מספר טלפון


2963000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2963001 - 02 שרכה לינך ברודכשן
2963002 - 02 שרכה לינך ברודכשן
2963003 - 02 שרכה לינך ברודכשן
2963008 - 02 אנור מחמד עבדאלחמיד עיד
2963009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2963010 - 02 פנדק מירלאנד נאג'י חמידאן
2963012 - 02 ספיאן עיסא מחמד קנדיל
2963013 - 02 צפות' בהג'ת' טהבוב
2963014 - 02 אחמד שחאדה עאיש קרעאן
2963025 - 02 סלאם פוזי אחמד שלבי
2963026 - 02 סלאם פח'רי אחמד שלבי
2963028 - 02 שרכה אלדעוה ללחג' ואלעמרה ם ג' ם
2963031 - 02 עבדאלרחים חסן יעקוב שעיב
2963032 - 02 וזארה אלעדל
2963033 - 02 וזארה אלעדל מחכמה אלבדאיה
2963035 - 02 שרכה אלח'דמאת' אלאלכת'רוניה ואלת'ג'ארה אלעאמה
2963037 - 02 ח'אלד עיסא האשם אלחת'ו
2963039 - 02 ראמי כמאל בסילא שמשום
*296304 - 02
2963052 - 02 מחמוד טה סלימאן עודה
2963053 - 02 באסם סלימאן טנוס בושה
2963054 - 02 ולבם נעים סלימאן ג'ע'ב
2963057 - 02 עלי אסחק עלי חנפה
2963058 - 02 וסילה זכי אסכנדר אלרפידי
2963060 - 02 וזארה אלצחה אדארה אלעלאג' באלח'ארג'
2963061 - 02 עסמאן עבד אללה אבו ע'רביה
2963062 - 02 עסמאן עבד אללה אבוע'ריבה
2963066 - 02 ג'מעיה אלרעאיה אלערביה אלטביה
2963068 - 02 והבה מוסא סלימאן עיד
2963069 - 02 מהנד צברי מחמד אללבדי
2963070 - 02 שרכה אלמרוג' ללאעלאף
2963072 - 02 עמר מחמוד אחמד דרויש
2963075 - 02 ג'האד ג'ודי ג'ודה אלבכרי
2963076 - 02 ג'האד ג'ודי ג'ודה אלבכרי
2963077 - 02 ג'האד ג'ודי ג'ודה אלבכרי
2963078 - 02 האשם אחמד חסן נוארה
*296308 - 02
*296309 - 02
2963100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2963104 - 02 סמיר יעקוב דאוד טנוס
2963105 - 02 צבחי עבדאללה חסן עצפור
2963106 - 02 היסם אסמאעיל מחמוד דרויש
2963108 - 02 נביל ג'ריס סלימאן עבדאללה
2963109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*296311 - 02
2963120 - 02 מחמד אחמד מחמד חמארשה
2963121 - 02 שרכה אלפא ללת'סויק ואלאסת'סמאר
2963122 - 02 שרכה אלפא ללאסת'סמאר ואלת'סויק
2963123 - 02 שרכה אלפא ללאסת'סמאר ואלת'סויק
2963124 - 02 מג'מועה אלפא ללת'סויק
2963125 - 02 שרכה אלפא ללת'סויק ואלאסת'סמאר
2963130 - 02 מוסא מחמד עלי עבאסי
2963131 - 02 מרואן חסיב אלברע'וסי
2963132 - 02 זיאד נביה חנא ג'ע'ב
2963134 - 02 אלשרכה אלד'הביה לת'עבאה אלע'אז
2963136 - 02 שרכת(מאיכרולינכ) עבדאללה סלאמה ונאאל אבו חלאוה
2963138 - 02 וזארה אלשאון אלאג'ת'מאעיה
*296314 - 02
*296315 - 02
*296316 - 02
*296319 - 02
*296320 - 02
*296321 - 02
*296322 - 02
*296323 - 02
*296324 - 02
*296325 - 02
*296326 - 02
*296327 - 02
*296328 - 02
*296329 - 02
*296330 - 02
*296331 - 02
*296332 - 02
*296333 - 02
*296334 - 02
*296335 - 02
*296336 - 02
*296337 - 02
*296338 - 02
*296339 - 02
*296340 - 02
*296341 - 02
*296342 - 02
*296343 - 02
*296345 - 02
*296346 - 02
*296347 - 02
*296348 - 02
*296349 - 02
*296350 - 02
*296351 - 02
*296352 - 02
*296353 - 02
*296354 - 02
*296355 - 02
*296356 - 02
*296357 - 02
*296358 - 02
*296359 - 02
*296360 - 02
*296361 - 02
*296362 - 02
*296363 - 02
*296364 - 02
*296366 - 02
*296367 - 02
*296368 - 02
*296370 - 02
*296371 - 02
*296372 - 02
*296373 - 02
*296374 - 02
*296375 - 02
*296376 - 02
*296377 - 02
*296378 - 02
*296379 - 02
*296380 - 02
*296381 - 02
*296382 - 02
*296383 - 02
*296384 - 02
*296385 - 02
*296386 - 02
*296387 - 02
*296388 - 02
*296389 - 02
*296390 - 02
*296391 - 02
*296392 - 02
*296393 - 02
*296394 - 02
*296395 - 02
*296399 - 02