מספר טלפון


2405003 - 02 באסם סעיד אלבסומי
2405005 - 02 פצ'ל עבד אלעזיז מחמד עליאן
2405006 - 02 סהיל צאלח מחמד חג'אזי
2405016 - 02 עוץ' פריד עוץ' עואד
2405025 - 02 שרכה ג'ריס סלטי ואולאדה
2405036 - 02 זיאד יחיא סלימאן אלטויל
2405039 - 02 עבד אלוהאב עבד אלחמיד אלת'בת'ה
2405043 - 02 סאלם מחמד סאלם אלקרעאן
2405045 - 02 רפיק צאלח עבדאללה אלשריף
2405047 - 02 סהילה מחמוד אחמד אלחלו
2405053 - 02 עבדאלכרים ראשד עבד אללה דאוד
2405055 - 02 מחמד נאט'ם רשיד מערוף צואלחה
2405059 - 02 מניר עיסא אחמד חמאיל
2405064 - 02 נעמה עלי זהראן אלטויל
2405074 - 02 חמודה מחמד עבדאללה
2405076 - 02 עצאם מחמד קוידר
2405086 - 02 ת'ופיק מחמד ת'ופיק נצאר
2405093 - 02 ג'עפר עיסא צלאח דאר אלטויל
2405097 - 02 חמודה נג'יב מחמוד אבועזיזה
2405100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמום
2405102 - 02 עבד אלחכים עבד אלג'אבר אלנבות'
2405105 - 02 סעיד מחמוד סעיד יונס
2405111 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2405117 - 02 יוסף סמארה עלי אלעויס
2405119 - 02 מחמד באמיה
2405126 - 02 חג'אזי רשיד סעיד אלצרמה
2405133 - 02 מחמוד מחמד סאלם אלקרעאן
2405134 - 02 עבד אללה אחמד עבד אללה כראכרה
2405141 - 02 עיסא מוסא מחמדעבאס אלטויל
2405143 - 02 עיסא מוסא עבאס אלטויל
2405145 - 02 מצטפא אחמד מרצ'י
2405147 - 02 נעמאן יוסף מנצור
2405148 - 02 חסין חאפט' אחמד אלטחאן
2405150 - 02 ג'האד מחמד אבו עידה
2405154 - 02 רוברת' הארולד ת'ומאס
2405155 - 02 צאלח שחאדה מחמוד בואטנה
2405171 - 02 ח'ליל סעיד ח'ליל אלשלה
2405184 - 02 אבראהים אדיב אבראהים אלעורי
2405188 - 02 עבד אלג'ואד ג'ודה עאבד
2405193 - 02 מחמד סעיד אלחמידי
2405194 - 02 'מחמדג'האד" מחמד עטא אלג'עבה
2405197 - 02 זיאד יחיי סלימאן אלטויל
2405198 - 02 עבדאלמעטי איוב אבו כויך
2405201 - 02 כמאל מחמוד אבראהים שלטף
2405204 - 02 אחמד מחמוד עמר אבועלי
2405208 - 02 יוסף חסן עוליה
2405216 - 02 עטאף מוסא שכוכאני
2405222 - 02 בלדיה אלבירה
2405224 - 02 מרכז אטפאל אלמסת'קבל
2405269 - 02 ד'יאב עבד אלע'ני עבד עאצי
2405271 - 02 מחמוד מחמד עלי ג'ביל
2405273 - 02 עבדאלמעטי אבוכויך
*240529 - 02
*240530 - 02
*240531 - 02
*240532 - 02
*240533 - 02
*240534 - 02
*240535 - 02
*240536 - 02
*240537 - 02
*240538 - 02
*240539 - 02
*240540 - 02
*240541 - 02
*240542 - 02
*240543 - 02
*240544 - 02
*240545 - 02
*240546 - 02
*240547 - 02
*240548 - 02
*240549 - 02
*240551 - 02
*240552 - 02
*240553 - 02
*240554 - 02
*240555 - 02
*240556 - 02
*240557 - 02
*240558 - 02
*240559 - 02
*240561 - 02
*240562 - 02
*240563 - 02
*240564 - 02
*240566 - 02
*240567 - 02
*240568 - 02
*240569 - 02
*240570 - 02
*240571 - 02
*240572 - 02
*240573 - 02
*240574 - 02
*240575 - 02
*240576 - 02
*240577 - 02
*240578 - 02
*240579 - 02
*240580 - 02
*240581 - 02
*240582 - 02
*240583 - 02
*240584 - 02
*240585 - 02
*240586 - 02
*240587 - 02
*240588 - 02
*240589 - 02
*240590 - 02
*240591 - 02
*240592 - 02
*240593 - 02
*240594 - 02
*240595 - 02
*240596 - 02
*240597 - 02
*240598 - 02
*240599 - 02