מספר טלפון


*240000 - 02
*240001 - 02
*240002 - 02
*240003 - 02
*240004 - 02
*240005 - 02
*240006 - 02
*240007 - 02
*240008 - 02
*240009 - 02
*240010 - 02
*240011 - 02
*240012 - 02
*240013 - 02
*240014 - 02
*240015 - 02
*240016 - 02
*240017 - 02
*240018 - 02
*240019 - 02
*240020 - 02
*240021 - 02
*240022 - 02
*240023 - 02
*240024 - 02
*240025 - 02
2400262 - 02 זאהר מצטפא אחמד עטוה
2400263 - 02 סכינה נואס בחור
2400265 - 02 ג'לאל חמאדה מחמד זין
2400267 - 02 חסן עלי עבד מזין
*240027 - 02
2400281 - 02 וזארה שאון אלמנט'מאת' אלאהליה
2400282 - 02 וזארה שאון אלמנט'מאת' אלאהליה
2400286 - 02 צבחי ד'יב אחמד אלחדאד
2400287 - 02 ג'מיל מחמוד אבראהים שלטף
*240029 - 02
*240030 - 02
2400310 - 02 אחמד מצטפא חסן עוצ'
2400312 - 02 עבדאלקאדר סעיד אלבסיומי
2400313 - 02 מעזוזה דאוד מחמוד קאסם
2400315 - 02 מחמד חסן מחמד זהור
2400316 - 02 נאהדה מחמד אבראהים אלשאפעי
2400319 - 02 חסאם אכרם אבו שמסיה
*240032 - 02
*240033 - 02
*240034 - 02
2400352 - 02 מרואן עבדאלצמד עבדאלדאים
2400353 - 02 נאצר מחמד אסמאעיל ערבאש
2400356 - 02 הדיל סלימאן מחמוד עאבד
2400357 - 02 עמר פצ'ל עמר זין אלדין
2400358 - 02 עזיזה מוסא פרג' אלעאבד
2400359 - 02 אסמאעיל מחמד אחמד צרצור
*240036 - 02
2400373 - 02 נאצר אבראהים יוסף אלריס
2400374 - 02 רסמיה שחאדה ח'ליל נג'אדה
2400375 - 02 נעמה אחמד פרח כראכרה
2400376 - 02 עמאד עבד פרח כראכרה
2400377 - 02 חסנה אבראהים עבדאלרחמן אלח'טיב
*240038 - 02
2400393 - 02 עבדאלנאצר אלשיח' קאסם
2400394 - 02 זהראן אבראהים מרעי
2400396 - 02 מהא אבראהים אסמאעיל כראכרה
2400398 - 02 ג'מעיה אצדקאה אלכפיף
2400399 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה מודם
*240040 - 02
*240041 - 02
*240042 - 02
*240043 - 02
*240044 - 02
*240045 - 02
*240046 - 02
*240047 - 02
*240048 - 02
2400490 - 02 שרכה מרכז אלת'ג'ארה אלעאלמי פלסטין
2400491 - 02 שרכה מרכז אלת'ג'ארה אלעאלמי פלסטין
2400493 - 02 השאם מצטפא
2400494 - 02 צאאב באמיה
2400498 - 02 ג'מאל מחמד חסין אבושאויש
2400499 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה מודם
2400501 - 02 שרכה אלמימי למואד אלבנאה
2400502 - 02 שרכה אלמימי למואד אלבנאה
2400503 - 02 שרכה אלמימי למואד אלבנאה
2400506 - 02 מאהר מחמד עלי עבדאלקאדר
2400508 - 02 אבראהים עלי מחמד עאיש
2400510 - 02 סמארה יוסף אלעויס
2400511 - 02 פאיז מחמד עבדאללה מחמד
2400512 - 02 אחמד עבד אלע'ני אחמד עצפור
2400516 - 02 עבדאלחמיד עבדאלעזיז אבראהים אבו קביטה
2400518 - 02 עמר עיסא אלטויל
2400519 - 02 סמיר מחמד חסין אבושאויש
2400521 - 02 כליה אלדעוה ואצול אלדין
2400522 - 02 שרכה פלסטין לת'טויר אלמנאטק אלצנאעיה
2400523 - 02 שרכה פלסטין לת'טויר אלמנאטק אלצנאעיה
2400526 - 02 ח'אלד ח'ליל צאלח כראכרה
*240053 - 02
*240054 - 02
*240055 - 02
*240056 - 02
*240057 - 02
*240058 - 02
*240059 - 02
*240060 - 02
*240061 - 02
*240062 - 02
*240063 - 02
*240064 - 02
*240065 - 02
*240066 - 02
*240067 - 02
*240068 - 02
*240069 - 02
*240070 - 02
*240071 - 02
*240072 - 02
*240073 - 02
*240074 - 02
*240075 - 02
*240076 - 02
*240077 - 02
*240078 - 02
*240079 - 02
*240080 - 02
*240081 - 02
*240082 - 02
*240083 - 02
*240084 - 02
*240085 - 02
*240086 - 02
*240087 - 02
*240088 - 02
*240089 - 02
*240090 - 02
*240091 - 02
*240092 - 02
*240093 - 02
*240094 - 02
*240095 - 02
*240096 - 02
*240097 - 02
*240098 - 02
*240099 - 02