מספר טלפון


*247100 - 02
2471013 - 02 פהמי מחמוד יוסף מנצור
2471014 - 02 אסמאעיל צאלח אחמד בדואן
2471017 - 02 מחמד צאלח רשיד מנצור
2471018 - 02 דאווד מחמד יוסף מנצור
2471019 - 02 סמיר מחמד חסן מנצור
*247102 - 02
*247103 - 02
*247104 - 02
*247105 - 02
*247106 - 02
*247107 - 02
*247108 - 02
2471090 - 02 טאיל יוסף מחמד ח'צ'ור
2471093 - 02 נאדר ג'מאל מחמד אלסיד
2471094 - 02 מחמד ח'ליל עלי מנצור
2471096 - 02 מחמוד מצטפא מחמוד חמידאן
2471097 - 02 אחמד אבראהים מחמוד עיאש
2471098 - 02 ח'אלד מחמד אבראהים מנצור
*247110 - 02
*247111 - 02
*247112 - 02
*247113 - 02
2471140 - 02 עאהד ראת'ב סלים אלח'צ'ור
2471144 - 02 בסאם מוסא צלאח בדואן
2471145 - 02 עבד אלרחמן סעיד חמדאן אלדאלי
2471146 - 02 מחמד סעיד עמראן מנצור
2471147 - 02 אבראהים סעיד עמראן מנצור
2471149 - 02 מחמד מוסא אחמד ח'צ'ור
*247115 - 02
*247116 - 02
*247117 - 02
2471180 - 02 זיאד יאסין אחמד מצטפא
2471181 - 02 עבד אלמנעם חסין רשיד עיאש
2471186 - 02 זהיר מחמד חמידאן עיאש
2471188 - 02 עמאד אחמד יוסף בדואן
2471189 - 02 סעיד מוסא מחמד מנצור
*247119 - 02
*247120 - 02
*247121 - 02
2471220 - 02 מג'לס בדו אלמחלי
2471222 - 02 את'חאד לג'אן אלאע'אסה אלטביה אלפלסטיניה
2471223 - 02 איאד עזמי מחמד מנצור
2471224 - 02 עאיש מחמד עאיש אלשיח'
2471225 - 02 חביבה ג'מעה מחמד אלח'צ'ור
2471229 - 02 משהור מצטפא אחמד מנצור
2471230 - 02 ג'מאל עבד אללטיף אבראהים עיסא
2471232 - 02 פאיזה נבהאן אבראהים אלשיח'
2471236 - 02 מחמד חסין חמדאן דאלי
2471237 - 02 ג'האד מחמד עלי דאלי
2471238 - 02 טאלב יוסף מחמד אלח'צ'ור
2471239 - 02 סאאר אבראהים אבו עיד
2471240 - 02 מוסא אבראהים ד'יב מנצור
2471241 - 02 מחמד עמראן מנצור
2471242 - 02 מאזן עוץ' עיאש
2471243 - 02 פארוק עמר עמראן מנצור
2471245 - 02 מרכז אלכרמל אלטבי ח'אלד עיאש
2471248 - 02 עמראן עמר עמראן מנצור
*247125 - 02
2471262 - 02 ח'אלד מחמד אחמד דאר בדואן
2471264 - 02 מחמד עבדאלעזיז עבדאלחסן עיאש
2471265 - 02 ריאץ' אחמד סעיד אלדאלי
2471266 - 02 שאכר עיסא עטיה בדואן
2471267 - 02 צאבר יוסף עיסא מנצור
2471268 - 02 פוזי נעים אבראהים סעאדה
2471270 - 02 מניר אחמד עבד אלעזיז מנצור
2471272 - 02 מדרסה אלמלך ע'אזי אלסאנויה ללבנין
2471273 - 02 פהמיה מחמוד יוסף מנצור
2471275 - 02 ח'אלד צבחי אסמאעיל מנצור
2471278 - 02 ת'ופיק מחמד צאלח מצטפא חמדאן
*247128 - 02
*247129 - 02
*247130 - 02
*247131 - 02
*247132 - 02
*247133 - 02
*247134 - 02
*247135 - 02
*247136 - 02
*247137 - 02
*247138 - 02
*247139 - 02
*247140 - 02
*247141 - 02
*247142 - 02
*247143 - 02
*247144 - 02
*247145 - 02
*247146 - 02
*247147 - 02
*247148 - 02
*247149 - 02
*247150 - 02
*247151 - 02
*247152 - 02