מספר טלפון


2475059 - 02 חסין מוסא חסן אלפקיה
*247506 - 02
*247507 - 02
*247508 - 02
*247509 - 02
2475101 - 02 מחמוד מוסא מחמד אלזע'ארי
2475102 - 02 עטא מחמד אחמד צ'רע'אם
2475103 - 02 ח'אלד ג'ודה מחמד חושיה
2475105 - 02 נצר חסן אחמד טה
2475107 - 02 עמאד ח'צ'ר מחמד צ'רע'אם
2475109 - 02 עזיז עבדאלפת'אח מוסא חושיה
*247511 - 02
2475120 - 02 סעיד עלא מחמוד אלפקיה
2475122 - 02 אחמד עבדאלפת'אח שחאדה אלפקיה
2475123 - 02 מוסי עבד עלא חסין
2475125 - 02 טה אחמד מחמוד שמאסנה
2475126 - 02 טה אחמד מחמוד שמאסנה
2475127 - 02 אסמאעיל אחמד אסמאעיל מחסן
2475130 - 02 עדנאן עבדאללה צאלח טה
2475131 - 02 עדנאן עבדאללה צאלח טה
2475134 - 02 מחמד עבדאלפת'אח שחאדה אלפקיה
2475135 - 02 יחיא מחמד מחמוד שמאסנה
2475136 - 02 אחמד צאלח עבדאללה מחסן
2475139 - 02 מוסא עבדרבה עיסא מעאלי
2475143 - 02 מחמד עבדאלסלאם סאלם אלפקיה
2475145 - 02 עמאד עבדאלפת'אח מוסא חושיה
2475146 - 02 עזיז חסן עאיש מעאלי
2475148 - 02 עבדאלנאצר עלי מחמד טה
2475149 - 02 נט'מי עלי מחמד טה
*247515 - 02
*247516 - 02
*247517 - 02
2475181 - 02 אליאס מחמוד עלי חושיה
2475182 - 02 היג'ר אבראהים מחמד אלפקיה
2475183 - 02 מחמד מחמוד אחמד טה
2475186 - 02 דאווד מחמוד חסין טה
2475188 - 02 מחמוד עלי מחמוד חושיה
2475189 - 02 עדנאן מחמד חסאן אלפקיה
*247519 - 02
*247520 - 02
*247521 - 02
*247522 - 02
*247523 - 02
*247524 - 02
2475250 - 02 כאמל עלי מחמוד חושיה
2475251 - 02 עבדאלרחמן מחמד עבדאלג'באר פקיה
2475253 - 02 מחמוד סלימאן מחמד טביח'ה
2475255 - 02 ריאץ' מחמד מוסא מחסן
2475256 - 02 עלי עבדאללה אחמד חושבה
2475259 - 02 נאאל עבדאללה צאלח טה
*247526 - 02
*247527 - 02
*247528 - 02
*247529 - 02
2475302 - 02 בסאם אחמד אבראהים חושיה
2475303 - 02 טה מצטפא עבדאלעזיז חושיה
2475304 - 02 יוסף מחמד אסמאעיל חושיה
2475305 - 02 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר אלפלסטיני
2475306 - 02 עבדאלרחמן סעיד עבדאלרחמן חמודה
2475307 - 02 מוסא אחמד אסמאעיל ג'מעה
2475310 - 02 מחמוד מחמד חסין חושיה
2475314 - 02 מוסא מחמד אחמד טה
2475315 - 02 מחמד עבדאלפת'אח מחמד טה
2475316 - 02 מחמוד אחמד מחמוד אבו רבאח
2475318 - 02 מאזן נאג'י מחמד שמאסנה
2475319 - 02 אחמד אסמאעיל חסן שמאסנה
*247532 - 02
*247533 - 02
*247534 - 02
2475351 - 02 נג'ם סאלם טאהר אלפקיה
2475352 - 02 מחמד סלימאן עסמאן חושיה
2475358 - 02 נג'מה עלי מחמוד חושיה
*247536 - 02
*247537 - 02
*247538 - 02
*247539 - 02
*247540 - 02
*247541 - 02
*247542 - 02
*247543 - 02
*247544 - 02
*247545 - 02
*247546 - 02
*247547 - 02
*247548 - 02
*247549 - 02
*247550 - 02
*247551 - 02
*247552 - 02
*247553 - 02
*247554 - 02
*247555 - 02
*247556 - 02
*247557 - 02
*247558 - 02
*247559 - 02
*247560 - 02
*247561 - 02
*247570 - 02
*247571 - 02
*247572 - 02
*247573 - 02
*247574 - 02
*247575 - 02