מספר טלפון


2486001 - 02 מחמוד עלי חמדאן אלנג'אר
2486003 - 02 עזיה עלי מצטפא זיאדה
2486004 - 02 ג'עפר עלי מחמוד עבדאלע'ני
2486006 - 02 מחמד צאלח מחמד בזאר
2486007 - 02 עלי מחמוד אחמד עבדאלע'ני
2486008 - 02 נביה אחמד מחמוד זיאדה
*248601 - 02
*248602 - 02
*248603 - 02
*248604 - 02
*248605 - 02
*248606 - 02
*248607 - 02
*248608 - 02
*248609 - 02
*248610 - 02
*248611 - 02
*248612 - 02
*248613 - 02
*248614 - 02
*248615 - 02
*248616 - 02
*248617 - 02
*248618 - 02
*248619 - 02
2486201 - 02 עלי האשם מחמוד דרויש
2486203 - 02 מחמד ג'בראן עסמאן בכר זיאדה
2486204 - 02 אבראהים עבדאלקאדר נמר בזאר
2486206 - 02 עסמאן סעיד אחמד בזאר
2486207 - 02 מחמד מחמוד אחמד בזאר
2486208 - 02 וליד ח'אלד מחמוד זיאדה
*248621 - 02
*248622 - 02
*248623 - 02
*248624 - 02
2486250 - 02 מחמוד מחמד ג'בר זיאדה
2486251 - 02 מחמוד עלי חמדאן בזאר
2486252 - 02 ע'סאן מחמד חסין בזאר
*248626 - 02
2486270 - 02 עסמאן חסין מחמד אסעד
2486271 - 02 עלאה אלדין כאיד רשדי
2486302 - 02 אבראהים חסן אבראהים אלעודה
2486303 - 02 אחמד אבראהים עבד אלרחמן חסן
2486304 - 02 עבדאללה מחמוד עבד אללה אלעודה
2486306 - 02 עבדאללה מחמד ראת'ב נובאני
2486307 - 02 מחמד צאלח מחמד בדחה ושרכאה
2486308 - 02 מחמד צאלח בדחה
2486310 - 02 מחמוד אבראהים עבדאלרחמן בדחה
2486315 - 02 מחמד עלי ג'אבר בדואן
2486317 - 02 ג'מאל אחמד מחמד זיד
2486318 - 02 ת'יסיר סלים עבדאלרחמן בדחה
2486319 - 02 דאוד סלים עבדאלרחמן בדחה
2486321 - 02 מחמד סלים עבדאלרחמן בדחה
2486322 - 02 יוסף עזאת' עסמאן בדחה
2486324 - 02 מחמד אחמד מחמד זיד
2486325 - 02 חאמד עלי ג'אבר בדואן
2486326 - 02 עלי אחמד ג'אבר בדואן
2486332 - 02 מחמד חסין עבדאלרחים עודה
2486333 - 02 אחמד עלי מחמד עודה
2486334 - 02 פארס אחמד ג'אבר זיד
2486335 - 02 מחמד פארס אחמד זיד
2486340 - 02 עטא אללה עבדאלהאדי צברי בדחה
2486342 - 02 חסין מחמד עליאן בדחה
2486344 - 02 דאווד עבדאללה דאווד עודה
2486345 - 02 ג'בריל עבדאללה בכר מוסא
2486346 - 02 בהיה שחאדה מחמוד מוסא
2486347 - 02 עמר עבדאללה אבראהים אלח'טיב
2486354 - 02 אסמאעיל מצטפא אבראהים דאר מוסא
2486355 - 02 מחמד עבדאלרחים אלעבד אלעודה
2486360 - 02 פת'חי מחמוד מחמד מוסא
2486363 - 02 עמאד חסן מחמד בדחה
2486365 - 02 אחמד מחמד מחמוד דאר מוסא
2486369 - 02 עבדאללה מחמד מחמוד דאר מוסא
2486374 - 02 מחמוד אלעבד סעיד בדחה
2486376 - 02 מאמון מחמד חסין עודה
2486379 - 02 עבדאללה אבראהים מחמד עודה
*248638 - 02
*248639 - 02
*248640 - 02
*248641 - 02
*248642 - 02
*248643 - 02
*248644 - 02
*248645 - 02
*248646 - 02
*248647 - 02
*248648 - 02
*248650 - 02
*248651 - 02
*248652 - 02
*248653 - 02
*248654 - 02
*248655 - 02
*248656 - 02
*248657 - 02
*248658 - 02
*248659 - 02
*248660 - 02
*248661 - 02
*248662 - 02
*248663 - 02
*248664 - 02
*248665 - 02
*248666 - 02
*248667 - 02
*248668 - 02
*248669 - 02
*248670 - 02
*248671 - 02
*248672 - 02
*248673 - 02
*248674 - 02
*248675 - 02
*248676 - 02
*248677 - 02
*248678 - 02
*248679 - 02
*248680 - 02
*248681 - 02
*248682 - 02
*248683 - 02
*248684 - 02
*248685 - 02
*248686 - 02
*248687 - 02
*248690 - 02
*248698 - 02
*248699 - 02