מספר טלפון


*296200 - 02
*296201 - 02
*296202 - 02
*296203 - 02
*296204 - 02
*296205 - 02
*296206 - 02
*296207 - 02
*296208 - 02
*296209 - 02
*296210 - 02
*296211 - 02
*296212 - 02
*296213 - 02
2962140 - 02 שרכה צנדוקה ללת'ג'ארה אלעאמה
2962141 - 02 שרכה צנדוקה ללת'ג'ארה אלעאמה
2962142 - 02 שרכה צנדוקה ללת'ג'ארה אלעאמה
2962144 - 02 אלמח'אבראת' אלעאמה
2962146 - 02 צבחי פארס אלסיד
2962148 - 02 שרכה ראמאפום אלצנאעיה אלת'ג'אריה
2962151 - 02 שרכה ג'לובאל סופת'ויר ללח'דמאת'
2962152 - 02 שרכה ג'לובאל סופת'ויר ללח'דמאת'
2962153 - 02 שרכה ג'לובאל סופת'ויר ללח'דמאת'
2962154 - 02 שרכה ג'לובאל סופת'ויר ללח'דמאת'
2962155 - 02 שרכה ג'לובאל סופת'ויר ללח'דמאת'
2962162 - 02 דרויש פארס סלימאן דרויש
2962163 - 02 פריד עבדאלמג'יד מעדי
2962168 - 02 סעיד מחמד חסן אבו שעבאן
2962169 - 02 כמאל שחאדה מחמד אבו שעבאן
*296217 - 02
*296218 - 02
2962191 - 02 עריפה אסעד עבדאלחלים טה
2962192 - 02 (מחמד ראפת') מחמד אבראהים יע'מור
2962193 - 02 טארק סאלם מחמד אלשובכי
2962196 - 02 מחמוד חסן מחמוד בזאר
2962197 - 02 סלמאן עבדאלמג'יד עבדאלמחסן טה
2962202 - 02 שוכת' עיסא עבדאלמג'יד מצטפא
2962206 - 02 עמר סלים יונס נזאל
2962211 - 02 מאג'ד אחמד ת'ופיק אלזבידי
2962222 - 02 מאיד עבד אחמד עבד אלחלים
2962223 - 02 וזארה אלמאליה צ'ריבה אלדח'ל
2962224 - 02 פוזי מוסא אחמד חמדאן
2962225 - 02 ערפאת' אסעד עבדאלחלים טה
2962226 - 02 רמצ'אן מחמד מנצור אלשובכי
2962227 - 02 ג'לאל חסין דרויש טה
*296223 - 02
2962240 - 02 נג'יב ח'צ'ר מחמד סלימאן
2962243 - 02 נאאל חסן מחמוד בזאר
2962245 - 02 נג'יב סלים יוסף יוסף
2962247 - 02 עאמר סלימאן אחמד שויכי
2962248 - 02 אכרם פת'חי מוסא חמדאן
2962249 - 02 נעים עבדאלג'אבר דרויש דאר טה
*296225 - 02
2962260 - 02 זכיה צאלח מחמד אבו סמיה
2962262 - 02 רביחה מחמוד רמצ'אן בזאר
2962263 - 02 ט'אהר הלאל עמר אלרימאוי
2962264 - 02 לילא עבד אלרחים חסין בזאר
2962266 - 02 טלאל עבדאלמאלך מחמד עידה
2962333 - 02 חאת'ם סאמי עבד אלרחמן טה
2962404 - 02 ערפאת' עבדאלקאדר באג'ס טה
2962501 - 02 מדרסה ראפאת' אלאסאסיה אלמח'ת'לטה
2962502 - 02 מוסא מחמד עבדאללה טה
2962503 - 02 ראאק סאכב אבראהים עמר
2962506 - 02 מחמד עודה מחמד אבו חסאן
2962507 - 02 מחמד ח'צ'ר אחמד טה
2962508 - 02 ח'אלד עבדאללה דרויש עמר
*296251 - 02
*296252 - 02
*296253 - 02
*296254 - 02
2962554 - 02 מצטפא שוכת' מצטפא עמר