מספר טלפון


2447001 - 02 האני עבדאלמנעם חמדאן
2447006 - 02 ח'ליל אחמד ג'עפר
2447007 - 02 ח'ליל אחמד ג'עפר
2447020 - 02 מוסא חסן מוסא אלנת'שה
2447026 - 02 אבת'סאם עזיז סלמאן עיסא
2447038 - 02 זהירה מוסא עבד אלחי עבד אללה
2447052 - 02 מחמד שאהר עארף זידאן
2447055 - 02 מחמד עבדאלמג'יד ח'מיס אלעלמי
2447057 - 02 טארק ח'ירי עבד אללה זידאני
2447058 - 02 סעדי סאלם אלרשק
2447081 - 02 מחמד ע'אלב עמאר
2447089 - 02 מדרסה בנאת' פאטמה אלזהראה אלסאנויה
2447090 - 02 באג'ס אחמד סלמאן עבדאללה
2447100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2447109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2447127 - 02 נזאל ג'מיל מצטפא עסאף
2447134 - 02 טה עלי טה נאצר אלדין
2447156 - 02 וג'יהה נג'את' חסין רמצ'אן
2447167 - 02 עבד רשיד סרנדח
2447170 - 02 עטאף מחמוד עיסא
2447172 - 02 דיאנא מיח'אאיל סמעאן זע'לול
2447197 - 02 זינב עטא שומאן
2447199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2447206 - 02 נצאר חמאד זע'ארנה
2447207 - 02 ראאד קדרי מחמד שעאבנה
2447208 - 02 שרכה אראמכס
2447210 - 02 מוסא עלי חסן נג'יב
2447212 - 02 ג'האד מזיד אלעמלה
2447213 - 02 מחמוד צאדק אבוזיד
2447214 - 02 נואף מחמד סעיד רמצ'אן
2447215 - 02 עבדאלנאצר ח'אלד אלעמרי
2447217 - 02 עבדאלכרים סאלם אלרשק
2447225 - 02 פת'חי עבד אללה סמחאן
2447237 - 02 מג'די עבד אללה אבוע'ריבה
2447239 - 02 עלאה מוסא קליבו
2447245 - 02 מחמד עבד אלרחים עודה סלאמה
2447257 - 02 עביר מוסא ג'אבר
2447272 - 02 ח'אלד מחמוד ד'יב שהאב
2447273 - 02 ג'מאל אבראהים ע'ואנמה
2447274 - 02 עמאד עטיה מחמד עזאם
2447277 - 02 ע'אלב רפיק אלקיסי
2447279 - 02 סאמי מוסא חמודה
2447280 - 02 שרכה ג'ילית' כולג'ית' ללת'וזיע
2447285 - 02 סעיד עבד אלקאדר מראר
2447289 - 02 רשיד אלאג'רב
2447295 - 02 זהיר עבד אלקאדר אלת'לחמי
2447296 - 02 מחמד עלי מחמד מליחאת'
2447306 - 02 בהג'ת' טהבוב
2447318 - 02 מחמד צאבר מחמד עבד אללה
2447329 - 02 מחמד עיסא שאור
2447331 - 02 אחמד עיד אמין
2447332 - 02 נאצר עבדאלקאדר אלת'לחמי
2447338 - 02 מחמד ראשד עזאם
*244734 - 02
*244735 - 02
*244737 - 02
*244738 - 02
*244739 - 02
*244740 - 02
*244741 - 02
*244742 - 02
*244743 - 02
*244744 - 02
*244746 - 02
*244747 - 02
*244749 - 02
*244752 - 02
*244753 - 02
*244755 - 02
*244756 - 02
*244757 - 02
*244758 - 02
*244759 - 02
*244760 - 02
*244762 - 02
*244764 - 02
*244765 - 02
*244766 - 02
*244767 - 02
*244769 - 02
*244771 - 02
*244772 - 02
*244776 - 02
*244777 - 02
*244778 - 02
*244779 - 02
*244781 - 02
*244782 - 02
*244783 - 02
*244784 - 02
*244788 - 02
*244789 - 02
*244790 - 02
*244791 - 02
*244792 - 02
*244795 - 02
*244796 - 02
*244797 - 02
*244798 - 02
*244799 - 02