מספר טלפון


2985000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2985001 - 02 אחמד עליאן אחמד עליאן
2985007 - 02 מיסר צבחי עבד אלחאפט' ח'ליל
2985009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
*298501 - 02
*298502 - 02
*298503 - 02
2985040 - 02 חסין חסן עבד אללה אלמימי
2985043 - 02 עמאד נעים צאדק זאהדה
2985044 - 02 מצטפא מחמד מצטפא ח'לף
2985045 - 02 נאאל צאלח דמירי
2985050 - 02 ח'אלד מחמד חמדאן עבדרבה
2985051 - 02 פצ'ל אחמד אסמאעיל אלעאלם
2985052 - 02 עמראן בדוי עמר אלקואסמי
2985054 - 02 מחמד ח'ליל מחמד אלחלו
2985056 - 02 אמל עבד אלחמיד חמאיל
2985057 - 02 אכראם צאלח עלי אלנסר
*298506 - 02
2985070 - 02 סעדו דרויש מחמד חדאד
2985071 - 02 חנאן חנא זכריא אלחצרי
2985075 - 02 השאם עבד אלחמיד אלשהאבי
2985077 - 02 עיסא ג'מעה עיסא עואד
2985078 - 02 אמאל עוץ' שכרי דעיבס
*298508 - 02
*298509 - 02
*298510 - 02
*298511 - 02
*298512 - 02
*298513 - 02
*298514 - 02
2985150 - 02 שאכר אלעלמי
2985152 - 02 נאג'ח נצר אללה חמאד שהאב
2985153 - 02 ח'אלד נאג'ח נצר אללה שהאב
2985157 - 02 וליד סלימאן סעיד נחאל
2985158 - 02 מאזן מישיל חביב עאזר
2985159 - 02 נאצר עיד עבד אלקאדר עיסא
*298516 - 02
2985170 - 02 נביל פהמי מצטפא אלברע'וסי
2985171 - 02 ח'אלד מוסא אלעבד קנדיל
2985173 - 02 סהיל צבחי עבד אלסת'אר טה
2985176 - 02 חסן דר?ס חסן דר?ס
2985177 - 02 כאיד חסן דרס דרס
2985179 - 02 מפת'יה עבד אלמג'יד מחמד שומאן
2985181 - 02 עבדאלהאדי עבדאלרחים ח'ליל צרצור
2985182 - 02 כאמלה אחסאן מחמד עמר צרצור
2985183 - 02 עמר מחמד עמר אבו אלח'יר
2985185 - 02 מדלין מיח'אאיל ח'ליל אבו ח'ליל
2985187 - 02 הדא חסן צאלח ג'ברין
2985188 - 02 זכי אחמד קאסם מצאלחה
*298519 - 02
*298520 - 02
*298521 - 02
2985220 - 02 יעקוב חידר אבו ע'וש
2985221 - 02 ח'צ'ר עיסא זכי אלאצבח
2985222 - 02 מנצור פהד ג'ריס אלחשמה
2985223 - 02 נאדיא פאאד אמסיח
2985226 - 02 פארוק סעיד אלמצרי
2985228 - 02 עדנאן עבד אלראוף ח'נפר
*298523 - 02
*298524 - 02
*298525 - 02
*298526 - 02
*298527 - 02
2985280 - 02 מחמד סלימאן פארס טאהר
2985283 - 02 אסעד עלי ד'יאב סמרין
2985286 - 02 אסעד עלי ד'יאב סמרין
2985287 - 02 אסעד עלי ד'יאב סמרין
2985288 - 02 מת'רי נאציף מת'רי אלחצרי
2985289 - 02 מת'רי נאציף מת'רי אלחצרי
2985290 - 02 נצרי שכרי יוסף ח'ורי
2985291 - 02 הילדה דאוד יעקוב זבאנה
2985292 - 02 עצאם עלי סעיד ע'בן
2985293 - 02 מדלין נצאר
2985294 - 02 חביב ודיע חנא אמסיח
2985295 - 02 סהא עבד אלרחמן חסאן סמרין
*298530 - 02
*298531 - 02
*298534 - 02
*298535 - 02
*298536 - 02
*298537 - 02
*298538 - 02
*298539 - 02
*298540 - 02
*298541 - 02
*298542 - 02
*298547 - 02
*298549 - 02
*298550 - 02
*298551 - 02
*298552 - 02
*298553 - 02
*298554 - 02
*298555 - 02
*298557 - 02
*298558 - 02
*298559 - 02
*298560 - 02
*298561 - 02
*298562 - 02
*298563 - 02
*298564 - 02
*298565 - 02
*298566 - 02
*298567 - 02
*298568 - 02
*298569 - 02
*298570 - 02
*298572 - 02
*298573 - 02
*298574 - 02
*298575 - 02
*298576 - 02
*298577 - 02
*298578 - 02
*298579 - 02
*298580 - 02
*298581 - 02
*298582 - 02
*298583 - 02
*298584 - 02
*298585 - 02
*298586 - 02
*298587 - 02
*298588 - 02
*298589 - 02
*298590 - 02
*298591 - 02
*298592 - 02
*298593 - 02
*298594 - 02
*298595 - 02
*298596 - 02
*298597 - 02
*298598 - 02
*298599 - 02