מספר טלפון


*226600 - 02
*226601 - 02
*226602 - 02
*226603 - 02
*226604 - 02
2266051 - 02 ח'ליל אבראהים אלדהדור
2266053 - 02 אבראהים מחמד אבראהים אבו האשם
2266054 - 02 מחארב אחמד אבו האשם
2266055 - 02 עבדאלעזיז חאמד אבו האשם
2266056 - 02 ע'אלב מחמוד סאלם אבו האשם
2266057 - 02 פאאד אבראהים אחמד אבו האשם
*226606 - 02
*226607 - 02
*226608 - 02
*226609 - 02
2266102 - 02 פואז מחמד עבד אלפת'אח אלחריבאת'
2266103 - 02 חסן מוסא חסין אלרואשדה
2266104 - 02 ראפת' מחמד טאלב אקטיט
2266105 - 02 יאסין טה עבד אלפת'אח קטיט
2266106 - 02 עזיז יונס קטיט
2266107 - 02 טה מחמוד מחמד קטיט
2266110 - 02 קפטאן חסין עלי קטיט
2266112 - 02 סלימאן מחמוד סלימאן אלעקילי
2266113 - 02 ח'ליל עבד אלקאדר קטניה
2266114 - 02 מחמד מחמוד סלימאן אלעקילי
2266115 - 02 עאדל מחמד חסין קטיט
2266119 - 02 יאסר חמדאן אחמד קטיט
2266122 - 02 נואף סרחאן סלימאן אלזע'ארנה
2266123 - 02 נמר סרחאן סלימאן אלזע'ארנה
2266124 - 02 ת'ופיק אבראהים מוסא אבו עקיל
2266127 - 02 כאמל עבדאללה מחמוד אדעיס
2266128 - 02 עלי חמאד עבד אלמנעם אדעיס
2266131 - 02 עמר עבדאלפת'אח אלמצרי
2266132 - 02 יוסף אסמאעיל אלמצרי
2266133 - 02 עזאם יוסף אבו האשם
2266134 - 02 עזמי חמאד אדעיס
2266135 - 02 מחמוד אבראהים אדעיס
*226614 - 02
2266150 - 02 נאדר אבראהים אבו עקל
2266153 - 02 עלי עבד סאלם ח'צ'יראת'
2266154 - 02 רזק סלאמה אבו עלאן
2266157 - 02 ואצל עטא מחמד קיסיה
2266158 - 02 אסמאעיל מחמוד סלימאן אבו עקיל
*226616 - 02
*226617 - 02
*226618 - 02
*226619 - 02
*226620 - 02
*226621 - 02
*226622 - 02
*226623 - 02
*226624 - 02
*226625 - 02
2266260 - 02 אמינ טאלב עלי דודין
2266261 - 02 ח'ליל מחמד אלסמאמרה
2266262 - 02 ע'סאן יוסף סלים
2266263 - 02 סהילה מחמד מנצור אבו ג'קים
2266264 - 02 אחמד חסן סלאמה אבו ערקוב
2266266 - 02 עזיז עלי ח'ליל אבו עלאן
*226627 - 02
*226628 - 02
*226629 - 02
*226630 - 02
*226631 - 02
*226632 - 02
*226633 - 02
*226634 - 02
*226635 - 02
2266361 - 02 עודה מחמד חמדאן רבאיעה
2266363 - 02 בלאל מחמד מחמד אלח'צ'יראת'
2266364 - 02 נצ'אל מחמד אחמד ג'בריל
2266365 - 02 ראג'ח עבדאלכרים אלטל
2266366 - 02 מאהר סלאמה דודין
2266367 - 02 אבראהים חסן אבראהים אלמח'ארזה
*226637 - 02
*226638 - 02
*226639 - 02
*226640 - 02
*226641 - 02
*226642 - 02
*226643 - 02
*226644 - 02
*226645 - 02
*226646 - 02
*226647 - 02
*226648 - 02
*226649 - 02
*226650 - 02
*226651 - 02
*226652 - 02
*226653 - 02
*226654 - 02
*226655 - 02
*226656 - 02
*226657 - 02
*226658 - 02
*226659 - 02
*226660 - 02
*226661 - 02
*226662 - 02
*226663 - 02
*226664 - 02
*226665 - 02
*226666 - 02
*226667 - 02
*226668 - 02
*226669 - 02
*226670 - 02
*226671 - 02
2266720 - 02 עסמאן אחמד עסמאן אלבטאט
2266722 - 02 נאיפה כאמל רצ'ואן אבו עלאן
2266724 - 02 ראג'ח מחמוד ראת'ב אלסמאמרה
2266725 - 02 ראפת' אסמאעיל ח'ליל אלכת'לה
2266727 - 02 מחמד חסן עבדאלקאדר אלעואודה
2266730 - 02 מחמוד עבדאללה מחמוד אלמצרי
2266733 - 02 צ'יאה השאם בדר אבו עלאן
2266737 - 02 פאטמה רצ'ואן מחמד סלאמה סמאמרה
*226674 - 02
*226675 - 02
*226676 - 02
*226677 - 02
*226678 - 02
*226679 - 02
*226680 - 02
*226681 - 02
*226682 - 02
*226683 - 02
*226684 - 02
*226685 - 02
*226686 - 02
*226687 - 02
*226688 - 02
*226690 - 02
*226691 - 02
*226692 - 02
*226695 - 02
*226696 - 02
*226697 - 02
*226699 - 02