מספר טלפון


*225900 - 02
2259013 - 02 עמראן ח'ליל אבו זלטה
2259014 - 02 אחמד ד'יאב אלטמיזי אלחארסי
2259015 - 02 יעקוב עסמאן אלטמיזי
2259017 - 02 ח'ליל מוסא אלבטראן
*225902 - 02
*225903 - 02
2259042 - 02 מחמד מסלם אסמאעיל אלטמיזי
2259043 - 02 מחמד יוסף מחמד אבו אסעד
2259046 - 02 מחמד עסמאן מוסא אלטמיזי
2259047 - 02 עזיז מוסא עבד אלפת'אח אלטמיזי
2259049 - 02 ואאל אסמאעיל אלטמיזי
*225905 - 02
*225906 - 02
2259072 - 02 עאטף בדוי אחמד אלטמיזי
2259073 - 02 ג'מיל סאלם נאג'י אלנג'אר
2259075 - 02 מחמוד אחמד אסמאעיל אלעואודה
2259077 - 02 מדרסה ד'כור אד'נא אלאסאסיה(א)
2259079 - 02 נג'יב יוסף מחמד נג'אג'רה
*225908 - 02
2259090 - 02 עבד אלרחים חסן רשדי אלטמיזי
2259093 - 02 אבראהים עבד אלפת'אח נופל
2259094 - 02 אג'וד פצ'ל עבדאללה אלעסוד
2259095 - 02 נעים מחמד עיסא נופל
2259097 - 02 עבד אללה מחמד עבד אלרחמן ערמאן
2259098 - 02 מחמד מחמוד צלאח מצ'יה
2259101 - 02 עזת' מחמד דופש
2259103 - 02 יוסף מחמד עיסא נופל
2259105 - 02 ח'ליל מחמד עביד אלדסוקי
2259106 - 02 עבד אלמנעם מחמד ראשד נירוח'
2259107 - 02 מחמד ח'אלד מחמד נירוח'
2259108 - 02 נביל מחמוד עבד אללה אלקואסמי
*225911 - 02
*225912 - 02
2259130 - 02 "מחמד מחפוט'" עבדאלחמיד אחמד אלנת'שה
2259132 - 02 עבד אלחמיד חאמד בדוי אלמצרי
2259135 - 02 סמיר עבד אלכרים אחמד אלחסאסנה
2259136 - 02 חסאם ח'אלד שמסיה
2259139 - 02 עבד אלע'ני עבד אלשכור מג'אהד
*225914 - 02
2259199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2259265 - 02 מחמד עבד אלכרים עמראן אלקואסמי
2259448 - 02 מחמד טה אלעג'ורי
2259450 - 02 מחמד ח'ליל אלעסוד
2259467 - 02 ח'אלד מצבאח אלמחת'סב
2259470 - 02 עבד אלחמיד עבד אלרחים ג'חשן
2259471 - 02 ג'ואד מחמד עבד אללה אלקשקיש
2259473 - 02 פאיז אחמד מחמוד אבו עפיפה
2259477 - 02 וזארה אלבריד ואלאת'צאלאת'
2259478 - 02 וזארה אלבריד ואלאת'צאלאת'
2259484 - 02 פואז אנור בסיסו
2259485 - 02 חסני צברי נאצר אלדין
2259487 - 02 נזאר נעמאן פיאץ' אלמחת'סב
2259488 - 02 מנד'ר נעמאן פיאץ' אלמחת'סב
2259491 - 02 מחמד יונס אלג'עבה
2259494 - 02 שרכה אלפריד ללת'צויר
2259495 - 02 ח'צ'ר עלי מצטפא אלברבראוי
2259496 - 02 שרכה אלנור לצנאעה ות'ג'ארה אכיאס אלנאבלון אחמד חסונה
2259497 - 02 חאפט' חסין עבד אלחפיט' סיאג'
2259501 - 02 מחמד סאמי יוסף אלזע'יר
2259502 - 02 מחמד סאמי יוסף זע'יר
2259504 - 02 מחמד נמר אלג'עברי
2259505 - 02 חסן עבד אלהאדי כרג'ה
2259506 - 02 צבחי עבד אלחמיד אלהימוני
2259508 - 02 עמר נעמאן סלים כראמה
*225951 - 02
*225952 - 02
*225953 - 02
*225954 - 02
*225955 - 02
*225956 - 02
*225957 - 02
*225958 - 02
*225959 - 02
*225960 - 02
*225961 - 02
*225962 - 02
*225963 - 02
*225964 - 02
*225965 - 02
*225966 - 02
*225967 - 02
*225968 - 02
*225969 - 02
*225970 - 02
*225971 - 02
*225972 - 02
*225973 - 02
*225974 - 02
*225975 - 02
*225976 - 02
*225977 - 02
*225978 - 02
*225979 - 02
*225980 - 02
*225981 - 02
*225982 - 02
*225983 - 02
*225984 - 02
*225985 - 02
*225986 - 02
*225987 - 02
*225988 - 02
*225989 - 02
*225990 - 02
*225991 - 02
*225992 - 02
*225993 - 02
*225994 - 02
*225995 - 02
*225996 - 02
*225997 - 02
*225998 - 02
*225999 - 02