מספר טלפון


*290100 - 02
*290101 - 02
*290102 - 02
*290103 - 02
*290104 - 02
*290105 - 02
*290106 - 02
*290107 - 02
*290108 - 02
*290109 - 02
*290110 - 02
*290111 - 02
*290112 - 02
*290113 - 02
*290114 - 02
*290115 - 02
*290116 - 02
*290117 - 02
2901183 - 02 אסמהאן עזת' יעקוב עואד
2901184 - 02 עמראן רמצ'אן סמארה בדר
2901185 - 02 אסאמה מחמד אבראהים אלח'טיב
2901186 - 02 מחמד עבד אלרחמן הדיב
2901188 - 02 עמאד עודה סלימאן אלקאצ'י
*290119 - 02
*290120 - 02
2901211 - 02 נאדר דאווד מחמוד חנון
2901212 - 02 שרכה אלאג'נחה אלד'הביה
2901213 - 02 ערפאן מחמד מחמד אלבסומי
2901215 - 02 לילא אלברת' מחמד בלאטיה
2901217 - 02 סלטאן פת'חי מצטפא רצאץ
*290122 - 02
2901233 - 02 האני אבראהים יחיא עיאד
2901234 - 02 מחמד נג'ם ראג'ח שבלי
2901237 - 02 נהיל נביל ג'עבה
2901238 - 02 ראע'ב פארס עבד אלחאפט'
2901239 - 02 מנצור באג'ס שאהין
*290124 - 02
*290125 - 02
2901263 - 02 סלים אבראהים סלים עבדה
2901264 - 02 עיסא פוזי דאוד סלאמה
2901265 - 02 אניסה מצטפא חסין עיאד
2901267 - 02 סמיר נמר ד'יב אלחדאד
2901268 - 02 שרכה הניה ללת'ג'ארה ואלת'עהדאת'
*290127 - 02
2901281 - 02 אמג'ד מחמוד אסמאעיל אבו זאיד
2901282 - 02 מחמד חסין עלי ח'לאילה
2901285 - 02 אדיב מחמד אבוח'ליל
2901286 - 02 עבד אלכרים אחמד עבד אלרזאק
2901287 - 02 ריאץ' הלאל מחמד נאצר
2901288 - 02 שרכה מכת'ב אלת'כסי אלדולי ללנקליאת'
2901290 - 02 בשיר עבד אלכרים חסן חמאד
2901295 - 02 ג'מאל עטא אללה עבד אלהאדי ג'ואברה
2901296 - 02 אימן עבד אלמג'יד עארף קדומי
2901297 - 02 סאהר מחמד סעיד שנטי
2901298 - 02 כמאל עאדל סעדו אלראסי
*290130 - 02
2901310 - 02 אבראהים אחמד אבראהים אלח'טיב
2901313 - 02 הנאה מחמד אחמד רשדי
2901314 - 02 ח'אלד מצטפא אחמד דאר שיח'
2901315 - 02 עבד אלפת'אח מוסא אלברג'סי
2901316 - 02 ת'ע'ריד מוסא חסן קראבצה
2901317 - 02 סאלם סלים סאלם אלצירני
2901320 - 02 סמירה מחמד מחמד
2901322 - 02 סאבת' עבד אלכרים מחמוד עבדאלחלים
2901324 - 02 מוסא אחמד מוסא שלבי
2901325 - 02 אמג'ד עלי אחמד קנדאח
2901326 - 02 צאלח ח'ליל אחמד ח'ליל
*290133 - 02
2901341 - 02 עבד זהדי עבד אסמר
2901342 - 02 סאמר יוסף מצטפא שחאדה
2901344 - 02 קאסם מצטפא עלי נצאר
2901345 - 02 ח'ת'אם מוסא עטיה צאלח
2901346 - 02 חסאם מחמד דרויש אלדהדאר
2901347 - 02 מצטפא עטיה עבד ח'צ'ור
2901350 - 02 מחמד עבד אללה מחמד אלשיח'
2901352 - 02 נאאל ג'לאל ד'יאב אלבס
2901355 - 02 אלשרכה אלאורוביה אלפלסטיניה ללח'דמאת' אלעאלמיה
2901357 - 02 מירפת' עבד אלהאדי עבד אלרחים צרצור
2901358 - 02 ג'האד מחפוט' חמאד עבד אלחלים
2901359 - 02 מליחה בדוי עלי מעאלי
*290136 - 02
*290137 - 02
*290138 - 02
*290139 - 02
*290140 - 02
*290141 - 02
*290142 - 02
*290143 - 02
*290144 - 02
*290145 - 02
*290146 - 02
*290147 - 02
*290148 - 02
*290149 - 02
*290150 - 02
*290151 - 02
*290152 - 02
*290153 - 02
*290154 - 02
*290155 - 02
*290156 - 02
*290157 - 02
*290158 - 02
*290159 - 02
*290160 - 02
*290161 - 02
*290162 - 02
*290163 - 02
*290164 - 02
*290165 - 02
*290166 - 02
*290167 - 02
*290168 - 02
*290169 - 02
*290170 - 02
*290171 - 02
*290172 - 02
*290173 - 02
*290174 - 02
*290175 - 02
*290176 - 02
*290177 - 02
*290178 - 02
*290179 - 02
*290180 - 02
*290181 - 02
*290182 - 02
*290183 - 02
*290184 - 02
*290185 - 02
*290186 - 02
*290187 - 02
*290188 - 02
*290189 - 02
*290190 - 02
*290191 - 02
*290192 - 02
*290193 - 02
*290194 - 02
*290195 - 02
*290196 - 02
*290197 - 02
*290198 - 02
*290199 - 02