מספר טלפון


2448001 - 02 חסין אחמד מצטפא עבד אללטיף
2448003 - 02 מחמוד חסין עלי אלבס
2448005 - 02 חסין צאבר חסין ח'לאיפה
2448006 - 02 סמירה מחמד עבד אלחלים עסאף
2448008 - 02 ג'מאל עבד אלרחמן סלימאן שעאבנה
*244801 - 02
2448025 - 02 חאת'ם מחמד עלי אבו חמוד
2448026 - 02 אבראהים ברכאת' מחמד עבד רבה
2448027 - 02 מחמד יאסין שאכר אבו חמוד
2448028 - 02 ריאץ' פהמי אבו חמודה
2448030 - 02 מחמד אסמאעיל אסמאעיל אבו חמודה
2448031 - 02 עלי מחמוד אלעבד סעידה
2448032 - 02 מחמוד עבד אלרחמן אסמאעיל אבו חמודה
2448033 - 02 מחמד מרזוק אחמד עבד רבה
2448034 - 02 נופלה ח'ליל עבדאללה ח'לאיפה
*244804 - 02
2448051 - 02 אסמאעיל עבד אלרחמן אסמאעיל אבו חמוד
2448052 - 02 שוכת' מוסא עבד אלעאל
2448053 - 02 אחסאן מחמד עלי ברנאוי
2448054 - 02 נאג'ח רבחי עבד אלרחמן שעאבנה
2448057 - 02 רבחי עבד אלרחמן סלימאן שעאבנה
2448058 - 02 שאכר עסמאן סעאדה סעאדה
2448060 - 02 עבד אללה דע'ש
2448061 - 02 סאאר עלי עיסא אבו חמוד
2448063 - 02 ח'אלד ג'מאל נעים שעאבנה
2448064 - 02 חסן אחמד מצטפא עבד אללטיף
2448067 - 02 אמין אסמאעיל אחמד ח'לאיפה
2448072 - 02 ח'יריה שאכר מחמד ח'לאיפה
2448074 - 02 מחמד מצטפא אבראהים עלאן
2448076 - 02 ג'ודה מחמד עבד אלחלים חמודה
2448077 - 02 יאסר יחיא מחמוד אבו דיה
2448078 - 02 באסם פהמי סלימאן סעאדה
2448079 - 02 ח'ליל אחמד מחמוד אבו רבאח
*244808 - 02
2448094 - 02 ברכאת' מוסא אחמד
2448095 - 02 עדנאן מחמוד אבו חמוד
2448098 - 02 איוב יאסין איוב אלנת'שה
2448101 - 02 נאצר ת'יסיר עקל הנדי
2448102 - 02 עמאד עפיף אדריס אלח'טיב
2448104 - 02 מחמד אסמאעיל ת'רת'יר
2448105 - 02 נאצר יחיא סלימאן אלשריף
2448107 - 02 מצטפא חסן מצטפא חסין
2448110 - 02 שרכה מסת'ודע בית' חנינא ללאדויה
2448112 - 02 עלי מחמד עלי מחמוד
2448113 - 02 יחיא עלי מחמד אלאשקר
2448114 - 02 ריאץ' כמאל מחמוד אלאשקר
2448115 - 02 נאג'ח טאהר אלאשקר
2448118 - 02 עאשור שחאדה סלימאן אלכאלות'י
*244812 - 02
2448130 - 02 עמאד מוסא עטא ביצ'ון
2448131 - 02 מירפת' אכרם אבו נג'מה
2448134 - 02 נמר אחמד מחמד עבדאללה
2448137 - 02 פארס מחמד מצטפא שומאן
2448139 - 02 אחמד עוץ' עיד אלמצרי
2448142 - 02 פאאד מצבאח סלימאן אלזע'יר
2448143 - 02 יאסר ודיע רשדי אלחלואני
2448144 - 02 סלימאן עוץ' עאבדין
2448146 - 02 מדרסה ג'יב אלאסאסיה אלמח'ת'לטה
2448147 - 02 פוזי יחיא סלימאן אלשריף
2448148 - 02 נאצר יחיא סלימאן אלשריף
*244815 - 02
*244816 - 02
*244817 - 02
*244818 - 02
*244819 - 02
*244820 - 02
*244821 - 02
*244860 - 02
*244861 - 02
*244862 - 02
*244863 - 02
*244865 - 02
*244867 - 02
*244868 - 02
*244870 - 02
*244873 - 02
*244874 - 02
*244875 - 02
*244876 - 02
*244877 - 02
*244878 - 02
*244879 - 02
*244883 - 02
*244884 - 02
*244885 - 02
*244886 - 02
*244888 - 02
*244897 - 02
*244898 - 02