מספר טלפון


*225600 - 02
*225601 - 02
*225602 - 02
*225603 - 02
*225604 - 02
*225605 - 02
*225606 - 02
*225607 - 02
*225608 - 02
2256090 - 02 פיצל מטלק אלטמיזי
2256092 - 02 שרכה אטמיזכו ללמחרוקאת'
2256094 - 02 יוסף מחמד עלי אלטמיזי
2256096 - 02 ח'אלד מצטפי מחמד אלשמלה
2256097 - 02 ג'מיל ד'יאב אסלימה
2256098 - 02 ג'מאל ד'יאב נופל
*225610 - 02
*225611 - 02
2256120 - 02 מחמד מוסא מחמד עבדרבה סואד
2256121 - 02 אבראהים חסן ג'בראן
2256122 - 02 עזאם חסן אלטמיזי
2256126 - 02 עבד אלרחמן מחמד סלאמה
2256127 - 02 ג'מאל עלי מחמד אלטמיזי
2256128 - 02 עטיה עבד אלרחמן מחמד פרג' אללה
*225613 - 02
*225614 - 02
2256154 - 02 עבדאלרחים אחמד אח'לאוי
2256156 - 02 ח'אלד אחמד אבראהם אלטמיזי
2256157 - 02 אבראהים מחמד אלשויכה
2256158 - 02 יאסר ג'בריל אלטמיזי
*225616 - 02
*225617 - 02
*225618 - 02
*225619 - 02
*225620 - 02
*225621 - 02
*225622 - 02
*225623 - 02
*225624 - 02
*225625 - 02
2256264 - 02 אבראהים מחמד עבדאלרחמן עואד
*225627 - 02
*225628 - 02
2256290 - 02 מחמד אחמד אבו טרבוש
2256291 - 02 נמר חסין אלג'יאוי
2256292 - 02 מחמד שאכר אלטמיזי
2256293 - 02 סלימאן אחמד אלשמאלי
2256295 - 02 עוץ' ח'ליל נופל
2256296 - 02 מחמד חסין אלנטאח
*225630 - 02
*225631 - 02
*225632 - 02
*225633 - 02
*225634 - 02
*225635 - 02
2256361 - 02 יוסף אחמד אבו ג'חישה
2256362 - 02 אכרם מחמד אסלימה
2256364 - 02 מחמד אסמאעיל אלזע'יר
2256365 - 02 נמר מחמוד ג'בראן אלטמיזי
2256367 - 02 יאסר מחמד אסלימי
2256368 - 02 מוסא עאמר אלטמיזי
*225637 - 02
*225638 - 02
2256390 - 02 אסמאעיל חסין אחמד ח'לאוי
2256395 - 02 אסמאעיל מחמד נצאר
2256397 - 02 צידליה אלשרק אלאוסט
2256398 - 02 מרכז אלאסראה אלסקאפי
*225640 - 02
*225641 - 02
*225642 - 02
*225643 - 02
*225644 - 02
*225645 - 02
*225646 - 02
*225647 - 02
2256480 - 02 אחמד ח'ליל עואד
2256481 - 02 בסאם שאכר אלטמיזי
2256482 - 02 ד'יב עבד אללה אבוג'חישה
2256483 - 02 אמין סלאמה מחמד אבוג'חישה
2256484 - 02 עבד אלחלים מחמוד ד'יב
2256488 - 02 עבד אלקאדר מחמוד ד'יב
*225649 - 02
*225650 - 02
*225651 - 02
*225652 - 02
*225653 - 02
*225654 - 02
*225655 - 02
*225656 - 02
*225657 - 02
*225658 - 02
*225659 - 02
*225660 - 02
*225661 - 02
*225662 - 02
2256632 - 02 בדיע "מחמד נעימ" עמר חסונה
2256633 - 02 נפוז ג'מיל אבראהים אלבכרי
2256635 - 02 מחמד שאהר ג'מיל סדר
2256638 - 02 נצ'אל "מחמד נעימ" עמר חסונה
2256641 - 02 האני מחמד חרבי אחריז
2256642 - 02 מצעב עבד אלח'אלק ת'אג' אלדין אלזעת'רי
2256647 - 02 אחמד מחמד אסמאעיל אלשבאך
*225665 - 02
*225666 - 02
*225667 - 02
*225668 - 02
2256690 - 02 נביל מחמד אסעד סיד אחמד
2256694 - 02 עאשור עבד אלמחיי עבד אלחי קפישה
2256695 - 02 פאת'נה עבד אלרחים עבד אלרחמן סמוח
2256696 - 02 נביל רמצ'אן דענא
2256697 - 02 זהיר נעים אסחק אלנת'שה
2256698 - 02 נאצר חסן ענאני
*225670 - 02
*225671 - 02
*225672 - 02
*225673 - 02
*225674 - 02
*225675 - 02
*225676 - 02
*225677 - 02
*225678 - 02
*225679 - 02
*225680 - 02
*225681 - 02
*225682 - 02
*225683 - 02
*225684 - 02
*225685 - 02
*225686 - 02
*225687 - 02
*225688 - 02
*225689 - 02
*225690 - 02
*225691 - 02
*225692 - 02
*225693 - 02
*225694 - 02
*225695 - 02
*225696 - 02
*225697 - 02
*225698 - 02
*225699 - 02