מספר טלפון


*295700 - 02
*295701 - 02
*295702 - 02
2957031 - 02 מוסא עבד אלפת'אח אלבכרי
2957032 - 02 שרכה ביסאן אלסאהמה אלמחדודה סנת'ראל
2957033 - 02 אכרם מחמד נמר פרח עבדאלצמד
2957035 - 02 רסמיה דרויש עבד אלמאלך אלברע'וסי
2957038 - 02 מצ'ר פאאד ח'ליל קסיס
2957040 - 02 ע'סאן אמיל מיח'אאיל טובאסי
2957047 - 02 יוסף עבד אלג'באר חג'אג' אלרימאוי
2957049 - 02 שרכה אלוסאם ללת'ג'ארה ואלצנאעה
2957052 - 02 אלשרכה אלדוליה ללבלאסת'יך
2957053 - 02 אלשרכה אלדוליה ללבלאסת'יך
2957054 - 02 שרכה אלאת'פאק ללת'ג'ארה ואלת'עהדאת'
2957056 - 02 עבודה מחמוד עבד אלראזק אלשאפעי
2957058 - 02 חלויאת' ג'רובי
2957059 - 02 וליד חסני חסין אלשריף
*295706 - 02
2957070 - 02 שרכה ג'ריס סלטי ואולאדה
2957072 - 02 אלכליה אלערביה ללמהן אלצחיה
2957074 - 02 שרכה אלמשרק ללת'ג'ארה
2957075 - 02 ח'ליל מחמד סאלם אלחסיני
2957076 - 02 אבראהים ח'ליל אחמד אלפאר
2957078 - 02 אכרם עיסא אבו שמסיה
*295708 - 02
2957090 - 02 שרכה פרשאת' כינג'ר
2957091 - 02 ספיאן עבד אלחמיד צנדוקה
2957093 - 02 וג'יה מחמד עבד אלמנעם אלת'מימי
2957095 - 02 דאניאל ארת'ין ג'ולוזיאן
2957098 - 02 יסרי פאיז שהאב אלשויכי
2957099 - 02 בולס פריד יוסף עאזר
2957101 - 02 וזארה אלנקל ואלמואצלאת' מדארס אלסיאקה
2957102 - 02 ראע'ב עלי מחמד סאלם
2957103 - 02 האני סלים נחלה אלאצבח
2957104 - 02 זכי סעיד פרח
2957109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*295711 - 02
*295712 - 02
2957130 - 02 סלים סעיד מילאד עלימי
2957137 - 02 עטיה עבד אלהאדי מחמד עמרה
2957142 - 02 פח'רי עסמאן מוסא אלחג'
2957145 - 02 שרכה מעאמל סלפאנא
2957150 - 02 אבראהים חסין מצטפא אלנטור
2957151 - 02 פאאד שאכר אלאלפי
2957153 - 02 עבדאלמנעם ת'מימי ופצ'ל אלנת'שה
2957157 - 02 עזאלדין עבד אלראזק אלעריאן
2957159 - 02 השאם טאלב שכוכאני
2957161 - 02 ד'יב חסין עואד אלכחלה
2957163 - 02 כמאל אלח'ירי
2957165 - 02 עיסא ד'יב עאידה
2957168 - 02 מחמוד אחמד עלי אלשיח'
2957176 - 02 ג'מעיה אלנהצ'ה אלנסאאיה
2957178 - 02 ח'ליל אבו נחלה
2957184 - 02 נקולא זכי ג'נחו ונצרי ג'ריס
2957187 - 02 אסמאעיל צאלח אסמאעיל ע'בן
2957194 - 02 נג'יב אדיב מוסי עיד
2957196 - 02 מחמד פהד טלאל הוארי
2957200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2957203 - 02 דרויש שעבאן דרויש נואר
2957208 - 02 זכריא עיסי מרקה
2957209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*295721 - 02
*295722 - 02
*295723 - 02
*295724 - 02
*295725 - 02
*295726 - 02
*295727 - 02
*295728 - 02
*295729 - 02
*295730 - 02
*295731 - 02
*295732 - 02
*295733 - 02
*295734 - 02
*295735 - 02
*295736 - 02
*295737 - 02
*295738 - 02
*295739 - 02
*295740 - 02
*295741 - 02
*295745 - 02
*295746 - 02
*295747 - 02
*295749 - 02
*295750 - 02
*295751 - 02
*295752 - 02
*295754 - 02
*295755 - 02
*295756 - 02
*295757 - 02
*295758 - 02
*295759 - 02
*295760 - 02
*295761 - 02
*295762 - 02
*295763 - 02
*295764 - 02
*295766 - 02
*295767 - 02
*295768 - 02
*295769 - 02
*295770 - 02
*295772 - 02
*295773 - 02
*295774 - 02
*295775 - 02
*295776 - 02
*295777 - 02
*295778 - 02
*295779 - 02
*295780 - 02
*295781 - 02
*295782 - 02
*295783 - 02
*295785 - 02
*295786 - 02
*295789 - 02
*295793 - 02
*295794 - 02
*295795 - 02
*295796 - 02
*295797 - 02
*295799 - 02