מספר טלפון


*225300 - 02
*225301 - 02
*225302 - 02
*225303 - 02
*225304 - 02
2253050 - 02 נהאד עבד אלמע'ני בדר
2253051 - 02 נאיף מחמד אבו דאווד
2253053 - 02 נצ'אל אבו ארמילה
2253054 - 02 מנד'ר ח'ליל עאבדין
2253059 - 02 ח'ירי שריף סלהב
*225306 - 02
*225307 - 02
*225308 - 02
*225309 - 02
*225310 - 02
2253110 - 02 יוסף מחמד כמאל אבראהים חסונה
2253112 - 02 פאיז מחמד סעיד אלנת'שה
2253113 - 02 פאיז מחמד סעיד אלנת'שה
2253115 - 02 עבד אלודוד מחמד פהד אבו עישה
2253116 - 02 עבדאלוהאב פהד אבו עישה
2253119 - 02 חסאם כאמל סלים שאור
*225312 - 02
2253130 - 02 טארק סלים עמר אלנאט'ר
2253131 - 02 אלמרכז אלעאלמי ללח'דמאת' אלת'ג'אריה
2253132 - 02 אלמרכז אלעאלמי ללח'דמאת' אלת'ג'אריה
2253133 - 02 אלמרכז אלעאלמי ללח'דמאת' אלת'ג'אריה
2253135 - 02 אלמרכז אלסקאפי אלבריטאני
2253137 - 02 עוני מחמד עבד אלג'באר אלקדסי
*225314 - 02
*225315 - 02
*225316 - 02
2253170 - 02 עדנאן אחמד עבד אלקאדר אחניחן
2253171 - 02 האשם אחמד חמודה
2253178 - 02 השאם מחמד חסין אבו עכר
2253182 - 02 בהיג'ה שחדה אלמחת'סב
2253183 - 02 סעדי מחמד אלשלאלפה
2253184 - 02 זיאד אחמד אבו עפיפה
2253185 - 02 עבדאלחי מחמד עבד אלחי אלג'נידי
2253188 - 02 עבדאלעפו עמראן סלמאן אלקואסמא
2253189 - 02 יוסף יונס אלקואסמא
*225319 - 02
*225320 - 02
*225321 - 02
*225322 - 02
*225323 - 02
*225324 - 02
2253250 - 02 ע'אנם עבד אללה עבד אלסלאם אלג'עברי
2253251 - 02 עלאה עבד אלמעטי אבו אשח'ידם
2253252 - 02 נאדר מחמד צאלח אלזע'יר
2253254 - 02 חמאד סעיד אלעויוי
2253255 - 02 עסמאן אבראהים אלקואסמה
2253258 - 02 עבדאלרזאק עבד אלקאדר אלקואסמה
*225326 - 02
*225327 - 02
*225328 - 02
*225329 - 02
*225330 - 02
*225331 - 02
*225332 - 02
*225333 - 02
*225334 - 02
2253350 - 02 נהאד מצטפא אבוזינה
2253351 - 02 סארה עבד אלכרים מחמד אבו זינה
2253352 - 02 ח'אלד עבד אלמנעם אבו ריאן
2253354 - 02 מאג'ד עלי אלג'דע
2253355 - 02 רג'אה עמר סלמאן אלקואסמה
2253356 - 02 בסאם מחמד אלפאח'ורי
*225336 - 02
*225337 - 02
2253381 - 02 פצ'ל מחמד מחמד אלקואסמה
2253382 - 02 פואז רבחי אחמד ע'יס
2253383 - 02 עבדאלקאדר השאם כראמה
2253386 - 02 רסמי עאמר מחמד אלערקאן
2253389 - 02 מאזן מחמד אלזע'יר
2253390 - 02 סלים צלאח אלג'עבה
2253391 - 02 מנד'ר מחמד עלי דענא
2253392 - 02 סאאר פלאח רג'ב אמריש
2253393 - 02 מאהר חסן מחמד אלבאיצ'
2253394 - 02 ת'ופיק צבחי אלת'רכמאן
2253395 - 02 עבד אלבאסט עיד עבד אלכרים אלנת'שה
*225340 - 02
*225341 - 02
*225342 - 02
*225343 - 02
*225344 - 02
*225345 - 02
*225346 - 02
*225347 - 02
*225348 - 02
*225349 - 02
*225350 - 02
*225351 - 02
2253520 - 02 שריף מחמד שאכר אלשרבאת'י
2253521 - 02 מחמד טאלב טבאח'י
2253525 - 02 ע'ריב "מחמד ראג'ח" יונס דענא
2253529 - 02 ואאל מחמד ראע'ב רשיד נאצראלדין
*225353 - 02
*225354 - 02
*225355 - 02
*225356 - 02
*225357 - 02
*225358 - 02
*225359 - 02
*225360 - 02
*225361 - 02
*225362 - 02
*225363 - 02
*225364 - 02
*225365 - 02
*225366 - 02
*225367 - 02
*225368 - 02
*225369 - 02
*225370 - 02
*225371 - 02
*225372 - 02
*225373 - 02
*225374 - 02
*225375 - 02
*225376 - 02
*225377 - 02
*225378 - 02
*225379 - 02
*225380 - 02
*225381 - 02
*225382 - 02
*225383 - 02
*225384 - 02
*225385 - 02
*225386 - 02
*225387 - 02
*225388 - 02
*225389 - 02
*225390 - 02
*225391 - 02
*225392 - 02
*225393 - 02
*225394 - 02
*225395 - 02
*225396 - 02
*225397 - 02
*225398 - 02
*225399 - 02