מספר טלפון


2402001 - 02 השאם נאג'י צרצור
2402003 - 02 נעימה יזיד חסן מפלח
2402005 - 02 אחמד אסמאעיל צאלח עוץ' אללה
2402007 - 02 פצ'ה ח'ליל חמדאן אבו עואד
2402010 - 02 אסמהאן אחמד עבד אלראוף סלימאן
2402011 - 02 עצאם אחמד חסן אלשרטי
2402012 - 02 בשאר עאדל סיף אלדין אלעקאד
2402014 - 02 אחמד עבד אסמאעיל ג'ודה
2402015 - 02 עבדאללה ג'מיל אחמד אלח'טיב
2402018 - 02 סאמח מחמוד אחמד אלרימאוי
2402020 - 02 כרים חסני חסן אלאסמר
2402021 - 02 צידליה עאצם עבדאלרחמן טאלב אלרימאוי
2402023 - 02 אכרם ח'ליל עטא אללה
2402027 - 02 עסמאן אבראהים חסן אבו לבדה
*240203 - 02
*240204 - 02
2402051 - 02 מחמד השאם מצטפא ג'בר
2402054 - 02 ראפק אבראהים מחמד ח'ציב
2402056 - 02 ת'יסיר אבראהים ח'ליל אלפאר
2402061 - 02 ת'חסין אבראהים ח'ליל אלפאר
2402062 - 02 אחמד אבראהים ח'ליל אלפאר
2402065 - 02 וג'יהה ת'ים חסן אלקרעאן
2402067 - 02 נאג'י ג'ודת' פרהוד אלג'דראוי
2402068 - 02 שרכה אלרמי ללסת'יראד ואלת'צדיר ואלאסת'סמאר
2402070 - 02 נעים אחמד מחמד אלבדארין
2402073 - 02 יעקוב ח'אלד מחמד ג'ראח
2402075 - 02 אחמד סלים מחמד צופאן
2402076 - 02 אמאל בכר מחמד סעיד ח'רישה
2402079 - 02 סהא עבד אלפת'אח אסעד ענאבי
2402080 - 02 אחמד רשיד אלח'יאט
2402084 - 02 סמירה עבד אללה דרויש בקאלה פרג'
2402085 - 02 סמיחה עבד רבה ע'טאשה
2402086 - 02 אסמאעיל מחמוד אבו ערקוב
2402087 - 02 צבחי עבד אלרחמן צלאח אבו צביח
2402088 - 02 מרכז נון ללדראסאת' ו אלאבחאס
2402090 - 02 פרג' מוסא סלימאן עיד
2402096 - 02 כוסר עלי ג'ודה סלימאן
2402097 - 02 ראאד אמין חסין קלאלוה
2402101 - 02 ראפת' אלח'טיב
2402103 - 02 זהיה פהמי ח'ליל ח'ויץ
2402106 - 02 נאג'י צאפי מצטפא אלרימאוי
2402107 - 02 פוזי עיסי סאבא סלאמה
2402109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2402113 - 02 סמיר יוסף סמארה אלעויס
2402120 - 02 צבחי נצר אללה רסול
2402129 - 02 אחמד ד'יב עטא
2402130 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2402131 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2402133 - 02 פואז עאשור עבד אלסמיע אבו ח'לף
2402139 - 02 מהא יחיא עלי קרש
2402140 - 02 מצטפא אמין זערב
2402142 - 02 עבדאלחכים אסמאעיל אלשני
2402143 - 02 סכינה עבד אלעזיז עלי עאבד
2402145 - 02 יעקוב חנא יעקוב משרקי
2402149 - 02 נג'אח מחמד עבד אלנבי מוסא
*240215 - 02
*240216 - 02
*240217 - 02
*240218 - 02
*240219 - 02
*240220 - 02
*240221 - 02
*240222 - 02
*240223 - 02
*240224 - 02
*240225 - 02
*240226 - 02
*240227 - 02
*240228 - 02
*240229 - 02
*240230 - 02
*240231 - 02
*240232 - 02
*240233 - 02
*240234 - 02
*240235 - 02
*240236 - 02
*240237 - 02
*240238 - 02
*240239 - 02
*240240 - 02
*240241 - 02
*240242 - 02
*240243 - 02
*240244 - 02
*240245 - 02
*240246 - 02
*240247 - 02
*240248 - 02
*240249 - 02
*240250 - 02
*240251 - 02
*240252 - 02
*240253 - 02
*240254 - 02
*240255 - 02
*240256 - 02
*240257 - 02
*240258 - 02
*240259 - 02
*240260 - 02
*240261 - 02
*240262 - 02
*240263 - 02
*240264 - 02
*240265 - 02
*240267 - 02
*240268 - 02
*240269 - 02
*240270 - 02
*240271 - 02
*240272 - 02
*240274 - 02
*240275 - 02
*240276 - 02
*240277 - 02
*240280 - 02
*240281 - 02
*240282 - 02
*240284 - 02
*240285 - 02
*240286 - 02
*240287 - 02
*240288 - 02
*240289 - 02
*240290 - 02
*240291 - 02
*240292 - 02
*240293 - 02
*240294 - 02
*240295 - 02
*240296 - 02
*240297 - 02
*240298 - 02
*240299 - 02