מספר טלפון


*225000 - 02
*225001 - 02
*225002 - 02
2250030 - 02 עבד אלחלים עיד סדר
2250031 - 02 נאג'י סאלם עבד אלבאסט
2250032 - 02 מחמד כמאל ברקאן
2250043 - 02 חסני חסונה ע'יס
*225005 - 02
2250064 - 02 אחמד ראשד אלכרכי
2250066 - 02 עבד אלנאצר אחמד בדוי
2250067 - 02 באסם עבד אלפת'אח אבו חמאד
2250071 - 02 צבחי עבד אלקאדר בדוי
2250082 - 02 יסרי סלימאן אלרפאעיה
2250083 - 02 זין אלדין יוסף עאשור
2250085 - 02 פיצל אבראהים אבואסנינה
2250087 - 02 ח'צ'ר פהמי אלעג'לוני
2250089 - 02 צאלח עבד אלג'ואד אבואסנינה
*225009 - 02
2250101 - 02 ג'האד צאלח קפישה
2250103 - 02 עבד אללה מחמד אלת'מימי
2250104 - 02 יוסף מחמוד ג'ודה אלרג'בי
2250107 - 02 אכרם מחמד אבואסנינה
*225011 - 02
*225012 - 02
*225013 - 02
*225014 - 02
2250150 - 02 ח'אלד אלטראירה
2250153 - 02 ואאל ג'מיל ח'ליל דופש
2250154 - 02 כאמל מצטפי ג'אבר
2250158 - 02 מחמד אסחק עבד ע'יס
*225016 - 02
*225017 - 02
2250180 - 02 מחמד ג'האד סעיד אלשרבאת'י
2250181 - 02 מחמד אחמד שאכר יאסין
2250183 - 02 מחמד עסמאן אלזעת'רי
2250186 - 02 עזאם זידאן מחמוד טה
2250187 - 02 מחמד ת'יסיר אלעויוי
2250188 - 02 ג'ודת' עבד אלסלאם אלקצראוי
*225019 - 02
*225020 - 02
2250212 - 02 באסמה צאלח עבד אלג'ואד אלרג'בי
2250214 - 02 מאג'ד מחמד אבראהים חסונה
2250215 - 02 צבחי עבד אלג'ליל זלום
2250216 - 02 איוב עבד אללה אבו צביח
2250217 - 02 אחמד מוסא אלמדבוח
2250221 - 02 מרשד עסמאן מרשד אלקצראוי
2250224 - 02 יונס עבד אלמנעם שאהין
2250225 - 02 בשארה מחמד עבדה שאהין
2250226 - 02 נצ'אל עבד אלפת'אח אלעויוי
2250229 - 02 פאיז עבד אלחאפט' אלזרו
*225023 - 02
*225024 - 02
*225025 - 02
2250260 - 02 פאת'נה ת'יסיר וזוז
2250262 - 02 צלאח אלדין אחמד אעביד
2250267 - 02 סמיח אסמאעיל דארי אלקצראוי
2250269 - 02 סהא אחמד עבד אלעזיז אלשרבאת'י
*225027 - 02
*225028 - 02
*225029 - 02
2250300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2250301 - 02 חאמד מחמד עבד אלקאדר אדעיס
2250303 - 02 עבד אלג'ואד מחמד יוסף אלעויוי
2250305 - 02 נואף כמאל ערפה
2250307 - 02 עבד אלע'ני עבד אלמחסן בדר
2250309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2250310 - 02 עמראן ראע'ב מרקה
2250311 - 02 נאדר עבד אלמטלב שחדה אג'ריוי
2250312 - 02 ג'מעה עבד אלעט'ים אלג'עברי
2250313 - 02 מחמד יסרי טבאח'י
2250315 - 02 מחמד ג'בארה אלחרוב
2250316 - 02 ע'אדה טלב מחמד חרבאוי
*225038 - 02
*225039 - 02
*225040 - 02
*225041 - 02
*225042 - 02
*225043 - 02
*225044 - 02
*225045 - 02
*225046 - 02
*225047 - 02
*225048 - 02
*225049 - 02
*225050 - 02
*225051 - 02
*225052 - 02
*225053 - 02
*225054 - 02
*225055 - 02
*225056 - 02
*225057 - 02
*225058 - 02
*225059 - 02
*225060 - 02
*225061 - 02
*225062 - 02
*225063 - 02
*225064 - 02
*225065 - 02
*225066 - 02
*225067 - 02
*225068 - 02
*225069 - 02
*225070 - 02
*225071 - 02
*225072 - 02
*225073 - 02
*225074 - 02
*225075 - 02
*225076 - 02
*225077 - 02
*225078 - 02
*225079 - 02
*225080 - 02
*225090 - 02
*225091 - 02
*225092 - 02
*225093 - 02
*225094 - 02
*225095 - 02
*225096 - 02
*225097 - 02
*225098 - 02
*225099 - 02