מספר טלפון


*290200 - 02
*290201 - 02
*290202 - 02
*290203 - 02
*290204 - 02
*290205 - 02
*290206 - 02
*290207 - 02
*290208 - 02
*290209 - 02
*290210 - 02
*290211 - 02
*290212 - 02
*290213 - 02
*290214 - 02
*290215 - 02
*290216 - 02
*290217 - 02
2902180 - 02 מחמד חמד יעקוב אלצאדק
2902182 - 02 חסאם סלימאן אחמד עבדאלדאים
2902183 - 02 בסאם חאפט' חסין קשוע
2902185 - 02 יאסר עבד אלרחמן אחמד אלח'לאילה
2902187 - 02 עלי מחמד אחמד עודה
2902189 - 02 וחיד עבד אלרחמן עבד אלחלים
*290219 - 02
*290220 - 02
*290221 - 02
*290222 - 02
*290223 - 02
*290224 - 02
*290225 - 02
*290226 - 02
*290227 - 02
*290228 - 02
*290229 - 02
*290230 - 02
*290231 - 02
*290232 - 02
*290233 - 02
*290234 - 02
*290235 - 02
*290236 - 02
2902370 - 02 עצאם עאדל עארף קדומי
2902373 - 02 איסר עיסא אחמד צרצור
2902377 - 02 אדהם סאבת' אחמד סהיל
2902381 - 02 סאמר ע'אלב מחמד עבד אלג'ואד
2902384 - 02 עבדאלקאדר עלי עבדאלפת'אח יעיש
2902385 - 02 סמאח אדם שאהין בכרי
2902386 - 02 מעאלי בסאם עבדאלרחים ברהם
2902388 - 02 בלאל עלי מצטפא קרט
2902389 - 02 אחמד מחמד סלימאן סלים
*290239 - 02
2902402 - 02 מוסא אחמד מוסא שלבי
2902403 - 02 מחמוד מצטפא מחמוד נח'לה
2902404 - 02 אלאת'חאד אלעאם לעמאל פלסטין
2902406 - 02 עמאד מחמד אמין אלשיח' סלים יאסין
2902407 - 02 עוני דאווד מחמד מקבל
*290241 - 02
2902420 - 02 עאמר אנור והבי סלטאן
2902421 - 02 אנת'צאר שוכת' סלים עמרו
2902425 - 02 מאג'ד עמר אלמצרי
2902426 - 02 נוח עבד אלעזיז מחמד הריש
2902429 - 02 ליס חסן עבד אללה אלדחלה
*290243 - 02
*290244 - 02
*290245 - 02
*290246 - 02
2902470 - 02 אשרף ת'ופיק סעיד שהאב
2902472 - 02 אבראהים מחמד נמר עלי
2902476 - 02 סעיד עלי חסן שאהין
2902478 - 02 צבחיה חסין מצטפא סעאפין
*290248 - 02
*290249 - 02
*290250 - 02
*290251 - 02
2902522 - 02 וזארה אלצחה אלפלסטיניה כליה אבן סינא
2902523 - 02 חאת'ם אבראהים עבדאללה אבוחלימה
2902524 - 02 חאת'ם אבראהים עבד אללה אבו חלימה
2902526 - 02 עזאם מוסא עמר מוסא
2902527 - 02 פארס מחמד ראשד אלט'אהר
2902531 - 02 ואאל מחמד עיסא אדהם בדר
2902535 - 02 עמליאת' אלשרטה
2902539 - 02 זכי מטאוע מחמד ח'צ'יר
2902540 - 02 עלי אחמד חאמדה
2902544 - 02 שריף מחמד אחמד אבועואד
2902545 - 02 עמליאת' אלשרטה
2902591 - 02 השאם מחמוד ח'צ'יר
2902602 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה