מספר טלפון


*229000 - 02
2290010 - 02 סנאה מחמדעדנאן נעמאן אלדויך
2290011 - 02 סעיד סעוד מחמוד סלימאן
2290012 - 02 מחמד צבחי עבדאלע'ני אלג'עברי
2290013 - 02 מחמד אחמד מחמד אבועישה
2290015 - 02 מחמד עטאאללה טלאל מרזיק
2290019 - 02 שרכה אלוחיד אלת'ג'אריה
2290020 - 02 עמאד עבדאלוהאב חאפט' מרקה
2290023 - 02 יאסר ת'ופיק יוסף אלדויך
2290025 - 02 שרכה אלביאן אלעצריה ללאסת'סמאר ואלאנשאהאת'
2290026 - 02 וכאלה אלע'וס אלדוליה מכת'ב אלקרוצ'
2290027 - 02 מכת'ב אלקרוץ' וכאלה אלע'וס אלדוליה
2290028 - 02 מכת'ב אלקרוץ' וכאלה אלע'וס אלדוליה
*229003 - 02
*229004 - 02
*229005 - 02
*229006 - 02
*229007 - 02
*229008 - 02
*229009 - 02
*229010 - 02
*229011 - 02
*229012 - 02
*229013 - 02
*229014 - 02
2290150 - 02 שרכה נבת'ון ללת'ג'ארה ואלת'עהדאת'
2290151 - 02 אבראהים עבדאלקאדר מחמד עיאידה
2290152 - 02 שרכה אלריאץ' ללמלבוסאת' ואלת'ג'ארה אלעאמה
2290153 - 02 מחמדנביל ת'יסיר ג'בריל אלג'עברי
2290160 - 02 אלג'מעיה אלח'יריה אלאסלאמיה
2290161 - 02 אלג'מעיה אלח'יריה אלאסלאמיה
2290222 - 02 אסעיד חסין אחמד סראחנה
2290229 - 02 עמר סלמאן עמר אלקואסמה
2290291 - 02 מדרסה אלמנאהל אלח'אצה
2290555 - 02 יוסף מצבאח יוסף אלברבראוי
2290666 - 02 חסאם בדר אבו עלאן