מספר טלפון


2984001 - 02 ריאץ' פת'חי עבד אללה דעיש
2984002 - 02 ח'ליל מחמד עלי ג'מל
2984014 - 02 מישיל ג'ריס עצפור
2984021 - 02 שרכה באל סופת'
2984022 - 02 אלשרכה אלערביה ללאעלאמ שעאע
2984023 - 02 אלשרכה אלערביה ללאעלאם שעפאט
2984030 - 02 סמירה ח'ליל מחמד אבו רדאחה
2984031 - 02 ח'אלד אחמד צאלח חמידאן
2984034 - 02 טאלב עבד אלמג'יד קטירי
2984037 - 02 שרכה סת'אר ללמעדאת' ואלח'דמאת' אלת'לפזיוניה
2984038 - 02 שרכה סת'אר ללמעדאת' ואלח'דמאת' אלת'לפזיוניה
2984039 - 02 עמאדאלדין עבד אלפת'אח מחמוד
2984040 - 02 חידר עבד אלשאפי
2984041 - 02 מחמוד חאמד אחמד חסונה
2984047 - 02 ריאץ' מחמד ג'ודה רביע
2984053 - 02 סלאמה מחמד סעיד כאת'בה
2984058 - 02 מוסא חסין מחמוד עבד אלפת'אח
2984059 - 02 אבראהים עאדל אבראהים צביח
2984069 - 02 צליבא סמיר צליבא אלואחד
2984081 - 02 דאוד מחמוד עיד מחמוד
2984082 - 02 פאטמה מצטפא מחמד חואמדה
2984083 - 02 אלרקאבה אלג'מרכיה וחמאיה אלעצ'ויה
2984084 - 02 עבדאלנבי עבד אללה אבראהים אלשאפעי
2984089 - 02 אחמד עבד אלג'ליל חסן אנג'אץ
2984090 - 02 אחמד עבד אלג'ליל חסן אנג'אץ
2984094 - 02 ת'ופיק אחמד ת'ופיק אלת'מימי
2984103 - 02 אסמאעיל יוסף אסמאעיל זמט
2984112 - 02 יוסף ד'יאב מצטפא אלפקהא
2984114 - 02 וליד מחמד רג'ב זעת'רי
2984115 - 02 אלשרכה אלוטניה ללח'דמאת' אלמלאחיה
2984122 - 02 חסני חסן דרס דרס
2984134 - 02 ע'סאן נוח מחמד עואד
2984135 - 02 ראאד יוסף ח'ליל ענצרה
2984136 - 02 שרכה די אי אא ללת'וזיע
2984137 - 02 שרכה אי די סי ברנאמג' ת'טויר אלמשאריע
2984138 - 02 שרכה אלרימאוי ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2984144 - 02 מאססה אלמואצפאת' ואלמקאייס
2984166 - 02 מאהר אבראהים צאלח מרעי
2984167 - 02 שרכה ערבסך ללחאסוב ונקל אלמעלומאת'
2984168 - 02 שרכה ערבסך ללחאסוב ונקל אלמעלומאת'
2984169 - 02 סוסן מחמד חסנין רצ'ואן
2984171 - 02 מחמד באסל אבראהים סלימאן
2984172 - 02 יוסף ג'מיל אבראהים
2984175 - 02 אבראהים עבדאלקאדר אבראהים אבו בכר
2984176 - 02 פת'חיה מצטפא עלי קדומי
2984180 - 02 אדיבה חסן עבד שחאדה
2984185 - 02 צלאח חסן רשיד טה
2984186 - 02 מצטפא מחמד מצטפא את'ים
2984193 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2984196 - 02 עאדל עזת' סעיד אלנעאג'י
2984203 - 02 דרויש יוסף מחמד ח'ואג'א
2984205 - 02 ופאה מחמד פת'חי סיורי
*298421 - 02
*298422 - 02
*298423 - 02
*298424 - 02
*298425 - 02
*298426 - 02
*298427 - 02
*298428 - 02
*298429 - 02
*298430 - 02
*298434 - 02
*298435 - 02
*298436 - 02
*298437 - 02
*298438 - 02
*298439 - 02
*298440 - 02
*298441 - 02
*298442 - 02
*298443 - 02
*298444 - 02
*298445 - 02
*298446 - 02
*298447 - 02
*298448 - 02
*298449 - 02
*298450 - 02
*298451 - 02
*298452 - 02
*298453 - 02
*298454 - 02
*298455 - 02
*298456 - 02
*298457 - 02
*298458 - 02
*298459 - 02
*298460 - 02
*298461 - 02
*298462 - 02
*298463 - 02
*298464 - 02
*298465 - 02
*298466 - 02
*298467 - 02
*298468 - 02
*298469 - 02
*298470 - 02
*298471 - 02
*298472 - 02
*298473 - 02
*298474 - 02
*298475 - 02
*298476 - 02
*298477 - 02
*298478 - 02
*298479 - 02
*298480 - 02
*298481 - 02
*298483 - 02
*298484 - 02
*298485 - 02
*298486 - 02
*298487 - 02
*298488 - 02
*298489 - 02
*298490 - 02
*298491 - 02
*298492 - 02
*298493 - 02
*298494 - 02
*298495 - 02
*298496 - 02
*298497 - 02
*298498 - 02
*298499 - 02