מספר טלפון


*240300 - 02
2403015 - 02 ת'ופיק עבד אלחפיט' עבד אלמג'יד אלברע'וסי
2403016 - 02 שרכה מטאעם מסת'ר בית'זא אלעאדיה
2403017 - 02 וליד עבדאלקאדר מצטפא חסין
2403018 - 02 סלוא חנא סלים ח'ורי
2403019 - 02 השאם רשיד ח'אלד אלשאפעי
2403020 - 02 ח'יר מחמד נאיף עבאס
2403021 - 02 ח'יר מחמד נאיף עבאס
2403022 - 02 ח'יר מחמד נאיף עבאס
2403023 - 02 ח'יר מחמד נאיף עבאס
2403030 - 02 וזארה אלבריד ואלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2403031 - 02 סחר אכרם ח'ליל עטא אללה
2403032 - 02 חסאן מצטפא חסין אלטויל
2403034 - 02 וליד עבד אלקאדר חסן
2403036 - 02 טריף חמדי אלת'אג'י אלפארוקי
2403042 - 02 רבחיה סעדון עטוה חמודה
2403043 - 02 מחמד ג'מאל מחמד אלעת'בה
2403044 - 02 מחמד עיאד עיד צאלח
2403048 - 02 מצטפא מחמד סאלם אלקרעאן
2403049 - 02 מאג'ד חסן אחמד עדוי
2403053 - 02 פאיז משושר קרעאן
2403055 - 02 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה אלמראכז אלת'סויק
2403059 - 02 אבראהים עלי סלימאן אלטויל
2403063 - 02 פאטמה דאוד מחמוד אלעת'אל
2403076 - 02 פאטמה חסן מצטפי קרעוש אלקרעאן
2403077 - 02 אחמד רהואן עמר אבו עאצי
2403078 - 02 יסאר אחמד רהואן אבו עאצי
2403079 - 02 ת'קוא אמין מחמד עאמר
2403081 - 02 חמדי סמיר סקף אלחיט
2403085 - 02 מאג'ד חסן אחמד אלעדוי
2403086 - 02 מאהר זהדי חמידי
2403087 - 02 זאהרה מחמד עוץ' אלרמחי
2403093 - 02 עבדאלהאדי יוסף אחמד כנעאן
2403097 - 02 ג'מאל מוסא שכוכאני
2403098 - 02 עבד מחמד אסמאעיל ערבאש
2403100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2403101 - 02 ת'ופיק אלברע'וסי
2403108 - 02 ראפע זהראן אלטויל
2403109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2403112 - 02 ליקה מחמד סלימאן אלטויל
2403114 - 02 בסאם לטפי עודה אלח'מוס
2403118 - 02 עבדאלמג'יד אלעבד חסן עג'אג'
2403122 - 02 עאשור אמין עאשור סלהב
2403123 - 02 עבדאלכרים אבראהים מאלכיה
2403126 - 02 כרים חסני אלאסמר
2403129 - 02 שעבאן רשיד ח'אלד אלשאפעי
2403131 - 02 השאם יאסין עבד אלהאדי בואטנה
2403134 - 02 וצ'חה ברכאת' אחמד עאבד
2403136 - 02 אבראהים מחמד סיד אלעזאיזה
2403137 - 02 סאכב סלימאן עטא אללה עאבד
2403138 - 02 ח'צ'ר סלימאן עטא אללה עאבד
2403141 - 02 מחלאת' אלעמרי
2403142 - 02 מחלאת' אלעמרי
2403145 - 02 בהיה חסין עבדאלדאים אלקרעאן
*240315 - 02
*240316 - 02
*240317 - 02
*240318 - 02
*240319 - 02
*240320 - 02
*240321 - 02
*240322 - 02
*240323 - 02
*240324 - 02
*240325 - 02
*240326 - 02
*240327 - 02
*240328 - 02
*240329 - 02
*240330 - 02
*240331 - 02
*240332 - 02
*240333 - 02
*240335 - 02
*240336 - 02
*240337 - 02
*240338 - 02
*240339 - 02
*240340 - 02
*240341 - 02
*240342 - 02
*240343 - 02
*240344 - 02
*240345 - 02
*240346 - 02
*240347 - 02
*240348 - 02
*240349 - 02
*240350 - 02
*240351 - 02
*240352 - 02
*240353 - 02
*240355 - 02
*240356 - 02
*240357 - 02
*240358 - 02
*240359 - 02
*240360 - 02
*240361 - 02
*240362 - 02
*240363 - 02
*240364 - 02
*240365 - 02
*240366 - 02
*240368 - 02
*240369 - 02
*240370 - 02
*240371 - 02
*240372 - 02
*240373 - 02
*240374 - 02
*240375 - 02
*240376 - 02
*240377 - 02
*240379 - 02
*240380 - 02
*240381 - 02
*240382 - 02
*240383 - 02
*240384 - 02
*240385 - 02
*240386 - 02
*240387 - 02
*240388 - 02
*240389 - 02
*240390 - 02
*240391 - 02
*240393 - 02
*240394 - 02
*240395 - 02
*240396 - 02
*240397 - 02
*240398 - 02
*240399 - 02