מספר טלפון


2961000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2961003 - 02 סעד אלדין שריף צנדוקה
2961004 - 02 סיד מצטפא חסן אבו ג'לאלה
2961005 - 02 נעמת'י שחאדה מצטפא עודה
2961007 - 02 עיסא יוסף אבראהים קנזועה
2961009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2961011 - 02 שרכה אלמרכז אלעלמי ללפחוצאת' ואלדראסאת' אלהנדס
2961013 - 02 אחמד טה סלימאן טה
2961015 - 02 פוזי מחמד עבד אלג'אבר ע'יס
2961017 - 02 עבד אלכרים צעאידה
2961018 - 02 צבחי יונס סלאמה עלקם
2961020 - 02 מחמד אבראהים מחמד ט'רף
2961024 - 02 עוני חסין טאהר דבאע'
2961025 - 02 וליד עאדל ח'ליל קסיס
2961028 - 02 אחמד וליד בדראן
2961030 - 02 אלשרכה אלערביה לת'ג'ארה אלסיאראת'
2961031 - 02 אלשרכה אלערביה לת'ג'ארה אלסיאראת'
2961032 - 02 אלשרכה אלערביה לת'ג'ארה אלסיאראת'
2961033 - 02 אלשרכה אלערביה לת'ג'ארה אלסיאראת'
2961034 - 02 אלשרכה אלערביה לת'ג'ארה אלסיאראת'
2961036 - 02 נדים מצטפא חסן מלחם
2961043 - 02 פאטמה מחמד מחמוד אבועבדו
2961046 - 02 כרים מיח'אאיל בשארה חג'ל
*296105 - 02
2961060 - 02 שרכה יאפא ללשבכאת' ואנט'מה אלכמביות'ר
2961062 - 02 ג'ורג' נביה אבראהים אסחק
2961063 - 02 סעד ח'צ'ר סעיד יאסין
2961064 - 02 ג'מעיה אלמראה אלעאמלה
2961066 - 02 כליה פלסטין אלת'קניה ללבנאת'
2961070 - 02 מאססה אלנאשר ללח'דמאת' אלפניה
2961071 - 02 מאססה אלנאשר ללח'דמאת' אלפניה
2961075 - 02 עמאד אבראהים עלי ואדי
2961076 - 02 בלאל עלי שאכר עמוס
*296108 - 02
2961090 - 02 וזארה אלזראעה
2961091 - 02 וזארה אלזראעה
2961092 - 02 וזארה אלזראעה
2961094 - 02 זיאד יוסף רשיד ג'אראללה
*296110 - 02
*296111 - 02
2961120 - 02 יונס ד'יב רשיד טה
2961121 - 02 מאססה האנריש בל
2961122 - 02 מאססה האנריש בל
2961126 - 02 מחמוד אחמד מחמוד ח'לף
2961127 - 02 נאאל נדים קסיס
2961128 - 02 נדים נזאר קסיס
*296113 - 02
2961140 - 02 רימא עלי עבדרבה ברכאת'
2961141 - 02 אלשרכה אלפרנסיה אלערביה ללאלכת'רוניאת'
2961144 - 02 שרכה זאג'ל ללת'צמים ואלדעאיה
2961147 - 02 חבוב יעקוב אלזין חבוב
2961149 - 02 ד'יאב פאאד קאסם שחאדה
2961153 - 02 ג'ריס אדמון נאציף אמסיח
2961155 - 02 סוניא פת'חי סעיד נמר
2961156 - 02 מכת'ב אלסביל אלהדנסי מוסא עודה אללה
2961158 - 02 חיאן יעקוב אלג'עבה
*296116 - 02
*296117 - 02
*296118 - 02
*296119 - 02
*296120 - 02
*296121 - 02
*296122 - 02
*296123 - 02
*296124 - 02
*296125 - 02
*296126 - 02
*296127 - 02
*296128 - 02
*296129 - 02
*296130 - 02
*296131 - 02
*296132 - 02
*296133 - 02
*296134 - 02
*296135 - 02
*296136 - 02
*296137 - 02
*296138 - 02
*296139 - 02
*296140 - 02
*296141 - 02
*296142 - 02
*296143 - 02
*296144 - 02
*296145 - 02
*296146 - 02
*296147 - 02
*296148 - 02
*296149 - 02
*296150 - 02
*296151 - 02
*296152 - 02
*296153 - 02
*296154 - 02
*296155 - 02
*296156 - 02
*296157 - 02
*296158 - 02
*296159 - 02
*296160 - 02
*296161 - 02
*296162 - 02
*296163 - 02
*296164 - 02
*296165 - 02
*296166 - 02
*296167 - 02
*296168 - 02
*296169 - 02
*296170 - 02
*296171 - 02
*296172 - 02
*296173 - 02
*296174 - 02
*296175 - 02
*296176 - 02
*296177 - 02
*296178 - 02
*296179 - 02
*296180 - 02
*296181 - 02
*296182 - 02
*296183 - 02
*296184 - 02
*296185 - 02
*296186 - 02
*296187 - 02
*296188 - 02
*296189 - 02
*296190 - 02
*296193 - 02
*296194 - 02
*296195 - 02
*296196 - 02
*296197 - 02
*296198 - 02
*296199 - 02