מספר טלפון


*281200 - 02
*281201 - 02
*281202 - 02
*281203 - 02
*281204 - 02
*281205 - 02
*281206 - 02
*281207 - 02
2812081 - 02 מחמוד מחמד מצטפא אלנאדי
2812082 - 02 עואד אחמד עלי אבו טיור
2812083 - 02 עאהד מחמד יוסף חסין
2812084 - 02 מחמד פת'חי עבד אללה דע'יש
2812086 - 02 עבד מצטפא נח'לה
2812087 - 02 זיאד עלי חסין אלקטאמי
*281209 - 02
*281210 - 02
*281211 - 02
*281212 - 02
*281213 - 02
2812141 - 02 מחמוד מחמד אחמד ח'טיב
2812142 - 02 חסין שאלש עלי זיד
2812144 - 02 מחמד אחמד עבד אללה יאסין
2812145 - 02 אשרף מצטפא מחמד נח'לה
2812146 - 02 וליד עבד אלפת'אח מחמד נח'לה
2812148 - 02 אבראהים חסן מצטפא אלבדוי
*281215 - 02
*281216 - 02
*281217 - 02
*281218 - 02
*281219 - 02
2812201 - 02 ח'מיס מחמד סמארה חג'יר
2812202 - 02 רצ'א אחמד עלי אלעיסוי
2812203 - 02 עלי ג'מעה חסן נח'לה
2812204 - 02 חסני מצטפא ד'יב שראכה
2812205 - 02 עמר עבדאללה עמר אבו כויך
2812206 - 02 חסין אחמד מוסא סטריה
*281221 - 02
*281222 - 02
*281223 - 02
*281224 - 02
*281225 - 02
*281226 - 02
*281227 - 02
*281228 - 02
*281229 - 02
2812301 - 02 אחמד פוזי נח'לה
2812302 - 02 עמר מחמד יוסף חסין
2812304 - 02 מוסא אחמד מחמוד נח'לה
2812305 - 02 בלאל דאווד מצטפא דאר נח'לה
2812308 - 02 ת'יסיר מצטפא שחאדה זיד
*281231 - 02
*281232 - 02
*281233 - 02
*281234 - 02
*281235 - 02
2812360 - 02 מוסא אחמד מוסא סטריה
2812361 - 02 אבראהים חסן עלי צאלח
2812362 - 02 עאיד פארס ד'יב מצרי
2812363 - 02 רמצ'אן ג'בר בדר שיח' קאסם
2812364 - 02 סאבת' ג'מיל עבד אללה עביד
2812366 - 02 שמס אלדין עבדאלעזיז מחי אלדין אלח'טיב
*281237 - 02
*281238 - 02
*281239 - 02
*281240 - 02
*281241 - 02
*281242 - 02
*281243 - 02
*281244 - 02
*281245 - 02
*281246 - 02
*281247 - 02
*281248 - 02
*281249 - 02
2812501 - 02 עבד אלקאדר אבראהים מצטפא חסן
2812504 - 02 היאם חסין עבד אלרחים אלזמר
2812505 - 02 ח'אלד זכריא רשיד אלחמידאת'
2812506 - 02 חסני זכריא רשיד חמידאת'
2812507 - 02 חסני זכריא רשיד אלחמידאת'
2812508 - 02 עבד אלחלים רשיד אלחמידאת'
*281251 - 02
*281252 - 02
*281253 - 02
2812541 - 02 מחמד ח'ליל חסן ח'ליל
2812542 - 02 עלי מחמוד אבראהים נח'לה
2812543 - 02 עבדאלרחמן מצטפא אחמד אלנאדי
2812548 - 02 עבדאללה עבדאלרחים עבדאללה עואד
2812549 - 02 צבחה צאלח עבדאלרחמן חסן
*281255 - 02
*281256 - 02
*281257 - 02
*281258 - 02
2812590 - 02 עבדאלרחמן מחמד עבדאלחלים אבו טוק
2812601 - 02 מנד'ר ח'ליל ג'מעה אבו טה
2812603 - 02 באסל טה חסין זיד
2812604 - 02 אבראהים עבדאלרחים אחמד חסין
2812605 - 02 אימן מחמוד מצטפא אלרמחי
2812607 - 02 וליד עבדאללטיף מוסא והדאן
2812608 - 02 עבדאלרחמן אבראהים ח'ליל ח'דאש
*281261 - 02
*281262 - 02
*281263 - 02
*281264 - 02
*281265 - 02
*281266 - 02
*281267 - 02
2812680 - 02 אבראהים עמר סעיד חסונה
2812681 - 02 מחמד צאלח עאיש חסונה
2812683 - 02 רבאח מחמוד אחמד נח'לה
2812684 - 02 ח'ליל אבראהים מחמד דאר עמר
2812685 - 02 מחמד מצטפא עבד שת'יה
2812687 - 02 פאטמה אבראהים אצביח אלח'טיב
*281269 - 02
*281270 - 02
*281271 - 02
*281272 - 02
*281273 - 02
*281274 - 02
*281275 - 02
*281276 - 02
*281277 - 02
*281278 - 02
*281279 - 02