מספר טלפון


2893003 - 02 עזמי מחמוד עבד אלרחמן סמור
2893005 - 02 חסן חסין אחמד חזין
2893006 - 02 אחמד קאסם צאלח צאלח
2893008 - 02 עטאף ג'מאל חסן חשמה
2893011 - 02 יאמנה מחמוד עבד חזין
2893012 - 02 נט'מיה חבאס מחמד זהרה
2893016 - 02 עאישה מחמד עאדי עדואן
2893018 - 02 אחמד אמין מחמד יחיא
*289302 - 02
*289303 - 02
*289304 - 02
*289305 - 02
*289306 - 02
*289307 - 02
*289308 - 02
*289309 - 02
2893101 - 02 נסים חסין מחמד אלח'טיב
2893102 - 02 פצ'ל יחיא סאלם ג'ברה
2893103 - 02 נואל ג'מעה חסין זיאדה
2893105 - 02 עבדאלג'ואד חבאס מחמד ג'ע'מה
2893107 - 02 סלימאן מחמוד צבח
2893108 - 02 סלימאן ע'ריב חסן חאמד
*289311 - 02
*289312 - 02
*289313 - 02
*289314 - 02
*289315 - 02
*289316 - 02
*289317 - 02
*289318 - 02
*289319 - 02
*289320 - 02
*289321 - 02
*289322 - 02
*289323 - 02
2893241 - 02 וג'יה אחמד ג'מיל ערמאן
2893243 - 02 ח'יראלדין עוץ' אללה עבדאלמחסן עלואן
2893244 - 02 סלימאן דעיס שחאדה עבד אלראזק
2893245 - 02 מחמד ח'ליל ג'אד אללה חמיד
2893246 - 02 ד'הביה מחמד ג'ע'מה
2893249 - 02 וג'יהה רזק עבד אלפת'אח ג'ע'מה
2893250 - 02 יוסף מצטפא מוסא עבד אלראזק
2893253 - 02 וג'יהה עיסא ע'ריב שחאדה
2893256 - 02 ג'מילה ודיע עבדאללה שחאדה
2893257 - 02 פוז עבדאלפת'אח עבדאלקאדר זידיה
2893258 - 02 מחמד אחמד יאסין מנאע
*289326 - 02
2893270 - 02 מחמד מחמוד סמחה ג'ע'מה
2893271 - 02 שמעה עבדאללה מוסא ג'ע'מה
2893272 - 02 סרין אבראהים עבדאלחלים ג'ע'מה
2893273 - 02 וצפיה אבראהים עבדאלפת'אח שחאדה
2893275 - 02 מחמד חסין עיסא חאמד
2893279 - 02 חאת'ם זהיר ג'מיל חויח
*289328 - 02
*289329 - 02
2893301 - 02 ד- לינא אסאמה עואד
2893302 - 02 מוסא עוץ' אללה עבדאללה ג'מעה
2893305 - 02 יאסין מחמד אחמד מנאע
2893306 - 02 טארק ט'אהר עבדאלרחמן שחאדה
2893307 - 02 נאדי ח'צ'ר יחיא ג'ברה
2893317 - 02 מחמד עבד אלרחים מצלח
2893325 - 02 ת'פאחה מחמד יאסין
2893326 - 02 ע'אזי ג'בר עטרה
2893327 - 02 אחמד ג'מיל אחמד ג'ראד
2893338 - 02 נאג'ח מחמד אחמד חמאיל
2893345 - 02 אמנה קאצד עבד אלחמיד ג'ברה
2893353 - 02 יאסין אבראהים מחמוד
2893360 - 02 שאהד עזאם מחמד מצלח
2893365 - 02 ג'בראן ג'ברא אלעבד חויח
2893366 - 02 צדיקה מחמוד יוסף דרויש
2893369 - 02 סאמי חסין מחמד אלח'טיב
2893377 - 02 עלי מחמד ושעיב מנאע
2893382 - 02 אחמד קאצד עבד אלחמיד אלג'ברה
2893384 - 02 ג'מאל מחמד אלח'טיב אלג'ברה
2893386 - 02 חסן מחמד חסין שעיב
2893387 - 02 נט'מי עבד אלרחמן מצטפא עאדי
2893388 - 02 מדרסה עין יברוד אלסאנויה
2893389 - 02 חאת'ם עבד אלעזיז עבד אללה אלשיח'
*289339 - 02
*289350 - 02
*289351 - 02
*289352 - 02
*289353 - 02
*289354 - 02
*289355 - 02
*289356 - 02
*289357 - 02
*289358 - 02
*289359 - 02
*289360 - 02
*289361 - 02
*289362 - 02
*289363 - 02
*289364 - 02
*289365 - 02
*289366 - 02
*289367 - 02
*289368 - 02
*289369 - 02
*289370 - 02
*289371 - 02
*289372 - 02
*289373 - 02
*289374 - 02
*289375 - 02
*289376 - 02
*289377 - 02
*289378 - 02