מספר טלפון


*298100 - 02
*298101 - 02
*298102 - 02
2981033 - 02 ת'ופיק אמין נאצר
2981034 - 02 ח'אלד אסמאעיל עלי נאצר
2981035 - 02 חרבי מחמוד עבד אללה חסכור
2981036 - 02 מחמד שחאדה יוסף אחמיד
2981037 - 02 עאטף מחמד עלי נאצר
2981039 - 02 מאהר מחמד מחמוד צאפי
*298104 - 02
*298105 - 02
*298106 - 02
*298107 - 02
*298108 - 02
*298109 - 02
*298110 - 02
*298111 - 02
2981121 - 02 טארק אבראהים כליב אלדיסי
2981122 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה ללאדויה אלביטריה
2981123 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה אלביטריה
2981128 - 02 שרכה ארסת'יך
2981129 - 02 שרכה ארסת'יך
2981133 - 02 ח'אלד בולץ ח'ורי
2981134 - 02 ח'אלד בולץ ח'ורי
2981136 - 02 מיח'אאיל יוסף נח'לה רנת'יסי
2981137 - 02 מכת'ב אלת'עלים ות'דריב אלת'מריצ'
2981139 - 02 עבד אללטיף מחמד עבד אללטיף בסטאמי
*298114 - 02
*298115 - 02
*298116 - 02
*298117 - 02
*298118 - 02
*298119 - 02
*298120 - 02
*298121 - 02
*298122 - 02
2981230 - 02 חסאם סעדי עלי אבו כויך
2981231 - 02 נצ'אל סעדי עלי אבו כויך
2981232 - 02 עמר עבאס עבד אלחכים ח'פש
2981234 - 02 רג'א לביב ג'מיל שחאדה
2981237 - 02 סאמי מוסא מיח'אאיל שאמיה
2981244 - 02 מוסא מישיל מוסא שאמיה
2981245 - 02 זיאד צבחי חידר ענבת'אוי
2981248 - 02 מחמד טאלב עבד אלקאדר ג'ואעדה
2981249 - 02 צלאח אלדין עטאיא אבו סמהדאנה
2981250 - 02 שרכה אומני פסת'
2981251 - 02 שרכה אומני פסת'
2981252 - 02 שרכה אמיג'א פסת' יאסר מחמוד עמר
2981257 - 02 ג'מאל אחמד מחמד אלמרבוע
2981258 - 02 אליאס מישיל אליאס טנוס
2981259 - 02 מחמד אחמד מחמד רשדי
*298126 - 02
*298127 - 02
*298128 - 02
*298129 - 02
*298130 - 02
*298131 - 02
*298132 - 02
*298133 - 02
*298134 - 02
2981352 - 02 וזארה אלצחה אדארה אלת'אמין אלצחי
2981353 - 02 עיסא אנטון עיסי קדיס
*298136 - 02
2981382 - 02 פיצל צאלח מחמוד רמוני
2981384 - 02 ע'סאן דרויש רצ'ואן אבו טאעה
2981386 - 02 וסים פהים עיסא עבדאללה
2981389 - 02 מני מחמד חסין אבו שלבך
2981390 - 02 מאהר עבד אלפת'אח עדויה
2981392 - 02 מצטפא אחמד אבראהים עלקם
2981393 - 02 עאדל שעבאן עבד מסעוד
2981394 - 02 סאמר שעבאן מסעוד
2981399 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' ח'דמאת' ראם אללה פאכס
2981400 - 02 - -
2981402 - 02 סעיד סלאמה חנא עבדאללה
2981403 - 02 מנד'ר אנדראוס מוסא פרמנד
2981411 - 02 סלימאן עלי עודה מחבוב
2981412 - 02 מוסא סלימאן קאסם אבו דיה
2981413 - 02 ולים עיסא עיסא אלראהב
2981415 - 02 צאלח מחארב סלימאן רמצ'אן
2981416 - 02 בטרס דאוד חנא עויס
2981418 - 02 מנד'ר יוסף אחמד שיח' אמין
*298142 - 02
*298144 - 02
*298145 - 02
*298146 - 02
*298147 - 02
*298148 - 02
*298149 - 02
*298150 - 02
*298151 - 02
*298152 - 02
*298153 - 02
*298154 - 02
*298155 - 02
*298156 - 02
*298157 - 02
*298158 - 02
*298159 - 02
*298160 - 02
*298161 - 02
*298162 - 02
*298163 - 02
*298164 - 02
*298166 - 02
*298167 - 02
*298168 - 02
*298169 - 02
*298170 - 02
*298171 - 02
*298172 - 02
*298173 - 02
*298174 - 02
*298175 - 02
*298177 - 02
*298178 - 02
*298179 - 02
*298180 - 02
*298181 - 02
*298182 - 02
*298183 - 02
*298185 - 02
*298186 - 02
*298188 - 02
*298189 - 02
*298190 - 02
*298191 - 02
*298192 - 02
*298193 - 02
*298194 - 02
*298195 - 02
*298196 - 02
*298197 - 02
*298198 - 02
*298199 - 02