מספר טלפון


*298900 - 02
*298901 - 02
*298902 - 02
2989033 - 02 ואאל אחמד טאהר אבו לילא
2989034 - 02 פאדי שארלי סלים חדאד
2989035 - 02 סהא חסין חסן מחיסן
2989036 - 02 שרכה כרארה ללרח'אם ואלג'ראנית'
2989040 - 02 רנא ג'וני מיח'אאיל רחיל
2989041 - 02 סמיחה חסן חסין רג'ב
2989044 - 02 סהאם פארס אחמד אלשאפעי
2989045 - 02 מאיד מחמד השאם מצטפא
2989047 - 02 סאמר סלטאן עזת' אלעטאונה
2989050 - 02 מכת'ב ממסליה ג'מהוריה אלמאניא אלאת'חאדיה
2989090 - 02 שרכה אלבכרי ללבס אלאד'אעי ראדיו אג'יאל
2989898 - 02 שרכה אבעאד ללהנדסה ואלמקאולאת'
2989999 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה מקסם ראם אללה