מספר טלפון


2959000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2959001 - 02 שרכה אכת'כו ללת'ג'ארה אלעאמה
2959002 - 02 שרכה אכת'כו ללת'ג'ארה אלעאמה
2959004 - 02 חסן אחמד חסן אבו לטיפה
2959007 - 02 שרכה מג'מועה מורג'נת'י
2959009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
*295901 - 02
*295902 - 02
*295904 - 02
*295905 - 02
2959060 - 02 וזארה אלשאון אלאג'ת'מאעיה
2959061 - 02 וזארה אלשאון אלאג'ת'מאעיה
2959062 - 02 סמירה חסין מחמד עואד
2959066 - 02 רמזי איליא אבראהים אבו אלעט'אם
2959067 - 02 מחמד ח'ליל קבאני
2959068 - 02 עלי חסן עבד אלרחמן דחדח
*295907 - 02
2959083 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959084 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959086 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959087 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959090 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959091 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959092 - 02 ג'רידה אלאיאם
2959093 - 02 ת'יסיר ח'ליל יוסף ברכאת'
2959094 - 02 אחמד עבד אלרחמן סלאמה
2959097 - 02 אלאת'חאד אלעאם ללמעאקין
2959100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
*295911 - 02
2959120 - 02 עמר השאם אחמד אלשרטי
2959122 - 02 ח'ירי רביע עבד אלסיורי
2959128 - 02 דאוד סלים דאוד זאיד
2959129 - 02 ח'ליל אבראהים נירוז
2959134 - 02 שרכה אלח'יאראלאול לאדארה אלמשאריע
2959135 - 02 קאסם מצטפא מוסא אלעיסאוי
2959136 - 02 שרכה סכאי ללדעאיה ו אלאעלאם
2959137 - 02 שרכה סכאי ללדעאיה ו אלאעלאם
2959138 - 02 שרכה סכאי ללדעאיה ו אלאעלאם
2959139 - 02 שרכה סכאי ללדעאיה ו אלאעלאם
*295914 - 02
*295915 - 02
*295916 - 02
*295917 - 02
*295918 - 02
*295921 - 02
*295922 - 02
2959235 - 02 פאטמה חאמד מחמד מצטפא
2959236 - 02 רבחי טלב עוץ' צאלח
2959237 - 02 מאהר מחמד ח'צ'ר אבו הלאל
2959238 - 02 וליד מחמד ח'אלד אלבטראוי
2959239 - 02 נאצר עטא אחמד מצלח
2959241 - 02 נאצר ח'אלד מצלח
2959243 - 02 וג'יהה שחאדה ח'ליל יחיא
2959244 - 02 אלג'בהה אלשעביה לת'חריר פלסטין
2959245 - 02 עאישה צאלח בכר בעיראת'
2959247 - 02 ג'מעיה אצדקאה ג'אמעה ביר זית'
2959249 - 02 ג'לאל אנטון צ'ביט
*295925 - 02
2959260 - 02 מרכז אלקדס ללמסאעדה אלקאנוניה וחקוק אלאנסאן
2959261 - 02 מאג'ד רמצ'אן ח'ליל אלבלביסי
2959262 - 02 סאמר שוכת' פאיק עבד אלהאדי
2959264 - 02 עמר ג'מעה סלימאן עטיוי
2959267 - 02 ד מאזן מצטפא חסן אלרנת'יסי
2959269 - 02 עוני מחמד מצטפא מעלא
*295927 - 02
2959280 - 02 עצאם רפיק עלי מקדאדי
2959281 - 02 נאאל רפיק עלי מקדאדי
2959282 - 02 סעדי מחמד אחמד אלנאג'י
2959285 - 02 אבראהים נאציף צאלח אמסיח
2959286 - 02 היסם מצטפא אלח'לילי
2959288 - 02 חידר פצ'ל נאצר אלדין נאצר אלדין
*295929 - 02
*295930 - 02
*295931 - 02
*295932 - 02
*295933 - 02
*295934 - 02
*295935 - 02
*295936 - 02
*295937 - 02
*295938 - 02
*295939 - 02
*295940 - 02
*295941 - 02
*295942 - 02
*295943 - 02
*295944 - 02
*295945 - 02
*295946 - 02
*295947 - 02
*295948 - 02
*295949 - 02
*295950 - 02
*295951 - 02
*295953 - 02
*295954 - 02
*295955 - 02
*295956 - 02
*295957 - 02
*295958 - 02
*295960 - 02
*295961 - 02
*295962 - 02
*295963 - 02
*295964 - 02
*295965 - 02
*295966 - 02
*295967 - 02
*295968 - 02
*295969 - 02
*295970 - 02
*295971 - 02
*295972 - 02
*295973 - 02
*295974 - 02
*295975 - 02
*295976 - 02
*295977 - 02
*295978 - 02
*295979 - 02
*295980 - 02
*295981 - 02
*295982 - 02
*295983 - 02
*295984 - 02
*295985 - 02
*295986 - 02
*295987 - 02
*295988 - 02
*295989 - 02
*295990 - 02
*295991 - 02
*295992 - 02
*295993 - 02
*295994 - 02
*295995 - 02
*295996 - 02
*295997 - 02
*295998 - 02
*295999 - 02