מספר טלפון


2358080 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית מודם