מספר טלפון


*248100 - 02
*248101 - 02
*248102 - 02
*248103 - 02
*248104 - 02
*248105 - 02
*248106 - 02
*248107 - 02
*248108 - 02
*248109 - 02
*248110 - 02
*248111 - 02
*248112 - 02
2481130 - 02 פארוק עבאס חסין עוצ'
2481131 - 02 מטיע נאיף אחמד נאצר
2481132 - 02 עבדאלקאדר אחמד יעקוב אבו זיד
2481133 - 02 נאג'ח עלי עמר נאצר
2481134 - 02 יאסר פהמי סעדאת' אלח'ואג'א
2481136 - 02 פהמי סעדאת' פהמי אלח'ואג'א
*248114 - 02
*248115 - 02
*248116 - 02
*248117 - 02
*248118 - 02
2481190 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2481192 - 02 מחמד אחמד יעקוב אבו זיד
2481197 - 02 טארק נבהאן עבדאלחמיד קטוסה
2481198 - 02 מחמוד נט'מי עבדאלחמיד קטוסה
2481199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2481202 - 02 עלי יוסף מחמוד אבו זיד
2481205 - 02 יוסף אחמד יוסף סטיח
2481206 - 02 עצאם בנהאן עבדאלחמיד קטוסה
2481208 - 02 לג'נה אלת'ח'טיט אלאקלימיה - ע'רב ראם אללה
2481210 - 02 בלדיה נעלין
2481213 - 02 ד'יב עמר חסן אבועוצ'
2481215 - 02 זהדי עבדאלג'ליל סעדאת' אלח'ואג'א
2481216 - 02 זכי אבראהים מחמד נאצר