ח'צ'ר סלמאן עמר אלקואסמי
2233108 - 02 סלים עבדאלחמיד סלהב
2233111 - 02 סאמי חרבי אבו חמאד
2233112 - 02 צלאח אלדין מוסא אבו אסנינה
2233113 - 02 אכרם ת'ופיק אבו עפיפה
2233114 - 02 נג'יב זכי ג'מעה אולאד עיסא
2233115 - 02 עמראן מצטפא חסן אבו עפיפה
2233116 - 02 רזק סלים עבד אלמעטי זאהדה
2233123 - 02 פדוא אמין עאשור סלהב
2233125 - 02 רשיד רבאח אלמדהון
2233126 - 02 מחמד עאדל נעים סלים קפישה
2233137 - 02 עבדאללה עלי עבד רבה אלקיסי
2233138 - 02 יוסף קפישה
2233139 - 02 חאפט' אלג'מל
2233141 - 02 עבדאלרחים אבועישה
2233142 - 02 אסחק עבד אלרחים אבו עישה
2233143 - 02 נאג'י רצ'ואן מחמד דאווד
2233145 - 02 לטיף נמור לטיף אלסלאימה
*223316 - 02
*223318 - 02
*223319 - 02
*223320 - 02
*223321 - 02
*223322 - 02
*223323 - 02
*223325 - 02
*223326 - 02
*223328 - 02
*223330 - 02
*223331 - 02
*223332 - 02
*223333 - 02
*223335 - 02
*223336 - 02
*223337 - 02
*223338 - 02
*223339 - 02
*223340 - 02
*223341 - 02
*223342 - 02
*223344 - 02
*223346 - 02
*223347 - 02
*223350 - 02
*223351 - 02
*223352 - 02
*223353 - 02
*223354 - 02
*223355 - 02
*223357 - 02
*223358 - 02
*223359 - 02
*223360 - 02
*223361 - 02
*223362 - 02
*223365 - 02
*223366 - 02
*223367 - 02
*223368 - 02
*223369 - 02
*223370 - 02
*223374 - 02
*223375 - 02
*223377 - 02
*223379 - 02
*223380 - 02
*223382 - 02
*223384 - 02
*223385 - 02
*223386 - 02
*223388 - 02
*223389 - 02
*223390 - 02
*223392 - 02
*223393 - 02
*223394 - 02
*223396 - 02
*223398 - 02
*223399 - 02