מספר טלפון


2964000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2964003 - 02 שוכת' עבדאלפת'אח אחמד צרצור
2964006 - 02 ניללי מארת'ן
2964007 - 02 רכאד מחמוד סלאמה סאלם
2964008 - 02 רכאד מחמוד סאלם ג'בהה אלת'חריר
2964009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
*296401 - 02
*296402 - 02
*296403 - 02
*296404 - 02
2964050 - 02 מעאלי צבחי סלים ח'ורי
2964052 - 02 אחמד עבדאלכרים צאלח עיסא
2964053 - 02 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר-ם אלת'ראס
2964056 - 02 ג'מעיה אלראביה אלת'עאוניה
2964058 - 02 מניר סלאמה חמד סלאמה
2964059 - 02 מחמד עוץ' עבאס אלטויל
*296406 - 02
*296407 - 02
*296408 - 02
*296409 - 02
*296410 - 02
*296411 - 02
*296412 - 02
*296413 - 02
*296414 - 02
*296415 - 02
*296416 - 02
2964170 - 02 מאג'ד מחמד מחמוד חרב
2964171 - 02 מאג'ד מחמד מחמוד חרב
2964172 - 02 רשאד עבדאללה ג'ודה ח'לף
2964177 - 02 ח'אלד עוני מחמד בטאש
2964178 - 02 שאדי סאמי אחמד אלע'צ'באן
2964179 - 02 כמאל ג'מיל כאמל ח'וג'ה
*296418 - 02
2964190 - 02 כפאח עבדאלרחים חמד אלשעיבי
2964195 - 02 שרכה אלמשאת'ל אלח'צ'ראה אלזראעיה
2964196 - 02 ת'ופיק מקבל ת'ופיק במבאשי
2964197 - 02 עטא אללה אנצ'וני אסכנדר וצאיא
2964198 - 02 עדלה עוני סהיל אלנשאשיבי
*296420 - 02
*296421 - 02
*296422 - 02
*296423 - 02
2964242 - 02 מחמוד עבדאלרחמן סאלם אלטריפי
2964245 - 02 שרכה אלמג'מועה אלפלסטיניה ללח'דמאת' אלפניה
2964246 - 02 שרכה אלמג'מועה אלפלסטיניה ללח'דמאת' אלפניה
2964247 - 02 מח'בז וחלויאת' אסיא ח'אלד מחמד אבו צפיה
2964249 - 02 מחמד אחמד מצטפא אלשאמי
*296425 - 02
*296426 - 02
*296427 - 02
*296428 - 02
*296429 - 02
*296430 - 02
*296431 - 02
*296432 - 02
*296433 - 02
*296434 - 02
*296435 - 02
*296436 - 02
*296437 - 02
*296438 - 02
2964391 - 02 ח'ליל עבדאלמג'יד מחמוד חסן
2964394 - 02 אבראהים אחמד מוסי הנד
2964395 - 02 אבראהים אחמד מוסי ציף
2964396 - 02 האני מחמוד סעיד יונס
2964397 - 02 סהאם סלאמה עבדאלחמיד פרוח'
2964398 - 02 סמירה ח'ליל מחמד אבו רדאחה
*296440 - 02
*296441 - 02
*296442 - 02
*296443 - 02
*296444 - 02
*296445 - 02
2964461 - 02 סמיר מחמד עלי אבו כויך
2964463 - 02 אחמד כאמל אחמד אלזין
2964466 - 02 מרכז אלת'ג'ארה אלפלסטיני באל ת'ריד
2964467 - 02 סהאם יוסף חסין כת'כות'
2964469 - 02 מחמדעמר ג'מאל וח'אלד ג'אראללה
*296447 - 02
*296448 - 02
*296449 - 02
*296450 - 02
*296451 - 02
*296452 - 02
2964530 - 02 אבראהים מוסא אלאטרש
2964532 - 02 כאמל אליאס סלימאן דחו
2964535 - 02 אימן מחמד אבראהים לבד
2964536 - 02 אחמד חסני עלי בדרה
2964537 - 02 ח'צ'ר סעיד יאסין יאסין
2964539 - 02 עבדאללטיף מחמד עבדאללטיף בסטאמי
*296454 - 02
2964557 - 02 עבד אלבדיע חסן מחמד עלוי
2964559 - 02 עבדו עיסא מחמד אבו כויך
*296456 - 02
*296457 - 02
2964581 - 02 רג'אה ח'ליל יאסין ג'אדאלחק
2964582 - 02 חסן אחמד מחמד עליאן
2964583 - 02 נביל ח'ליל עבדאלמג'יד אלרום
2964584 - 02 עבדאלהאדי אבראהים מוסלא
2964588 - 02 אסעד דרויש מחמד חדאד
2964589 - 02 מניר מצטפא יוסף אדכידך
*296459 - 02
*296460 - 02
*296461 - 02
*296462 - 02
*296463 - 02
*296464 - 02
*296465 - 02
*296466 - 02
*296467 - 02
*296468 - 02
*296469 - 02
*296470 - 02
*296471 - 02
*296472 - 02
*296473 - 02
*296474 - 02
*296475 - 02
*296476 - 02
*296477 - 02
*296478 - 02
*296479 - 02
*296480 - 02
*296481 - 02
*296482 - 02
*296483 - 02
*296484 - 02
*296485 - 02
*296486 - 02
*296487 - 02
*296488 - 02
*296489 - 02
*296490 - 02
*296491 - 02
*296492 - 02
*296493 - 02
*296494 - 02
*296495 - 02
*296496 - 02
*296497 - 02
*296498 - 02
*296499 - 02