מספר טלפון


2980000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית מקסם ראם אללה
2980001 - 02 ג'מאל והבה
2980004 - 02 אלמרכז אלערבי ללת'טויר אלזראעי
2980005 - 02 מנד'ר עיד חנא חנא
2980006 - 02 שכרי עבדאללה שכרי עודה
2980007 - 02 סהיל זכי נקולא ג'נחו
2980011 - 02 עבדאלחאפט מחמד אסעד
2980015 - 02 יאסר מחמד עבדאלקאדר זאיד
2980017 - 02 ע'סאן מחמד צופאן
2980018 - 02 מרכז אלאמיר ללאטראף אלצנאעיה
*298002 - 02
*298003 - 02
2980041 - 02 אבראהים יוסף עבד אללה טואפשה
2980043 - 02 עאדל השאם עאדל עבדה
2980045 - 02 רמזי איליא אבראהים אבו אלעט'אם
2980046 - 02 אסד אבראהים סעיד בראנסי
2980047 - 02 עאדל עמר ח'ליל אבו ד'יאב
2980048 - 02 שרכה סאבא ושרכאה
2980050 - 02 שרכה סבית'אני
2980051 - 02 שרכה עוץ' אח'ואן מאזן עבד אלעזיז
2980053 - 02 ת'לפזיון וטן
2980056 - 02 ח'ירי אמין עבד אלרחמן טה
2980057 - 02 עיסא ח'ליל פרח בקלה
2980059 - 02 ג'ורג' פרחאת' ג'ריס מהוי
2980066 - 02 שרכה אלצקר ללאוראק אלמאליה
2980067 - 02 שרכה אלצקר ללאוראק אלמאליה
2980068 - 02 שרכה אלצקר ללאוראק אלמאליה
2980069 - 02 שרכה אלצקר ללאוראק אלמאליה
2980073 - 02 בלדיה ראם אללה אלמהרג'אן אלפני
2980074 - 02 ח'ליל חמאדה מחמד ג'בארין
2980077 - 02 שרכה באן אורינת' ללת'ג'ארה ואלאסת'סמאר
2980078 - 02 שרכה באן אורינת' ללת'ג'ארה ואלאסת'סמאר
2980079 - 02 שרכה באן אורינת' ללת'ג'ארה ואלאסת'סמאר
2980080 - 02 שרכה ארנסת' ויונע' אלעאדיה אלעאמה
2980082 - 02 שרכה בלכום ללאת'צאלאת'
2980083 - 02 שרכה בלכום ללאת'צאלאת'
2980084 - 02 שרכה בלכום ללאת'צאלאת'
2980089 - 02 האשם שפיק חסין אבראהים
*298009 - 02
2980105 - 02 מצטפא מחמוד עבדאלרחמן זהור
2980107 - 02 עאידה אחמד מצטפא אבו עביד
2980108 - 02 מחמוד עיסא אלפאח'ורי
*298011 - 02
*298012 - 02
*298013 - 02
*298014 - 02
*298015 - 02
2980160 - 02 ת'יסיר עלי צרדאוי
2980161 - 02 צברי שרית'ח
2980162 - 02 פח'רי עבדאלפת'אח
2980163 - 02 צבחי חסין מצלח
2980166 - 02 עבדאללה עבדאלח'אלק עבדאלהאדי
2980168 - 02 יאסין מטר יאסין אלשיח'
*298017 - 02
2980180 - 02 מרים ג'ורג' סלים טנוס
2980184 - 02 מאססה צ'ראע'מה אלת'ג'אריה
2980188 - 02 מאהר אבראהים ג'ורג' טנוס
2980190 - 02 בנך אלארדנ אלאדארה אלאקלימיה
2980191 - 02 בנך אלארדן דאארה אלח'זינה
2980192 - 02 אכרם מחמד אסמאעיל ח'ליל
2980193 - 02 עזמי מחמוד אלטויל
2980194 - 02 נאדר מחמד אלסיורי
*298020 - 02
*298021 - 02
*298022 - 02
*298023 - 02
*298024 - 02
*298025 - 02
*298026 - 02
*298027 - 02
*298028 - 02
*298029 - 02
*298030 - 02
*298031 - 02
*298032 - 02
*298033 - 02
*298034 - 02
*298035 - 02
*298036 - 02
*298037 - 02
*298038 - 02
*298039 - 02
*298040 - 02
*298041 - 02
*298042 - 02
*298043 - 02
*298044 - 02
*298045 - 02
*298046 - 02
*298047 - 02
*298048 - 02
*298049 - 02
*298050 - 02
*298051 - 02
*298052 - 02
*298053 - 02
*298054 - 02
*298055 - 02
*298056 - 02
*298057 - 02
*298058 - 02
*298059 - 02
*298060 - 02
*298061 - 02
*298062 - 02
*298063 - 02
*298064 - 02
*298065 - 02
*298066 - 02
*298067 - 02
*298068 - 02
*298069 - 02
*298070 - 02
*298071 - 02
*298072 - 02
*298077 - 02
*298078 - 02
*298079 - 02
*298080 - 02
*298081 - 02
*298082 - 02
*298083 - 02
*298084 - 02
*298085 - 02
*298086 - 02
*298087 - 02
*298088 - 02
*298089 - 02
*298090 - 02
*298091 - 02
*298092 - 02
*298093 - 02
*298094 - 02
*298095 - 02
*298096 - 02
*298099 - 02