מספר טלפון


*225100 - 02
2251015 - 02 עקאב סלמאן חסין אלזמאערה
2251016 - 02 עלי עבד אלמהדי אבו ריאן
2251017 - 02 אבראהים עבד אלקאדר מנצור
2251018 - 02 מחמד עבד אלקאדר מנצור
2251019 - 02 מחמד יונס חסן אבו זלטה
*225102 - 02
*225103 - 02
*225104 - 02
*225105 - 02
*225106 - 02
*225107 - 02
*225108 - 02
*225109 - 02
*225110 - 02
*225111 - 02
*225112 - 02
*225113 - 02
*225114 - 02
*225115 - 02
*225116 - 02
*225117 - 02
*225118 - 02
*225119 - 02
*225120 - 02
*225121 - 02
*225122 - 02
*225123 - 02
*225124 - 02
*225125 - 02
*225126 - 02
*225127 - 02
*225128 - 02
2251290 - 02 ח'ליל חסן אבונבהאן
2251291 - 02 מאהר עבד אלמהדי כרג'ה
2251302 - 02 אחמד מחמד מחמוד אלזמאערה
2251303 - 02 עלי מחמד רסמי אלשבאך
2251304 - 02 אסמאעיל עבד אלרחמן אחמד ג'חשן
2251305 - 02 ראאד שפיק רמצ'אן
2251307 - 02 סעדי שפיק רמצ'אן
2251308 - 02 נט'מי עבד אלעזיז רמצ'אן
*225131 - 02
*225132 - 02
*225133 - 02
2251340 - 02 נעים עבד אלרזאק זלום
2251341 - 02 מחמוד מחמד אזריקאת'
2251342 - 02 מחמד טאהר מחמד אבומנשאר
2251344 - 02 סעד זע'לול סלים אבו ע'ליון
2251353 - 02 ראאד ע'אלב אלדויך
2251354 - 02 מחמד רשיד עבד אלרחמן טהבוב
2251357 - 02 כפאח עיד רביע אלדויך
2251358 - 02 ח'לדון מחמד ג'בריל סלטאן
*225136 - 02
*225137 - 02
*225138 - 02
2251390 - 02 וליד מחמד אלנת'שה
2251391 - 02 אלארת'באט אלעסכרי
2251394 - 02 יסרי אבראהים אבויוסף
2251395 - 02 עבדאלרחמן חסן אלסעדה
2251398 - 02 עדנאן סעיד שאור
2251399 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*225140 - 02
2251410 - 02 רשיד ח'אלד אלסעאפין
2251412 - 02 בסאם אחמד עבד אללה אלחטבה
2251415 - 02 אחמד ג'מיל עבד אלפת'אח אבו עצבה
2251416 - 02 עבדאלקאדר מחמד אבו יוסף
2251417 - 02 זיאד עבד אלרחמן סלמאן אלערג'א
*225142 - 02
2251439 - 02 חמזה האשם מרקה
2251444 - 02 סמיר צאלח אבראהים אלקאצ'י
2251500 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2251506 - 02 מחמד חסן פת'ח אללה אלצורה
2251507 - 02 אסמאעיל אלקשיש
2251508 - 02 באסם יוסף אבו ריאן
2251509 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*225151 - 02
*225152 - 02
*225153 - 02
*225154 - 02
*225155 - 02
*225156 - 02
2251598 - 02 ראאד עבד אלעזיז רמצ'אן
*225160 - 02
*225161 - 02
*225162 - 02
*225163 - 02
2251640 - 02 נמר ג'מיל אלדויך
2251641 - 02 מדרסה אלפארוק אלאסאסיה
2251643 - 02 ח'צ'ר בדואן בדוי סנקרט
2251644 - 02 "מחמד רביע" בדואן בדוי סנקרט
2251645 - 02 נזאר אבראהים אלדויך
2251649 - 02 חלמי עמראן ראע'ב מרקה
*225165 - 02
*225166 - 02
*225167 - 02
*225168 - 02
*225169 - 02
*225170 - 02
*225171 - 02
*225172 - 02
*225173 - 02
*225174 - 02
*225175 - 02
*225176 - 02
*225177 - 02
*225178 - 02
*225179 - 02
*225180 - 02
*225181 - 02
*225182 - 02
*225183 - 02
*225184 - 02
*225185 - 02
*225186 - 02
*225187 - 02
*225188 - 02
*225189 - 02
2251900 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2251901 - 02 שוכת' עבד אלרחמן נאצר אלדין
2251902 - 02 זהיר עבד אלג'באר מחמד דנדיס
2251903 - 02 מחסן עבד אלע'ני אלהשלמון
2251909 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*225191 - 02
*225192 - 02
*225193 - 02
*225195 - 02
*225196 - 02
*225197 - 02
*225198 - 02
*225199 - 02