מספר טלפון


*226700 - 02
2267010 - 02 אליאס עודה סלמאן אלטל
2267011 - 02 אסמאעיל אחמד עלי אלסמאמרה
2267013 - 02 מחמוד עיסא אחמד אבו עלאן
2267017 - 02 מוסא ח'ליל מצטפא אלקיסיה
2267018 - 02 סאמי אלג'בארין
2267019 - 02 בסאם אסמאעיל זאמל אשניור
*226702 - 02
*226703 - 02
*226704 - 02
*226705 - 02
*226706 - 02
*226707 - 02
*226708 - 02
*226709 - 02
*226710 - 02
*226711 - 02
*226712 - 02
*226713 - 02
*226714 - 02
*226715 - 02
*226716 - 02
*226717 - 02
*226718 - 02
*226719 - 02
*226720 - 02
*226721 - 02
*226722 - 02
*226723 - 02
*226724 - 02
*226725 - 02
*226726 - 02
*226727 - 02
*226728 - 02
*226729 - 02
*226730 - 02
2267311 - 02 עבד אלרחמן מחמד ג'בר אבו שרח'
2267312 - 02 שרכה אלR - H
2267313 - 02 אבראהים מסלם עבד אללה אבו עלאן
2267316 - 02 סלים סאלם מצטפי אלטל
2267317 - 02 מצבאח חסן מחמד אלסמאמרה
*226732 - 02
*226733 - 02
*226734 - 02
*226735 - 02
*226736 - 02
*226737 - 02
*226738 - 02
*226739 - 02
*226740 - 02
*226741 - 02
2267420 - 02 אבראהים בדיע שאכר אלטל
2267422 - 02 אחמד עבד אלהאדי אלסמאמרה
2267423 - 02 עבד אלנאצר עבד אלמהדי דיה
2267424 - 02 סעוד מחמד אבו עלאן
2267425 - 02 ראאד ח'ליל אלג'בארין
2267429 - 02 ג'מיל אבראהים ח'ליל אלבטאט
*226743 - 02
*226744 - 02
*226745 - 02
*226746 - 02
*226747 - 02
*226748 - 02
2267491 - 02 חרב מחמד יונס אבו עלאן
2267492 - 02 עדנאן ראת'ב אלסמאמרה
2267494 - 02 מחמוד מחמד קרקור
2267496 - 02 ח'צ'ר טלב אלטל
2267497 - 02 אבראהים מחמד עבד אלהאדי אבו שרח'
2267498 - 02 ג'מאל חסן עלי אבו עלאן
*226750 - 02
*226751 - 02
*226752 - 02
*226753 - 02
*226754 - 02
*226755 - 02
*226756 - 02
2267570 - 02 קפטאן צאלח אבו עלאן
2267574 - 02 ראאד עבדאלג'ואד אלפטאפטה
2267575 - 02 אחמד מחמד צאלח אלנג'אר
2267576 - 02 ראאד מצבאח אלעאמרי
2267577 - 02 מחמד עבד שאהין אבועלאן
2267578 - 02 בלאל מחמד חסן צביח
*226758 - 02
*226759 - 02
*226760 - 02
*226761 - 02
*226762 - 02
*226763 - 02
*226764 - 02
*226765 - 02
2267660 - 02 עיד מחמד חמד אלסמאמרה
2267661 - 02 מחמד מטיר
2267663 - 02 נאיף מחמד חמד אלסמאמרה
2267664 - 02 מחמוד מסלם סלמלן אלנמורה
2267666 - 02 ג'לאל עבד אלפת'אח אלמח'ארזה
2267668 - 02 שחדה נצאר דודין
*226767 - 02
*226768 - 02
*226769 - 02
*226770 - 02
*226771 - 02
*226772 - 02
*226773 - 02
2267740 - 02 חסין עבדאלרחים טלב עואודה
2267743 - 02 פיצל מחמד יוסף אבושיח'ה
2267745 - 02 מחמד ח'ליל טלב אבושיח'ה
2267746 - 02 מחמד מחמוד יוסף אבושיח'ה
2267747 - 02 בלדיה אלט'אהריה
2267748 - 02 ת'יסיר מחמוד טלב אבושיח'ה
2267750 - 02 אניס מחמד אבורידה
2267751 - 02 אבראהים מחמד אבראהים אלכעכה
2267752 - 02 ראצ'י מחמד הוארין
2267753 - 02 צאדק אחמד מחמד אלשויכי
2267755 - 02 מחמוד מחמוד אבראהים אבו עלאן
2267759 - 02 שרכה אלצמוד
*226776 - 02
*226777 - 02
2267781 - 02 רצ'ואן עלי מחמד אלת'ח'מאן
2267782 - 02 מוסא עלי מחמוד אלורידאת'
2267784 - 02 עיד מחמד חמדאן רבאיעה
2267786 - 02 דאווד כאיד יוסף אלעואודה
2267787 - 02 אסמאעיל יוסף יונס אלעואודה
2267789 - 02 יוסף סלאמה מחמד אבועלאן
*226779 - 02
*226780 - 02
*226781 - 02
*226782 - 02
*226783 - 02
*226784 - 02
*226785 - 02
*226786 - 02
*226787 - 02
*226788 - 02
*226789 - 02
*226790 - 02
*226791 - 02
*226792 - 02
*226793 - 02
*226794 - 02
*226795 - 02
*226796 - 02
*226797 - 02
*226798 - 02
*226799 - 02